50 o goed Nadolig sy'n wahanol ac yn greadigol iawn

50 o goed Nadolig sy'n wahanol ac yn greadigol iawn
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae amser gorau'r flwyddyn yn agosáu a does dim byd tebyg i gael coeden Nadolig wahanol i wella'ch addurn Nadolig. Edrychwch isod ar awgrymiadau anhygoel i arloesi gyda chreadigrwydd wrth baratoi eich addurn Nadolig!

1. Defnyddio deunyddiau ailgylchadwy

2. Fel poteli PET

3. Neu gyda phibell PVC

4. Rydych chi'n gwarantu coeden wahanol iawn

5. Gadael y traddodiadol yn gyfan gwbl

6. Bet ar greadigrwydd

7. A blaenoriaethwch yr opsiynau y gallwch chi eu gwneud

8. Fel crefftau ffelt

9. Neu fodel mewn tricotin

10. Mae gan y goeden bren hon neges hardd

11. P'un ai yn y coed llai

12. Neu'r mwyaf cadarn

13. Y manylion sy'n gwneud y gwahaniaeth

14. Amser i addurno

15. Meddyliwch ble rydych chi'n mynd i osod y goeden

16. Byddwch yng nghornel yr ystafell

17. Tua un o'r dodrefn

18. Neu hyd yn oed ar y wal

19. Y peth pwysig yw arloesi

20. Ydych chi'n gwybod y platiau bach hynny sydd ar ôl o'r parti olaf?

21. Gellir ailddefnyddio popeth i gydosod eich coeden

22. Mewn ffordd hwyliog a dilys

23. Gall plygiadau papur synnu

24. Beth am goeden Nadolig amigwrimi?

25. Amhosib peidio â chwympo mewn cariad â macramé

26. Ar gyfer pobl sy'n hoff o blanhigion, acoeden suddlon greadigol

27. Nid yw maint o bwys

28. Dim ond

29 y gallwch chi ddefnyddio goleuadau. Mae Gwyn yn gwarantu cynnig mwy soffistigedig

30. Defnyddiwch garland aur yn unig

31. Coch yw'r lliw mwyaf traddodiadol

32. Ond gellir ei drawsnewid yn ôl yr elfennau

33. I godi calon y plant

34. Opsiwn gwych yw defnyddio'ch hoff nodau

35. Yn ogystal â chwareus

36. Mae'r canlyniad hyd yn oed yn fwy o hwyl

37. Ac yn llawn manylion swynol

38. Mae'r goeden Montessorian yn dod â mwy o ryngweithio â phlant

39. Defnyddiwch beli gyda llythrennau

40. Gosodwch eich un chi â brigau

41. Mae coed bach hefyd yn fregus

42. Maent yn ffitio mewn unrhyw ofod

43. A gellir eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd

44. Os mai'r bwriad yw optimeiddio gofod

45. Ystyriwch y goeden grog

46. Neu hyd yn oed wedi gwrthdro!

47. Optimeiddiwch eich lle

48. Manteisiwch ar y cwpwrdd llyfrau ysgol

49. Cam-drin creadigrwydd

50. A sicrhewch ddathliad arbennig iawn

Gallwch chi grefftio'ch coeden â llaw a hefyd dysgu sut i wneud addurniadau i wneud y canlyniad hyd yn oed yn fwy creadigol a phersonol.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.