40 model o fynedfeydd tai ar gyfer ffasâd gwych

40 model o fynedfeydd tai ar gyfer ffasâd gwych
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae mynedfa’r tŷ yn haeddu sylw arbennig wrth ddylunio a chynllunio preswylfa. Mae yna nifer o adnoddau y gellir eu harchwilio i dynnu sylw at y prif ddrws - mae planhigion, platbands, haenau, llwybrau a grisiau yn wych i gyfansoddi'r rhan hanfodol hon o unrhyw gartref. Felly, gwelwch lawer o luniau o fynedfeydd cartref a dewch o hyd i syniadau perffaith i wneud rhai eich hun!

1. Mae mynedfa tŷ angen sylw yn y dyluniad

2. Gan ei fod yn rhoi argraff gyntaf o'r lle

3. Mae sawl ffordd o amlygu'r gofod hwn

4. Mae'n bosibl perffeithio'r cyfansoddiad gyda phlanhigion

5. Gwisgwch orchudd amddiffyn

6. Arweiniwch y grisiau gyda grisiau hardd

7. Bet ar haenau gwahaniaethol

8. A sicrhewch effaith anhygoel gyda goleuadau

9. Gall y porth fod yn brif gymeriad

10. Gallwch ddefnyddio lliw llon

11. Gwnewch argraff gyda model pivoting

12. Defnyddiwch ddarnau gyda rhiciau a dyluniadau

13. Neu syndod gydag uchder uchel

14. Mae opsiynau ar gyfer mynedfeydd modern

15. Defnyddio cyfeintiau a deunyddiau gwahanol

16. Cyfansoddiadau clasurol a chain

17. Gyda'r mwyafrif o linellau syth

18. A chofnodion gwladaidd a swynol

19. Gyda'r defnydd o ddeunyddiau megis pren a charreg

20. sy'n berffaith ar gyfermynedfeydd plastai

21. Mae pergola yn wych ar gyfer sylw

22. Opsiwn arall yw defnyddio pebyll mawr a pharapetau

23. Gallwch ddewis cyfansoddiad syml

24. Gyda'r defnydd o liwiau trawiadol

25. Neu swyno gyda mynedfa ysblennydd

26. Mae fasys yn ychwanegu harddwch i'r gofod

27. Gallwch ychwanegu cyffyrddiad o liw

28. Neu dilynwch arlliwiau'r ffasâd

29. Mae cerrig Portiwgaleg yn swynol

30. A dewis gwych ar gyfer y llawr mynediad

31. Yn ogystal, gallant ffurfio mosaigau

32. Mae teils porslen yn amlbwrpas

33. Gydag opsiynau amrywiol o ran fformatau a gweadau

34. Mae manylion haearn yn odidog

35. A gallant ffurfio cyfansoddiadau hynod wreiddiol

36. Cewch eich ysbrydoli gan geinder neoglasurol

37. Neu buddsoddwch mewn arddull gyfoes

38. Gofalwch hefyd am y tirlunio

39. Gyda dewis o blanhigion sy'n gwerthfawrogi gofod

40. A sicrhewch fynedfa drawiadol!

Mae mynedfeydd cartref fel cerdyn ymweld unrhyw gartref. Ac, i ofalu am ffasâd eich preswylfa, manteisiwch ar y cyfle a gweld hefyd syniadau ar gyfer cladin wal allanol!
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.