Modelau 100 o gatiau ar gyfer ffasâd mwy prydferth a diddorol

Modelau 100 o gatiau ar gyfer ffasâd mwy prydferth a diddorol
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Gellir ystyried y ffasâd yn gerdyn busnes preswylfa, a all roi argraff gyntaf gadarnhaol neu negyddol i'r rhai sy'n ei weld. Nid yw'n wahanol gyda'r prif gât na giât y garej, dylid eu cynllunio'n ofalus hefyd fel eu bod yn gydnaws ag edrychiad allanol yr adeilad.

Mae'r farchnad yn cynnig opsiynau di-ri, gyda steiliau a phrisiau amrywiol , o'r modelau symlach i'r rhai sydd â gwahanol ddeunyddiau neu ddyluniadau wedi'u crefftio'n dda. Am y rheswm hwn, y ddelfryd yw i'r darn ddilyn yr un arddull addurno â thu allan y tŷ, gan sicrhau golwg fwy prydferth a chytûn.

Ymhlith y modelau mwyaf poblogaidd, mae opsiynau awtomatig, gyda injan ei fod yn cael ei actifadu trwy reolydd o bell, neu'r llawlyfr, sy'n gofyn i'r preswylydd ei agor.

Mae'r systemau agor hefyd yn amrywio. Mae ganddo'r opsiwn llaw, sy'n agor y dail i'r iard neu'r tu allan, tuag at y palmant; y giât llithro, sy'n gofyn am le ar ffasâd y breswylfa ar gyfer symud yn rhydd yn llorweddol; a'r modelau gogwyddo, un o'r ffefrynnau ar gyfer y rhai nad oes ganddynt ofod ychwanegol, gan ei fod yn codi'n syml, hynny yw, yn agor i fyny.

Gweld hefyd: 80 o syniadau cegin du a llwyd ar gyfer y rhai sy'n caru arlliwiau tywyll

O ran y deunyddiau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu'r gatiau, argymhellir dewiswch un sy'n ystyried edrychiad gweddill y tu allan. Ymhlith yr opsiynau rhatach mae'r un haearn, a all gaelfformat grid llorweddol neu fertigol. Alwminiwm, gwydr a hyd yn oed gatiau pren sy'n dod i'r amlwg fel yr opsiynau mwyaf modern, gan sicrhau golwg ysgafnach i'r ffasâd.

Edrychwch ar ddetholiad o fodelau giatiau amrywiol hardd isod a dewiswch yr un delfrydol i adael ffasâd Eich y breswylfa harddaf a mwyaf cain:

Gweld hefyd: 50 o gacennau ar thema Anatomi Grey ar gyfer graddedigion meddygol teledu

1. Mewn du, yn wahanol i'r ffasâd

2. Delfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau preifatrwydd

3. Mewn naws dywyll yn asio â'r ffasâd

4. Mewn maint canolig, gyda rheiliau fertigol

5. Cymysgu gwahanol ddeunyddiau

6. Gwedd wledig a gwastad

7. Mewn cytgord â'r porthladdoedd

8. Am dŷ tref chwaethus

9. A pham lai… pren?

10. Yr un model mewn dwy fersiwn

11. Beth am giât wedi'i dylunio'n llawn?

12. Plât haearn a gwydr

13. Ffasâd llydan, giât fechan

14. Dalennau gwastad gydag ychydig o fanylion

15. Po fwyaf o fanylion, gorau oll

16. Model gogwyddo cynnil

17. Darluniau, toriadau a chyferbyniadau

18. Arddangos pob cornel o'r ffasâd

19. Model pren hardd

20. Symlrwydd a harddwch

21. Beth am naws niwtral?

22. Dim ffrâm, dim ond gwydr

23. Pren i gael golwg unigryw

24. Tair giât mewn dwy fersiwn

25. Ffasâd pren

26. Gyda rheiliau ymlaenllorweddol

27. Gyda dyluniadau, ar gyfer ffasâd o gyferbyniadau

28. Giât anferth, mewn du

29. Hanner can arlliw o lwyd

30. Swyn ychwanegol

31. Modelau gwahanol, dyluniadau tebyg

32. Systemau agor gwahanol

33. Pwysigrwydd prosiect tirlunio hardd

34. Giât fawr ar gyfer preswylfa fawr

35. Drws a giât wedi'i gwneud o'r un defnydd

36. Model clasurol

37. Cydamseru'r drws a'r gât

38. Peidiwch â bod ofn mentro

39. Beth am ei ychwanegu mewn mannau anarferol?

40. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel rhannwr

41. Cyferbyniad hyfryd rhwng pren a gwyn

42. Beth am y model gwahanol hwn?

43. Gyda gridiau â bylchau mwy eang

44. Opsiwn clasurol a chain

45. Gyda sgriniau bach a fframiau llydan

46. Mewn dalen alwminiwm, gan ymdoddi i'r wal

47. Holl brydferthwch gatiau pren

48. Ychwanegwch ychydig o liw

49. Harddwch yn y manylion lleiaf

50. Prydferthwch gwyn

51. Gât a ffasâd yn yr un deunydd

52. Opsiwn modern: dalen alwminiwm tyllog micro

53. Giât haearn gyr

54. Danteithfwyd pren

55. Ffasâd glân a chlir

56. Gyda strwythur dur a gorchudd i mewnpren

57. Beth am yr opsiwn syml a chain hwn?

58. Mae'r manylion yn gwneud gwahaniaeth

59. Mae cyferbyniadau bob amser yn wahaniaeth

60. Gyda golwg anarferol

61. Gyda golwg syml, gan adael yr uchafbwynt ar gyfer y ffasâd

62. Cobogos a giât

63. Yr holl wydnwch a'r edrychiad cyfoes

64. Giât yn llawn personoliaeth

65. Syml a swynol

66. Pawb mewn pren

67. Bach a chwaethus

68. Wedi'i wneud o haearn

69. Neu gyda phren

70. Trawstiau pren ar gyfer drws y garej a gril ffenestr

71. System waelodol a rheiliau llorweddol

72. Yn debyg i wal sment

73. Wedi'i wneud o bren, yn ogystal â'r ffasâd

74. Rheilen haearn gyda phwynt gwaywffon

75. Arlliw hardd o wyrdd i sefyll allan

76. Mae'r giât wen yn cyferbynnu â'r pren a ddefnyddiwyd ar y llawr cyntaf

77. Model awtomatig, sy'n hwyluso agor

78. Plât llyfn gyda ffrâm yn yr un lliw

79. Dim byd tebyg i'r cyferbyniad rhwng pren a gwyn

80. Giât bren i dŷ gwledig

81. Yr un model, gyda lliwiau gwahanol

82. Ffrâm alwminiwm a phlatiau gwydr

83. Arddull lân a chyfoes

84. Y giât yn cydweddu â'r ffasâd

85. Prenar y ffasâd ac ar y giât swing

86. Cymysgedd o fonion haearn a phren

87. Trawstiau bach ar giât llithro

88. Model gyda dur corten

89. Creadigol a chyfoes

90. Beth am y templed syml a chain hwn?

91. Cynnil a chain

92. Mae'r giât wydr yn gwneud byd o wahaniaeth

93. Golwg fodern a chyfoes

94. Preifatrwydd a swyn wedi'i warantu â phren

95. Gall y gweledol ychwanegu effaith arbennig

96. Pren a charreg mewn cyfuniad anhygoel

97. Mae'r model du yn amlbwrpas

98. Gall darnau ysgafn gyferbynnu â manylion tywyll ar y ffasâd

99. Cymysgedd o weadau

100. Gwella'ch ffasâd gyda giât hardd

Waeth beth fo'r arddull a geisir neu'r gofod sydd ar gael ar gyfer gweithredu'r giât, mae'r opsiynau sydd ar gael ar y farchnad yn cwrdd â'r chwaeth fwyaf amrywiol, cyllidebau ac anghenion. Dewiswch eich hoff fodel giât i gael ffasâd hyd yn oed yn fwy prydferth, hefyd gweld sut i gael wal wydr cain.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.