Cwpwrdd dillad gypswm: awgrymiadau a modelau 40 ar gyfer addurn modern

Cwpwrdd dillad gypswm: awgrymiadau a modelau 40 ar gyfer addurn modern
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae deunyddiau cynaliadwy wedi cael eu defnyddio fwyfwy wrth addurno ac adeiladu dodrefn. Mae hyn yn wir gyda phlaster, a brofodd i fod yn effeithlon ac amlbwrpas, gan ei fod yn lanach ac yn fwy darbodus na brics a phren. Mae'r cwpwrdd dillad plastr yn dod i ben, felly, yn cael llawer o fanteision ar gyfer darparu canlyniad cain a llai niweidiol i natur. Dewch i wybod popeth amdano:

Cwpwrdd dillad bwrdd plastr: manteision ac anfanteision

Mae'n bosibl nodi mai'r rheswm am y ffafriaeth am blastr mewn cypyrddau a chypyrddau dillad yw'r ffaith ei fod yn hawdd ei addasu i anghenion y preswylydd, ond nid dyna y cwbl. Gweler isod fanteision ac anfanteision y cwpwrdd dillad bwrdd plastr i wneud eich dewis yn haws:

Manteision

 • Cynllunadwy: fel y'i gwneir i fesur, y cwpwrdd dillad plastr yn ffitio'r gofod sydd ar gael, gan wneud y gorau o bob cornel.
 • Gwydn: Mae plastr yn ddeunydd gwrthiannol, sy'n darparu bywyd defnyddiol hirach i'r dodrefn.
 • Ysgafn: os yw wedi'i wneud o fyrddau drywall, mae ei ysgafnder yn hwyluso'r cydosod, gan ganiatáu i'r gorffeniad gael canlyniad hyd yn oed yn fwy anhygoel.
 • Yn dod â threfniadaeth: mae'n ddarn o ddodrefn wedi'i ymgorffori yn y wal, sy'n ei gwneud yn opsiwn gwych ar gyfer mannau bach.
 • Ymarferol: ni fydd y cwpwrdd dillad yn eich niweidio â thermitau, gan ei fod wedi'i wneud o blastr.
 • Yn cysoni â'r amgylchedd: fel TheMae sylfaen plastr bob amser yn wyn, gallwch chi addasu eich cwpwrdd dillad yn y lliw rydych chi ei eisiau, yn ôl addurniad yr ystafell.
 • Nid yw'n cronni baw: gan ei fod wedi'i ymgorffori yn y nenfwd, na Mae digon o le i gronni baw ar y rhan uchaf.
 • Mae ganddo bris fforddiadwy: Mae cwpwrdd dillad bwrdd plastr yn rhatach nag opsiynau parod neu rai a wneir gyda mathau eraill o ddefnyddiau.

Fel y syniad o gael darn o ddodrefn sy'n cadw'ch dillad mewn cyflwr da, ond dal eisiau gwybod ei anfanteision? Felly dilynwch ymlaen:

Anfanteision

 • Cynnal a Chadw: Mae'n ddeunydd y mae angen ei gynnal a'i gadw ar ôl cyfnod penodol o ddefnydd, megis sandio, paentio neu fân atgyweiriadau .
 • Llafur arbenigol: er bod plastr yn ddeunydd gwerth isel ar y farchnad, mae'n anodd ac yn ddrud i ddod o hyd i bersonél hyfforddedig i gyflawni'r gwasanaeth cydosod.
 • Mae'n sefydlog: Os byddwch byth eisiau symud tŷ, ni fyddwch yn gallu mynd â'r cwpwrdd dillad plastr gyda chi, gan ei fod wedi'i adeiladu i mewn i'r wal.
 • >Baw yn ystod gosod: wrth gydosod y cwpwrdd dillad, mae'r plastr yn cynhyrchu baw a llwch.
 • Amser dosbarthu hir: mae'r darn o ddodrefn yn cymryd tua mis neu ddau i fod yn barod. Y ffordd yw aros am y dyddiad cau a roddwyd gan y cwmni a gontractiwyd.
 • Terfyn pwysau: os yw'r dodrefn wedi'i wneud â byrddau drywall, byddwch yn ymwybodol eu bod yn llai gwrthsefyll ac na allant wrthsefyllgwrthrychau trwm iawn.
 • Hawdd i'w staenio: dros amser, gall y cwpwrdd dillad plastr ddod i ben â staeniau rhag cael eu defnyddio, fel persawr a cholur.
 • Lleithder : Anfantais arall yw mater lleithder, gan y gall niweidio'r plastr. Yn y modd hwn, os ydych yn byw mewn tŷ oer neu mewn dinas llaith, dylech osgoi defnyddio'r deunydd hwn.

Nawr eich bod yn gwybod manteision ac anfanteision cypyrddau bwrdd plastr, gallwch chi ddiffinio'n barod os y darn hwn o ddodrefn yw'r ateb i chi a'ch teulu mewn gwirionedd.

Gweld hefyd: Kalanchoe: ystyr, mathau a sut i dyfu'r planhigyn arbennig hwn

40 o fodelau cwpwrdd dillad plastr i'ch ysbrydoli

Os ydych chi'n hoffi'r syniad a bod gennych le ar gael ar gyfer y dodrefn hardd hwn sydd wedi'i gynllunio, gweler plastr syniadau cwpwrdd dillad i gyd-fynd yn berffaith â'ch steil.

1. Mae'n ddewis gwych ar gyfer lleoedd bach

2. Gosodwch ddrysau llithro i gymryd llai o le

3. Gellir ei fewnosod mewn toiledau

4. Neu mewn ystafell

5. Mae modelau gyda chilfachau

6. A gallwch osod drysau llithro

7. Mae'n berffaith ar gyfer storio esgidiau, bagiau a dillad

8. Mae'n rhoi llawer o le i chi

9. Yn barod i brynu'r darn hardd hwn o ddodrefn?

10. Mae drychau'n chwyddo'r gofod

11. Mae'n llawn swyn i ystafell y rhai bach

12. A gall roi'r cyffyrddiad hwnnw o geinder i'r amgylchedd

13. Perffaith ar gyfer hongian unrhyw beth y gallwch chi ei ddychmygu

14.Amryddawn iawn mewn addurno

15. Ac mae i'w gael mewn sawl fersiwn

16. Nawr mae gan eich esgidiau le eu hunain

17. Mae modelau gyda blwch gemwaith

18. Chwarae gyda'r goleuadau yn y cilfachau

19. Gyda'r hawl i oleuadau LED

20. Y gallwch ei gael lle bynnag y dymunwch

21. Gadewch eich cornel glyd

22. A gwnewch y prosiect yn wyneb i chi

23. Ceisiwch addurno gyda stôl glasurol

24. Mae'r cwpwrdd dillad bwrdd plastr yn cyfateb i unrhyw arddull

25. Bet ar fodelau siâp “L”

26. Neu manteisiwch ar y gofod sbâr hwnnw

27. Mae'n addasu i unrhyw amgylchedd

28. Mae'n berffaith ar gyfer storio cotiau mwy trwchus

29. A dillad ar gyfer unrhyw dymor

30. Paentiwch eich cwpwrdd dillad unrhyw liw yr ydych yn ei hoffi

31. Neu bet ar y llen i ddod â swyn

32. Mae'n wych ar gyfer trefnu eich dillad

33. Beth am gadw'r rac esgidiau yng nghanol y model?

34. Gall hefyd gael porthladdoedd

35. Neu mae gennych amcanestyniad agored

36. Symlrwydd gyda llawer o soffistigedigrwydd

37. Neu gyda chyffyrddiadau mwy gwledig

Fel yr ysbrydoliaeth? Nawr mae'n bryd dysgu sut i wneud eich dodrefn adeiledig eich hun.

Sut i wneud cwpwrdd dillad bwrdd plastr

Beth am gael eich ysbrydoli a gwneud eich cwpwrdd dillad bwrdd plaster eich hun?Dilynwch:

Cwpwrdd dillad plastr gyda synwyryddion

Mae'r fideo yn esbonio sut i roi cwpwrdd dillad plastr hardd at ei gilydd heb fawr o effaith ar eich poced. Cymerwch gip ar hyn cam wrth gam a rhowch gynnig arno heddiw!

Wardrob yn drywall

Yma, rydych chi'n dilyn y broses sy'n dechrau gyda'r prosiect ar bapur ac yn gorffen gyda'r dodrefn sydd eisoes wedi'u cydosod.

A welsoch chi sut mae'n bosibl cael cwpwrdd dillad plastr yn union y ffordd rydych chi ei eisiau? Gyda thiwtorialau manwl wedi'u gwneud yn dda, gallwch chi ei roi at ei gilydd a dal i ddarganfod sgiliau newydd.

Gofal plastr cwpwrdd dillad

Os ydych chi am sicrhau bywyd hir i'ch dodrefn adeiledig diweddaraf , dilynwch yr awgrymiadau hyn:

Gweld hefyd: Cacen Avengers: 50 o fodelau anhygoel ar gyfer parti hynod bwerus
 • Cadwch gynhyrchion â hylifau neu olew ar gau bob amser, er mwyn osgoi staeniau yn y dyfodol.
 • Peidiwch â glanhau'ch cwpwrdd dillad â dŵr. Mae'n well gen i lliain ysgafn a sych, brwsh neu dwster.
 • Osgowch gadw'r ardal ddodrefn yn orlawn, atal y plastr rhag sychu neu broblemau gyda lleithder.
 • Ar gyfer staeniau syml, defnyddiwch frethyn llaith. gyda glanedydd niwtral, a byddwch yn dyner wrth sgwrio. Ar gyfer staeniau dyfnach, defnyddiwch frwsh ac isafswm o gannydd.

Fel y gwelsom, mae cypyrddau dillad plastr wedi cael eu defnyddio fwyfwy oherwydd eu gallu i addasu. Ac i'r rhai ohonoch sydd am barhau i ychwanegu'r teimlad o geinder hwnnw i'ch ystafell, awgrym da yw betio ar y cerflun wal.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.