Lliwiau sy'n cyfuno ag oren ar gyfer amgylchedd creadigol

Lliwiau sy'n cyfuno ag oren ar gyfer amgylchedd creadigol
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae'r lliw oren yn naws hynod drawiadol mewn addurno, ac mae dod o hyd i liwiau sy'n cyd-fynd ag ef yn gofyn am roi sylw i'r teimladau rydych chi am eu cyfleu. Yn y post, dewch o hyd i'r atebion angenrheidiol i wneud y lliw hwn yn seren fawr y cyfansoddiad a darganfyddwch pa liwiau sy'n mynd gydag oren.

Lliwiau sy'n mynd gydag oren

I gael y cyfansoddiad yn gywir, y ddelfryd yw cyfrif gyda'r dechneg cylch cromatig a diffinio dyluniad addurniadol yr amgylchedd. Gyda hynny mewn golwg, mae'n ddiddorol edrych ar rai cynigion ar gyfer cyfuniadau, gan anelu at arddull bob amser. Gweler:

Gweld hefyd: 70 syniad ar sut i ddefnyddio'r lliw swêd ar gyfer addurniadau bythol

Grey

Bet ar y cyfuniad o lwyd ac oren am addurn cytbwys gydag awgrym o aeddfedrwydd, sef y briodas berffaith rhwng lliw sobr a bywiog. Yn y palet hwn, mae'n dal yn bosibl cysoni arlliwiau ategol eraill, gan warantu dyluniad cwbl greadigol a siriol.

Gwyn

Fel llwyd, mae gwyn hefyd yn llwyddo i gydbwyso'r addurn ag oren , gyda'r gwahaniaeth o roi mwy o amlygrwydd i'r lliw bywiog. Y cysoni hwn yw'r mwyaf traddodiadol oll ac mae'n dod yn opsiwn ar gyfer gwahanol fathau o addurniadau, o'r clasurol i'r modern.

Du

Yn ogystal â chreu golwg sydd wedi’i dynnu i lawr a’r presennol, mae’r cyfuniad o ddu ac oren yn ysgogi creadigrwydd, gan gael ei groesawu mewn amgylcheddau fel y swyddfa gartref a’r gegin. Mae'r cysoni hwn yn iawna ddefnyddir yn bennaf mewn swyddfeydd cwmnïau sy'n gweithio gyda chyfathrebu a dylunio.

Pinc

Mae'r cyfuniad o liw oer gyda lliw cynnes yn cyfleu lles a phersonoliaeth. Mae pinc yn cynrychioli'r teimladau hyn mewn ffordd fonheddig iawn, yn enwedig mewn arlliwiau llosg ac aur rhosyn, gyda mymryn o fenyweidd-dra a steil.

Gwyrdd

Mae gwyrdd ac oren yn lliwiau pydredig a gyda'i gilydd maent yn creu palet bywiog llawn personoliaeth. Mewn arlliwiau tywyll, mae'r ddeuawd yn trawsnewid yr ystafell yn amgylchedd croesawgar, gyda phroffil boho a Brasil iawn. Eisoes mewn arlliwiau pastel, mae'r cyfuniad yn gwarantu dyluniad siriol a cain.

Melyn

Mae melyn yn lliw tebyg i oren, hynny yw, mae'r ddau yn agos at ei gilydd yn y cromatig cylch. Felly, mae'r cyfuniad o'r lliwiau hyn yn rhoi ymdeimlad o barhad yn yr amgylchedd. Mae'r cysoni hwn yn darparu addurniad hwyliog ac ysbrydoledig, sy'n ddelfrydol ar gyfer ychwanegu llawenydd i'r ystafell fyw neu'r gegin.

Glas

Mae glas yn lliw cyflenwol i oren, gan fod y tonau ar y ochr arall yr olwyn lliw. Mae'r cyferbyniad hwn yn berffaith ar gyfer creu soffistigedigrwydd yn yr amgylchedd, symud trwy wahanol arlliwiau a chaniatáu i liwiau eraill gael eu hychwanegu at y palet. Yma mae'n werth chwarae gyda thonau tapestri, paentio ar y wal neu gysoni clustogau a gwrthrychau erailladdurniadol.

Caramel

Fel rhan o'r grŵp o arlliwiau priddlyd, mae caramel ac oren bron yn ffurfio deuawd tôn-ar-dôn, gan ddarparu golwg gain a chroesawgar iawn. I gydbwyso'r tonau, ychwanegwch beige i'r palet hwn, ni fyddwch yn difaru'r canlyniad.

Coch

Mae coch ac oren yn cyfateb, gan eu bod yn lliwiau dilyniannol yn y cylch cromatig . Wrth addurno, rhaid bod yn ofalus wrth eu cyfuno, oherwydd gall defnydd gormodol bwyso a mesur yr amgylchedd. Eisoes yn y manylion, mae dirgryniad y ddeuawd hon yn dod yn egnïol ac yn eithaf mynegiannol.

Brown

Fel llwyd, mae sobrwydd brown yn berffaith i gydbwyso beiddgarwch oren, gan greu a. paru perffaith ar gyfer amgylcheddau mwy mireinio. Yn ystafell y plant, mae'r ddeuawd hon yn ddelfrydol i ddod â llawenydd i'r gofod, yn enwedig os yw brown yn bresennol ym mhren y dodrefn neu'r llawr.

Gellir gweithredu'r lliwiau cysylltiedig mewn gwahanol ffyrdd, boed trwy gyfuno dodrefn ac ategolion, paentiad ag asiedydd neu haenau â chaledwedd. Defnyddiwch eich creadigrwydd i ddod o hyd i'r cydbwysedd perffaith yn eich prosiect.

45 o brosiectau sy'n defnyddio lliwiau sy'n cyd-fynd yn dda ag oren

Mae'r prosiectau proffesiynol canlynol yn argraffu gwahanol addurniadau a chyfuniadau gwahanol gydag oren. Mae'r cyfrannau'n amrywio yn ôl chwaeth bersonol ytrigolion a'r arddull ddewisol. Gweler:

Gweld hefyd: Lamp llawr: 50 o fodelau anhygoel i oleuo'r tŷ

1. Yn y gegin, mae oren yn dod yn uchafbwynt

2. Hyd yn oed os caiff ei ychwanegu mewn cyfrannau bach

3. Yn y neuadd, mae'r lliw yn ennyn llawenydd yn y croeso

4. Gellir ychwanegu oren gyda gwrthrych mawr

5. Mae hefyd yn edrych yn wych mewn paentiad

6. Neu mewn manylion sy'n gwneud byd o wahaniaeth

7. Sylwch sut mae gwyn yn gwella lliw

8. Mae brown yn meddalu'r holl uchafbwynt y mae oren yn ei ddarparu

9. Yn yr ystafell ymolchi, mae'n cael gwared ar sobrwydd gwyn a llwyd

10. Mae'r cadeiriau breichiau yn sefyll allan yn y cyfansoddiad hwn

11. Y cyferbyniad cain rhwng lliw y siglen a'r pren

12. Yn y gornel Almaeneg, ychwanegwyd dyfnder yn y paentiad sectoraidd

13. Ac yn yr ystafell fyw gyfoes, mae oren yn bresennol yn y manylion

14. Gyda gwyn a du nid oes camgymeriad

15. Yn y cyfuniad hwn, mae croeso i wyn hefyd

16. Beth am roi ychydig o feiddgarwch yn yr ystafell ymolchi?

17. Neu ewch allan o'r un peth trwy fetio ar ryg bywiog

18. Ar y ffasâd, mae'r cyfuniad o oren a du yn honni ei hun mewn moderniaeth

19. Os yw'r syniad yn feiddgar, beth am ben gwely wedi'i addurno â phaentiad geometrig?

20. Roedd y gorchudd hwn yn haeddu paru creadigol

21. Roedd y deilsen hon, fodd bynnag, yn anrhydeddu ei chyfansoddiad ei hun gyda phinc a du

22. Oystafell ieuenctid chwaethus gydag oren a glas

23. Pan fyddwch yn ansicr, ychwanegwch liw gyda chlustogau

24. Neu ar bwyntiau strategol eraill

25. Felly, gallwch chi newid yn dymhorol, rhag ofn y byddwch chi'n blino ar y cyfansoddiad

26. Yma roedd y gwaith saer a'r gwaith metel yn gywir

27. Ar gyfer offer rhagorol, cegin sobr

28. Enillodd yr ystafell fwyta hwyliog ochr o barch

29. Danteithfwyd y swyddfa gartref oren a mintys gwyrdd

30. Ystafell liwgar wedi'i gweithio mewn pinc ac oren

31. Yn y manylion y mae'r prosiect yn ennill personoliaeth ddiymwad

32. Neu yn y cyferbyniad rhwng y dodrefn a'r wal

33. A hyd yn oed yn y gwaith coed chwareus yn ystafell y plant

34. Ydych chi erioed wedi meddwl am ychwanegu lliw at nenfwd eich ystafell ymolchi?

35. Rhowch gyffyrddiad vintage i'ch cegin gonfensiynol

36. Neu ewch y tu hwnt i'r pethau sylfaenol trwy ychwanegu giât oren at eich ffasâd du

37. Nid yw ychydig o liw o addurn gwledig byth yn brifo neb

38. Sylwch ar y cyferbyniad rhwng y soffa a'r clustogau

39. Ac ar sment llosg y mur a'r saernïaeth

40. Nid yw'r naws ar dôn mewn peintio geometrig byth yn methu

41. Yn draddodiadol, ychwanegir oren at fanylion addurniadol

42. P'un ai ar y dillad gwely yn yr ystafell wely

43. Neu yn y cyfuniad chwaethus o ffrâmcrynodeb

44. Mae'r lliw yn newid yr amgylchedd hyd yn oed mewn dosau bach

45. Sicrhau naws heintus yn eich ystafell

Mae oren yn lliw sy'n sefyll allan yn hawdd. Os ydych chi eisiau amgylchedd llawn creadigrwydd, meddyliwch am ddodrefn gwahanol, rygiau chwaethus neu hyd yn oed soffa fodern iawn. Ond os yw'n well gennych ychwanegu lliw cynnil i'ch prosiect, ystyriwch ei ychwanegu gyda phaentiadau, addurniadau ar gyfer yr ystafell, ymhlith ategolion achlysurol eraill.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.