Diddosi soffa: pam ei wneud, pa mor hir mae'n para a sut i'w wneud gartref

Diddosi soffa: pam ei wneud, pa mor hir mae'n para a sut i'w wneud gartref
Robert Rivera

Mae prynu dodrefn clustogog yn golygu dod â chysur a steil i'ch cartref, ond sut allwch chi gadw'ch soffa bob amser yn lân ac yn rhydd o amhureddau y bydd yn sicr o amsugno dros amser? Mae buddsoddi mewn diddosi soffa yn ateb!

Mae hon yn broses y gall gweithwyr proffesiynol neu hyd yn oed eich hun ei gwneud. Dysgwch fwy am fanylion y gwasanaeth hwn a phenderfynwch ai dyma sydd ei angen ar eich soffa!

Pam gwrth-ddŵr?

Mae'r rhan fwyaf o ffabrigau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu clustogwaith yn amsugno llwch a hylifau, a yn gallu staenio'n hawdd. Mae'r broses diddosi clustogwaith yn cynnwys defnyddio cynnyrch sy'n amddiffyn ffibrau'r ffabrig, gan greu math o haen sy'n amgylchynu'r ffabrig ac yn cadw unrhyw hylif ar yr wyneb.

Edrychwch ar fanteision y weithdrefn hon i chi isod. Don' t gwastraffu mwy o amser a diddosi eich soffa:

  1. Osgoi staeniau a achosir gan hylifau;
  2. Yn cadw'r soffa'n edrych yn newydd am gyfnod hwy;
  3. Hwyluso'r broses lanhau;
  4. Gadael y ffabrig yn fwy ymwrthol i olau'r haul;
  5. Adfer hen soffas;
  6. Yn cadw'r wyneb yn rhydd o widdon, ffyngau a bacteria eraill.

Os oes gennych blant a/neu anifeiliaid anwes, argymhellir yn gryf eich bod yn dal dŵr. Hyd yn oed os oes rhaid i chi ei hail-wneud o bryd i'w gilydd, bydd gan eich soffa oes ddefnyddiol lawer hirach.

Gweld hefyd: 70 model o gadeiriau breichiau modern i dynnu sylw at unrhyw ofod

Pa mor hir mae'rdiddosi?

Mae yna lawer o ffactorau sy'n dylanwadu ar hyd diddosi. Mae'n dibynnu ar amlder y defnydd, os oes glanhau cyfnodol, os oes llawer o ddamweiniau'n gollwng hylifau, ac os yw'r soffa yn derbyn golau uniongyrchol ai peidio.

Ar gyfartaledd, mae'r hyd yn 2 i 3 blynedd pan gaiff ei ddefnyddio'n aml iawn, a gall bara hyd at 5 mlynedd os anaml y defnyddir y soffa.

Mae angen deall hefyd a yw'r ffabrig o'r gall eich soffa fynd drwy'r broses diddosi. Ni ellir diddosi ffabrigau fel polywrethan neu synthetigion.

Faint mae'n ei gostio i ddiddosi soffa?

Fel unrhyw wasanaeth, gall y pris ar gyfer diddosi eich soffa amrywio'n fawr yn dibynnu ar rhanbarth a maint y ffôn symudol. Mae'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion a ddefnyddir yn helpu i gynnal y lliw ac nid ydynt yn newid gwead y ffabrig. Yn wahanol i'r hyn y mae llawer yn ei feddwl, nid yw llogi'r gwasanaeth mor ddrud, ond mae ei wneud gartref bob amser yn ffordd allan i'r rhai sydd am arbed rhywfaint o arian.

Mae'r cyfartaledd ar gyfer soffa dwy sedd yn amrywio o R$ 240 i R$ 300. Os gwneir y broses gartref, gall y pris hwn ostwng yn sylweddol, hefyd yn dibynnu ar y cynnyrch a ddewiswyd.

Sut i ddiddosi soffa gartref?

Cyn cychwyn mae angen i'r broses o ddiddosi soffa soffa fod yn lân iawn, gan fod haen yn cael ei chreu i amddiffyn y clustogwaith ac, os yw'n fudr, amhureddaubyddan nhw'n aros.

Gweld hefyd: Rhowch fwy o swyn a phersonoliaeth i'ch cartref gyda dodrefn hynafol

Sut i ddiddosi soffa gartref yn gyflym

Dysgwch sut i ddiddosi eich soffa gartref yn gyflym. Wrth gyflawni'r broses, nid yw'r gorchudd amddiffynnol yn gadael i hylifau na llwch dreiddio i ffibrau'r ffabrig.

DIY: diddosi'r soffa

Yn y fideo byddwch yn dysgu awgrymiadau ar gyfer diddosi unrhyw ffabrig mewn ffordd syml ac effeithiol rhad. Y cynnyrch a ddefnyddiwyd yma oedd 3M Scotchgard diddosi.

Gwneud a pheidiwch â gwneud mewn diddosi

A ydych yn dal yn ansicr ynghylch gwneud y driniaeth eich hun? Edrychwch ar fanylion beth i beidio â'i wneud wrth ddiddosi'ch soffa gartref.

Nawr bod gennych chi'r holl wybodaeth eisoes am fanteision diddosi eich soffa, mae gennych chi syniad o brisiau ac rydych chi hefyd wedi dysgu sut i wneud y broses eich hun , peidiwch â gwastraffu mwy o amser a rhowch y dodrefn newydd hwnnw i'ch soffa!
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.