Canolbwynt crosio: tiwtorialau a 70 o syniadau hardd i'w gwneud gartref

Canolbwynt crosio: tiwtorialau a 70 o syniadau hardd i'w gwneud gartref
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae gosod canolbwynt crosio ar ddarn o ddodrefn yn eich cartref yn syniad gwych i wella addurniad yr amgylchedd a'i wneud hyd yn oed yn fwy prydferth!. Mae'r math hwn o ganolbwynt hefyd yn ddiddorol oherwydd ei fod yn amlbwrpas ac yn cyfuno ag addurniadau amrywiol. Gweler, isod, sut i wneud y darn hwn ac edrychwch ar syniadau i gael eich ysbrydoli!

Gweld hefyd: Sut i wneud ryg hanner lleuad i gael cartref mwy swynol

Canolfan crosio cam wrth gam

Mae yna lawer o fodelau o ganolbwynt crosio, gyda gwahanol fformatau, manylion a lefelau anhawster . Felly, hyd yn oed os oes gennych chi rywfaint o ymarfer yn y dechneg hon eisoes, mae rhywbeth i'w ddysgu bob amser. Gan feddwl am y peth, rydym yn gwahanu fideos gyda'r cam wrth gam o ddarnau hardd i chi ddysgu sut i wneud gartref! Gwiriwch ef:

Canolfan crosio cam-wrth-gam hawdd

Yn y fideo hwn, byddwch yn dysgu sut i wneud canolbwynt crosio hardd 50 centimetr mewn diamedr. Os ydych chi'n dechrau nawr, mae'r fideo hwn yn wych, oherwydd mae'n dod â cham wrth gam hynod hawdd, cyflym a hygyrch!

Gweld hefyd: Ble i brynu ryg ystafell fyw: 23 o siopau gyda darnau ar bob pris

Sut i wneud crosio hirgrwn yn ganolbwynt

Os ydych chi'n hoffi canolbwyntiau hirgrwn tablau, mae angen i chi wylio'r fideo hwn! Ynddo, byddwch chi'n dysgu sut i wneud darn swynol mewn gwyn. Ond rhowch sylw, oherwydd dim ond rhan 1 o'r cam wrth gam yw hwn: i weld y gwaith gorffenedig, mae angen i chi wylio rhan 2 nesaf.

Sut i wneud canolbwynt crosio hardd gyda blodau

Beth ydych chi'n ei feddwl am wneud canolfanbwrdd ceirios Mae'r model hwn ychydig yn fwy cymhleth, ond mae'n werth ei wneud, oherwydd mae'r canlyniad yn anhygoel! Dewch i weld y cam wrth gam a dysgu sut i greu'r canolbwynt crosio hardd hwn gyda blodau i addurno'ch cartref.

Cam wrth gam i greu rhedwr bwrdd crosio

Y rhedwr bwrdd mae'n debyg iawn iddo y canolbwynt crosio, ond fel arfer mae'n fwy, i dynnu sylw at estyniad y bwrdd mewn gwirionedd. Yma, byddwch chi'n dysgu sut i wneud llwybr clasurol sy'n cynnwys sawl sgwâr. Gweld a dysgu sut i greu'r darn hwn ar gyfer eich addurn!

Ar ôl gwylio'r fideos, dewiswch fodel i'w wneud yn ôl eich arfer yn y dechneg ac, wrth gwrs, eich chwaeth. Yna, gwahanwch y deunyddiau angenrheidiol a dechreuwch ymarfer!

70 llun o'r canolbwynt crosio i addurno'ch cartref

Os nad ydych chi'n gwybod o hyd pa fath o ganolbwynt crosio rydych chi am ei ddefnyddio ynddo eich cartref, gwelwch fodelau swynol a all fod yn berffaith i addurno'ch gofod!

1. Mae'r canolbwynt crosio yn dod â swyn

2. A chysur i'ch amgylchedd

3. Mae'r model crwn yn glasur

4. Wedi'i ddarganfod mewn sawl cartref ym Mrasil

5. Dewch i weld pa mor giwt y gwnaeth y tabl hwn droi allan

6. Mae yna hefyd y canolbwynt hirgrwn

7. A'i amrywiadau

8. Y model hirsgwar

9. Mae hefyd yn ras

10. Achoseisiau arloesi

11. Gallwch greu canolbwyntiau ar ffurf ffrwyth

12. Pysgod

13. A hyd yn oed thematig

14. Hoffwch yr un yma ar gyfer y Nadolig

15. Os yw eich bwrdd yn fawr

16. Gallwch ddewis rhedwr bwrdd

17. I wneud i'ch dodrefn sefyll allan

18. Un pwynt pwysicach yw lliw eich canolbwynt

19. Os ydych chi eisiau addurniad mwy clasurol

20. Cydweddwch liw'r canolbwynt

21. Gyda gweddill yr addurn

22. Ond os ydych am gael addurn trwm

23. Bet ar ganolbwynt gyda lliw cryf

24. Fel coch

25. Neu felyn

26. Mae'r lliw hwn yn wych ar gyfer addurn modern

27. Gallwch ddefnyddio amrywiadau ohono, fel mwstard

28. Neu ei gyfuno â lliwiau eraill

29. Os nad ydych chi eisiau canolfan mor fflachlyd

30. Cydweddu lliwiau…

31. … neu arlliwiau yn syniad gwych

32. Gallwch chi wneud cyfuniad clasurol

33. Trwm

34. Sobr

35. Neu cain

36. A beth am baru lliw y darn gyda'r blodyn?

37. Y canolbwynt gyda blodau

38. Mae'n un arall sy'n eithaf llwyddiannus

39. Gallwch chi wneud un ar ffurf blodyn

40. Fel y blodyn haul yma

41. Neu sbriwsiwch y darn

42. Gyda blodyn yn y canol

43. Neuar yr ochrau

44. Beth yw eich barn am y model hwn?

45. Mae'r un hon yn hynod giwt

46. Er mwyn gwella'ch addurn ymhellach

47. Gallwch osod addurniadau ar ben y canolbwynt

48. Fel blodau

49. A basged ffrwythau

50. Felly, bydd eich amgylchedd yn fwy croesawgar

51. Yn ogystal â harddach

52. A beth am ganolbwynt bach?

53. Canolbwynt wedi'i wneud o wahanol ddeunyddiau

54. Mae'n wych ar gyfer dod â soffistigedigrwydd i'r gofod

55. Perlau

56. A manylion, fel y bwa hwn

57. Maent hefyd yn dod â cheinder i'r darn

58. Roedd y ganolfan hon yn swyn, ynte?

59. I gael addurniad ciwt

60. Gallwch betio ar ganolfannau gyda lliwiau mewn arlliwiau ysgafn

61. Fel hyn glas i gyd

62. Neu'r un streipiog pinc a gwyn yma

63. Roedd y cyfuniad hwn hefyd yn hynod fregus

64. Mae'r canolbwynt sgwâr yn glasur

65. Mae'r model hwn yn wych ar gyfer tablau mawr

66. A beth yw eich barn am hwn yn llawn pigau?

67. Cofiwch feddwl yn ofalus am y lliwiau

68. Yn y manylion

69. Ac ym maint eich canolbwynt

70. I greu darn hardd o addurn!

A welsoch chi sut y gall y canolbwynt crosio wneud gwahaniaeth yn eich addurn? Dadansoddwch eich amgylchedd a gweld beth yw'rmodel gorau iddo! Mwynhewch a hefyd edrychwch ar syniadau ar gyfer ryg crosio crwn.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.