Bwâu Nadolig: cam wrth gam a 25 syniad ar gyfer addurn hudol

Bwâu Nadolig: cam wrth gam a 25 syniad ar gyfer addurn hudol
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae defnyddio bwâu yn eich addurn Nadolig yn opsiwn hardd, cain a fforddiadwy o gymharu â gwrthrychau addurniadol eraill. P'un a ydych chi'n addurno'ch coeden Nadolig, garlantau, canolbwyntiau neu anrhegion, mae bwa rhuban braf yn gwneud byd o wahaniaeth. Dysgwch sut i wneud bwâu Nadolig gartref a chael eich ysbrydoli ar gyfer y partïon sydd i ddod!

Sut i wneud bwâu Nadolig

Mae bwâu rhuban yn dueddol o fod yn ddrud pan gânt eu prynu'n barod mewn siopau parti ac addurniadau. Fodd bynnag, gyda'r deunyddiau cywir, ysbrydoliaeth ac awgrymiadau o'r tiwtorialau isod, bydd gennych fwâu hardd, gan wario llawer llai. Edrychwch arno:

Sut i wneud bwa Nadolig hawdd

Mae bwâu rhuban bob amser yn swyn, onid ydyn? Felly beth am ddysgu sut i greu addurniadau hardd, rhad a hawdd iawn? Yn y fideo hwn, fe welwch sut!

Sut i wneud bwâu Nadolig ar gyllideb

Yn y fideo hwn, byddwch chi'n dysgu sut i greu tri model bwa rhuban hardd i addurno'ch Nadolig coeden. Gallwch hyd yn oed gael incwm ychwanegol yr adeg hon o'r flwyddyn. Bydd awgrymiadau Luana Viana yn anhepgor i chi greu bwâu Nadolig perffaith.

Sut i wneud bwa coeden Nadolig

Bydd y bwâu cain hyn yn gwneud unrhyw goeden Nadolig yn llawn swyn! Dysgwch sut i'w gwneud gyda'r cyfarwyddiadau cam wrth gam a'r awgrymiadau yn y fideo hwn.

Gweld hefyd: Anthurium: cwrdd â'r blodyn syfrdanol hwn ar gyfer eich gardd

Bwa Nadolig mawr ar gyllideb

Mae'r bwâu cefn mawr hynny'n edrych yn anodd eu gwneud, don 't nhw?Ond fe welwch, gyda'r fideo hwn, ei bod yn swydd syml gyda gorffeniad perffaith! Anhygoel i addurno'ch cartref a hyd yn oed ei werthu.

Bwa'r Nadolig am ben coed

P'un ai i addurno coed Nadolig mawr iawn, neu i addurno'r drws ffrynt neu'ch parti diwedd eleni, mae'r rhuban yma bydd bwa yn ergyd! Gwiriwch y cam wrth gam uchod i osgoi gwallau.

Gweld hefyd: Arian mewn criw: sut i dyfu'r planhigyn sy'n denu ffyniant

Syml, ynte? Manteisiwch ar yr ysbrydoliaeth rydyn ni wedi'i ddewis a dechreuwch ddychmygu eich addurniadau Nadolig delfrydol nawr!

25 llun o fwâu Nadolig ar gyfer cartref llawn hud y Nadolig

A, Nadolig! Mae'n bryd casglu'r teulu, diolch am y flwyddyn, rhoi anrhegion i'r rhai rydych chi'n eu caru a gadael y tŷ yn llawn llawenydd. Cewch eich ysbrydoli gan y delweddau rydym wedi'u dewis er mwyn i chi gael y Nadolig gorau erioed!

1. Mae bwâu Nadolig yn ddelfrydol ar gyfer rhoi'r cyffyrddiad arbennig hwnnw i'r addurn

2. Breuddwyd llawer

3 yw coeden Nadolig yn llawn bwâu. Ac mae bwâu hefyd yn hardd mewn manylion bach

4. Fel lapio anrheg

5. Neu yn y daliwr napcyn ar y bwrdd swper

6. Gallwch ddisodli'r domen draddodiadol gyda threfniant gyda rhubanau

7. Neu addurnwch y goeden gyfan gyda chymorth bwâu Nadolig hardd

8. Mae bwâu rhuban yn edrych yn wych ynghyd ag addurniadau Nadolig eraill

9. Mae bwâu euraidd yn gain iawn

10. Ac maen nhw'n cyd-fynd yn dda iawn â nhwlliwiau eraill, fel y glas hwn

11. Fodd bynnag, y bwa coch yw'r mwyaf traddodiadol o hyd

12. Mewn unrhyw faint, mae bwâu Nadolig yn swynol

13. Ar gyfer torch wladaidd, mae rhuban jiwt yn ddelfrydol

14. Mae rhubanau gwifrau yn berffaith ar gyfer y math hwn o waith

15. Mae'r bwa rhuban yn cwblhau'r dorch hwyliog hon yn braf

16. Mae bwa Nadolig satin hardd yn gwneud popeth yn fwy cain

17. Gallwch fetio ar ddolen lawn iawn

18. A hyd yn oed fentro i rywbeth mwy cynyddrannol

19. Waeth beth fo'r arddull a ddewiswyd

20. Mae bwa Nadolig wedi'i wneud yn dda yn gwneud byd o wahaniaeth mewn addurniadau

21. Trefniadau bwrdd ar gyfer swper

22. I ddrws ffrynt eich cartref

23. A beth am gynyddu trefniant y Nadolig?

24. Mae ffabrigau gwladaidd yn hynod o hardd

25. Paratowch eich addurn Nadolig yn ofalus!

Gyda'r syniadau bwa Nadolig hyn a'r sesiynau tiwtorial, mae gan eich addurn bopeth i fod yn gofiadwy! Eisiau mwy o syniadau addurno ar gyfer y dyddiad? Edrychwch ar yr ysbrydoliaethau hyn am addurniadau Nadolig ffelt i chi eu creu a'u haddurno.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.