Crefftau: 60 o syniadau gwreiddiol i chi ymarfer eich creadigrwydd

Crefftau: 60 o syniadau gwreiddiol i chi ymarfer eich creadigrwydd
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Yn ogystal â bod yn fynegiant artistig, mae gwneud crefftau yn gyffredinol hefyd yn therapi. Felly, dilynwch y gwahanol ffyrdd o weithio â llaw a gwneud darnau hardd sy'n gwario ychydig o arian.

Mantais arall y dechneg hon yw y gallwch ennill incwm ychwanegol. Tynnwch lun o'ch darnau mewn golau da a'u postio ar gyfryngau cymdeithasol. Felly, dilynwch 60 math o grefftau y gallwch chi eu hatgynhyrchu yn eich cartref heddiw!

MDF Crafts

Bwrdd ffibr yw MDF sydd â dwysedd canolig. Mae hyn yn caniatáu i'r deunydd gael ei dorri mewn amrywiaeth o ffyrdd. Felly, mae'n bosibl dod o hyd i lawer o fformatau yn barod i'w paentio, o lythyrau i ddodrefn cyflawn. Darganfyddwch sut i wneud crefftau yn MDF:

1. Peintio blychau MDF yw'r grefft fwyaf adnabyddus

2. Mae llythyrau MDF hefyd yn duedd fawr

3. A gallwch chi ffurfio brawddegau cyflawn

4. Gall y blwch gael defnydd penodol, megis storio cardiau chwarae

5. Gallwch hefyd greu trefnwyr ar gyfer eich desg

6. Neu ymarfer peintio pwyntiliaeth

7. Gall crefftau MDF ffurfio pecyn newydd-anedig

8. Ond mae hefyd yn dod â'r opsiwn o addurno'r ystafell ar gyfer plant o bob oed

9. Gallwch chi gydosod cadwyn allwedd bersonol

10. A beth am addurno lamp ar gyfer yr ystafell fyw

11. Gallwch hefyd greu aFfrâm cain

12. Neu drefniant plant ar gyfer y drws

13. Gyda mwy o ymarfer, dim byd gwell nag addurno darn cyfan o ddodrefn yn MDF

14. Gallwch hefyd wneud y siop goffi yn fwy arbennig

15. Yn ogystal â gwneud ffrâm llun unigryw

Yn gyffredinol, mae darnau MDF eisoes wedi'u canfod yn barod. Yn fuan, mae gwaith llaw yn canolbwyntio ar berfformio paentiad a gosod addurniadau i roi golwg ddiddorol a phersonol i'r darn. Felly, paratowch eich brwshys, papur newydd a phaent i ddechrau'r grefft hon.

Crefftau Ffabrig

Gallwch hefyd adael i'ch dychymyg redeg yn wyllt gyda deunyddiau eraill, megis ffabrig. Gellir gwnïo neu addasu'r crefftwaith yn gyffredinol yn y darnau hyn, fel gyda Clytwaith. Nawr, dilynwch yr ysbrydoliaethau hyn:

16. Gallwch chi wneud doli glwt swynol

17. Cyfansoddi cit babi ffabrig

18. Neu gwnewch dorch Nadolig

19. Syniad arall yw gwneud citiau wedi'u teilwra

20. Eisoes mae'r pwysau hwn ar gyfer y drws yn edrych yn hardd yn y fynedfa

21. Mae'r adrannau storio bob amser yn ddefnyddiol

22. Gyda thechnegau mwy datblygedig, gallwch wnio bag

23. Neu ddeiliad cerdyn brechu

24. A hyd yn oed casys ysgol gyda siapiau amrywiol

25. Gallwch wneud ceisiadau ar ffabrig a brodio'r tywelion

26. Gydag amser ymarfer,mae'n bosibl gwerthu'r rhannau a wnaed

27. Mae capiau lliw, er enghraifft, yn boblogaidd gyda gweithwyr proffesiynol

28. A gallwch greu'r erthyglau yn unol â dymuniadau'r cwsmer

29. Mae cathod hefyd yn ddewis arall yn lle pwysau porthladd

30. A gall eich bag gael sawl haen o addurniadau ffabrig

Nawr dewiswch pa un o'r mathau DIY hyn yw eich ffefryn. Y rhan orau yw y gallwch chi gasglu syniadau o'r holl luniau a gwneud cynnyrch unigryw ar gyfer rhoddion a marchnata.

Crefftau crosio

Gydag edau, nodwydd a llawer o ddychymyg, gall person creadigol greu gweithiau gwych. Felly, os ydych chi am wella'ch crosio, edrychwch ar yr ysbrydoliaethau hyn i greu darnau cynyddol wahanol a diddorol.

31. Y dechneg crosio fwyaf cyflawn yw'r amigurumi

32. A'r rygiau crosio yw'r darlings

33. Ydych chi erioed wedi meddwl am grosio sneakers babanod?

34. Mae yna lawer o opsiynau i chi eu cyfansoddi ar gyfer y tŷ cyfan

35. Ac mae plant wrth eu bodd â darn gwahanol, fel y cap hwn

36. Ac mae bag du bob amser yn ddefnyddiol

37. Ac mae pob babi hyd yn oed yn fwy prydferth gydag esgidiau crosio

38. Gallwch amrywio yn y modelau bag

39. A manteisiwch ar y cyfle i wneud gwaith mwy cymhleth

40. Mae hyd yn oed yr ystafell ymolchi yn fwyhardd gyda gwaith llaw

41. Gellir addasu'r bwrdd bwyta hefyd

42. A gallwch chi roi anifeiliaid bach ciwt iddynt

43. Mae yna hefyd opsiwn o glustdlysau arddull

44. Yn ogystal ag amrywiaeth o syniadau ar gyfer dillad

45. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dewis techneg ac ymarfer

Gyda'r syniadau hyn gallwch chi weld yn barod sawl ffordd sydd yna i'w wneud gyda dim ond crosio. Felly, edrychwch ar ffyrdd syml eraill o ddechrau ar eich darnau a mabwysiadu rhai crefftau fel hobi neu broffesiwn.

Crefftau hawdd

Ar gyfer y rhai sy'n ddechreuwyr neu sydd eisiau syniadau syml heb fawr o anhawster i'w cyflawni, edrychwch ar rai syniadau i wneud gwrthrychau anhygoel yn gyflym.

46. Mae bagiau crochet yn ffordd wych o hyfforddi

47. A gallwch chi wneud mwclis gyda macramé

48. Mae gorchuddion clustogau hefyd yn syml i'w gwnïo

49. Mae potiau sment hefyd yn opsiynau da

50. Gallwch ryddhau eich creadigrwydd wrth addurno potiau

51. Mae sawl darn i'w wneud mewn ffelt

52. A gallwch chi ddechrau trwy wneud doliau clwt bach

53. Dewis arall yw creu gorchuddion clustog cwbl weu

54. A beth am fuddsoddi mewn bisgedi?

55. Gallwch beintio napcynau a lliain bwrdd

56. Neu gwnewch fandalas wedi'i frodio

57. Cwiltiau hefyd affordd syml o ymarfer

58. Ac mae breichledau wedi'u gwneud â llaw yn llwyddiant

59. Mae dalwyr breuddwydion yn hardd ac yn gyfriniol

60. A gallwch hefyd roi cerrig ar sandalau

O ran crefftau yn gyffredinol, mae byd o bosibiliadau. Felly archwiliwch yr holl lwybrau hyn a dewiswch yr un sy'n ymlacio fwyaf i chi. Nawr, dilynwch ynghyd â rhai tiwtorialau fideo.

Sut i wneud crefftau

Dim byd gwell na darganfod a dysgu technegau crefft newydd i greu darnau gwahanol, iawn? Felly, rhowch sylw i'r manylion ac ysgrifennwch bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau'ch crefftau yn rhwydd.

Dysgwch sut i wneud crefftau gyda photel wydr

Oes gennych chi sawl potel wydr gartref a ddim yn gwybod beth i'w wneud â nhw? Manteisiwch ar y cyfle i ailddefnyddio'r eitem hon a rhyddhau eich creadigrwydd. Dysgwch wahanol ffyrdd o addasu'r darnau ac addurno'r tŷ.

6 syniad i wneud crefftau gyda sbarion

A yw eich achos yn gasgliad o sbarion ffabrig? Dim problem! Dewch i weld ffyrdd creadigol ac economaidd o greu darnau perffaith o sbarion dros ben o amgylch eich tŷ.

Sut i Wneud Jar gyda CDs a Rhôl Papur

Does neb yn defnyddio hen gryno ddisgiau bellach, ydyn nhw? Felly, cyn cael gwared ar y darnau hynny sydd wedi'u crafu neu eu torri, edrychwch ar y tiwtorial hwn sy'n eich dysgu sut i wneud fâs hardd ar gyfer eich addurn.

Gweld hefyd: Parti Siarc Babanod: 70 o syniadau a thiwtorialau ar gyfer addurno anifeiliaid

Syniadau gancrefftau gyda estyll pren

Gall amgylchedd fod yn llawer mwy steilus gyda darnau wedi'u gwneud o estyll pren. Casglwch yr hyn sydd gennych a chrëwch un o'r darnau a awgrymir yn y fideo hwn.

Gweld hefyd: Mowld coeden Nadolig: modelau ac ysbrydoliaeth ar gyfer addurniadau wedi'u gwneud â llaw

Sut i wneud ryg wedi'i wneud â llaw gyda gwlân a chortyn

Mae rygiau bob amser yn ymarferol ar gyfer bywyd bob dydd cartref. I gael darnau arbennig sy'n hawdd iawn i'w gwneud, mae angen i chi ddilyn y tiwtorial hwn.

Dysgu sut i wneud bag parti gydag EVA

Mae parti i fynd iddo, ond dim bag yn cyfateb i'r un achlysur? Tawelwch! Gydag EVA a rhuban satin gallwch greu darn cain ar gyfer y digwyddiad hwn. Gweld sut i wneud hynny!

Ydych chi wedi dewis pa rai o'r sesiynau tiwtorial hyn y byddwch chi'n eu rhoi ar waith? Fel y gwelsoch, mae yna opsiynau i addurno'r tŷ cyfan am ychydig iawn o arian neu i wneud amrywiaeth o eitemau personol a chreadigol. Gellir gwneud llawer o bethau gyda deunyddiau rhad ac maent yn symlach nag y gallech feddwl.

Yn ogystal â chymryd eich amser a'ch meddwl gyda rhywbeth diddorol, gallwch warantu incwm ychwanegol gyda chrefftau o hyd. Felly nawr dechreuwch ymarfer!
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.