Dodrefn gardd: 50 ysbrydoliaeth i addurno'ch gofod

Dodrefn gardd: 50 ysbrydoliaeth i addurno'ch gofod
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Gall dewis dodrefn ar gyfer yr ardd ddod yn genhadaeth hwyliog i'r rhai sy'n hoffi addurno. Wrth brynu'r gwrthrychau a fydd yn rhoi personoliaeth i'ch man gwyrdd, mae'n bwysig buddsoddi mewn darnau sydd nid yn unig yn hardd, ond hefyd sy'n gwrthsefyll y tywydd, glaw neu hindda. Eisiau cael eich ysbrydoli gan brosiectau anhygoel? Gwiriwch y rhestr isod:

1. Mae'r bwrdd haearn yn rhoi naws vintage i'r ardd

2. Mae dodrefn ffibr synthetig yn gallu gwrthsefyll dŵr yn fawr

3. Mae cadair freichiau gyda chlustogwaith gwrth-ddŵr yn anffaeledig

4. Sut i beidio â chwympo mewn cariad â phwff crwn?

5. Weithiau bydd cadair gain yn gwneud y tric

6. Ar gyfer yr ardal dan do, mae gwiail yn mynd yn dda

7. Mae bwrdd coffi yn cynnig ymarferoldeb wrth dderbyn ymwelwyr

8. Gallwch gynnwys lliwiau llachar yng nghlustogwaith y gadair freichiau

9. Dodrefn pren yw'r dewis mwyaf traddodiadol

10. Er mai dim ond swyn yw'r top gorchuddio hwn

11. Mae bwrdd ochr â phren wedi'i drin yn ychwanegu hyd yn oed mwy o geinder

12. Mae cadeiriau plygu yn effeithlon iawn i wneud y gorau o le

13. Roedd y bwrdd gwyn a'r cadeiriau yn sefyll allan ymhlith y planhigion

14. Os ydych chi eisiau ymlacio, gadewch iddo fod ar welyau haul hardd

15. Oes stôl yno?

16. Gosodwch fwrdd swynol ger y goeden

17. Creu man gorffwyscyfforddus

18. Neu ardal eistedd enfawr

19. Gall cist helpu i storio ategolion

20. Cewch eich ysbrydoli gan geinder dodrefn haearn

21. Beth am hamog braf i ymestyn allan arno?

22. Neu gadair lolfa fodern iawn

23. Gorchudd yn yr ardd fel na all neb ddiffygio

24. Mae croeso bob amser i ddodrefn gyda deunyddiau naturiol

25. Gallwch ychwanegu darnau bythol a chlasurol

26. A'r eitemau traddodiadol hynny nad ydynt byth yn mynd o'i le wrth addurno

27. Ac ar wydnwch

28. Po fwyaf o amser y byddwch yn ei dreulio yn eich gardd…

29. … mwy o gysur yr ydych yn haeddu ei gael

30. Ac ar gyfer hynny, gallwch fuddsoddi mewn clustogau hardd

31. Neu mewn seddi clyd

32. Mae pwff chwaethus yn gyfeiriadau gwych

33. A hefyd y gwrthrychau amlbwrpas hynny sy'n gwasanaethu popeth

34. Dewiswch eitemau sy'n cyfateb i'ch planhigion bach

35. Ac mae hynny'n cynnig golwg syfrdanol i chi

36. Po fwyaf yw eich gardd

37. Mwy o bosibiliadau bydd yn rhaid i chi addurno

38. Gan gynnwys creu amgylcheddau gwahanol

39. Gallwch hefyd greu amgylchedd hardd ar gyfer eich lle bach

40. A byddwch yn ofalus iawn wrth ddewis y darn sy'n gweddu orau i'ch steil chi

41. A ddylid derbyn gwesteion

42. Neu i integreiddio gofodi ymlacio

43. Gall yr amgylchedd hefyd fod yn berffaith i gasglu'r teulu

44. Treuliwch amser yn chwarae ac yn cael hwyl

45. Neu i ddal i fyny

46. Mae modd creu amgylchedd modern

47. Neu gyda'r awyrgylch deuluol groesawgar hwnnw

48. Y peth pwysig yw bod gan eich gardd eich wyneb

49. Cynnig yr eiliadau gorau i chi

50. A rhoi dyddiau myfyrgar i chi!

Syniadau creadigol iawn yw'r rhain, onid ydyn? Ac er mwyn i'ch ardal awyr agored fod hyd yn oed yn fwy perffaith, beth am gael eich ysbrydoli gan feinciau gardd anhygoel?
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.