Neuadd fynedfa gyda drych yw'r cerdyn busnes modern

Neuadd fynedfa gyda drych yw'r cerdyn busnes modern
Robert Rivera

Tabl cynnwys

O ystyried cerdyn busnes y tŷ, mae'r cyntedd â drych hyd yn oed yn fwy swynol. Felly, yn ystod yr erthygl hon, edrychwch ar awgrymiadau a fydd yn eich helpu i addurno'r amgylchedd. Yn ogystal, mae yna sawl prosiect i chi gael eich ysbrydoli ganddynt. Mae'r argraff gyntaf yn para, felly gadewch yr un mwyaf cain!

Pam betio ar ddrych i'r cyntedd?

Mae'r cyntedd fel arfer yn fach ac yn fwy cul. Os ydych chi eisiau teimlad o ehangder, mae'r drych yn ateb gwych, gan fod y gwrthrych addurniadol yn rhoi mwy o effaith weledol i fynedfa'r tŷ.

Yn ogystal, yn ôl Feng Shui, mae drychau'n helpu i gadw'r wal i ffwrdd. egni gwael o'r lleoliadau a chadw'r awyrgylch yn bositif. Mae'n ddiddorol gosod rhywbeth hardd sy'n adlewyrchu, fel trefniant o flodau, planhigion neu ganhwyllau persawrus. Mae'r addurn, waeth beth fo'i fodel a'i faint, yn ychwanegu mwy o geinder a swyn i'r addurn.

5 awgrym ymarferol ar gyfer defnyddio drych yn y cyntedd a gwneud yr amgylchedd hyd yn oed yn fwy prydferth

Y addurno fertigol Mae'n opsiwn gwych ar gyfer mannau bach. Yn ogystal â sicrhau golwg unigryw a swynol, mae'n gwneud y gorau o le. Felly, mae'r cyfuniad o gyntedd mynediad a drych yn briodas sydd â phopeth i'w weithio allan. Isod, edrychwch ar bum awgrym:

  • Maint a fformat: bydd y maint yn dibynnu ar flas pob un. Gallwch ddewis o fawr, canolig neubach ac mewn fformatau gwahanol. Y peth pwysig yw nad yw'r drych yn tarfu ar yr ardal gylchrediad.
  • Gyda ffrâm neu hebddi: dewiswch fodelau heb ffrâm i sicrhau golwg lanach a minimalaidd. Fodd bynnag, os ydych am wneud i'r drych sefyll allan, betiwch ar ffrâm bert.
  • Lleoliad: Mewn ystafelloedd mawr, gellir gosod drychau mwy ar y llawr neu ar fyrddau ochr. Eisoes mewn mannau bach, gwnewch y gorau o'r wal. Yn ôl trothwy'r cyntedd, gosodwch y drych o flaen y drws neu ar yr ochr.
  • Sut i addurno: gosodwch fasys, planhigion, lluniau, canhwyllau neu eitemau addurno bach i fyfyrio. Mae'n werth betio ar rac esgidiau neu rac ddillad i sicrhau ymarferoldeb y neuadd.
  • Modelau: Ar hyn o bryd, mae'r fformat organig ar gynnydd ac yn ategu'r arddull fodern a chyfoes yn dda iawn. Mae'r modelau crwn a'r drych Adnet yn amlbwrpas a gallant gyfansoddi gwahanol arddulliau addurno. Gallwch hefyd fetio ar fodelau hirsgwar sydd, gyda ffrâm gadarn, yn edrych yn wych yn gorwedd ar y llawr.

Yn weithredol, mae'r drych yn jôc gwych! Gyda hynny, mae'r cyntedd yn ennill personoliaeth a swyn. Wrth gerdded drwy'r drws, bydd gan ymwelwyr syniad o'ch steil yn barod. Felly, dewiswch bob eitem yn ofalus.

Gweld hefyd: Lliwiau sy'n cyfateb i las: opsiynau ar gyfer pob chwaeth

60 llun o'r cyntedd gyda drych i chi gael eich ysbrydoli

Isod, edrychwch ar y prosiectau a ddefnyddiodd ydrych yn y cyntedd i greu addurn deniadol a chlyd. Mae sawl arddull, o'r minimalaidd i'r cyfoes:

1. Mae'r drych yn ategu'r cyntedd â cheinder

2. Mae'n wrthrych amryddawn iawn

3. Gallwch ddewis modelau mawr

4. Sy'n edrych yn wych gorwedd ar y ddaear

5. Ac yn gain ar y wal gyfan

6. Mae modelau canolig i'w cael mewn fformatau gwahanol

7. A sefyll allan gyda trimiwr

8. Mae'r modelau bach yn giwt ac yn finimalaidd

9. Sylwch ar y cysyniad cyfoes hwn gyda drych mawr

10. Yma, mae'r drych crwn yn rhoi ystyr newydd i'r wal

11. Mae'n glasur o ran addurno

11>12. Mae'n edrych yn berffaith mewn amgylchedd modern11>13. Ac mae'n dod â phersonoliaeth i'r arddull ddiwydiannol

14. Mae model Adnet yn ddiamser

15. Opsiwn bach, vintage a swynol!

16. Os ydych chi'n hoffi hudoliaeth, marmor a drych

17. Mae planhigion yn dod i mewn i gysoni'r addurn

18. Ac maent yn dod â llawenydd i'r tŷ

11>19. Mae eitemau addurniadol yn dweud llawer am y preswylwyr

20. Felly, dewiswch yn ofalus

21. Y drych organig yw tuedd

22. Mae wedi'i nodi gan ddyluniad cromlin

23. Mae hynny'n rhedeg i ffwrdd o fodelau confensiynol

24. Uncyntedd mynediad hardd gyda drych crwn mawr

25. Am resymau diogelwch, rhowch y drych ar y llawr dim ond os nad oes gennych chi blant bach ac anifeiliaid anwes

26. Syndod i'ch gwesteion wrth y fynedfa

27. Gyda neuadd yn llawn lliw!

28. Gweld sut mae addurn fertigol yn gwerthfawrogi gofod

29. Gall y drych fod yn llorweddol ar hanner wal

30. Neu'n fertigol gyda gorchudd steilus

31. Gwerthfawrogi'r teimlad o ehangder

32. Gosodwch y drych wrth ymyl y drws

33. O'ch blaen, y gwrthrych yw seren y neuadd

34. Trodd y cyfansoddiad hwn yn gain iawn

35. Gweler opsiwn chwaethus gyda rac esgidiau a chrogfachau

> 47> 36. Mae'r amgylchedd yn ennill ymarferoldeb

37. A bydd eich dydd i ddydd yn fwy ymarferol

38. Caeodd y goleuadau cilfachog ag allwedd aur

39. Beth am y cyntedd unlliw hwn?

40. Syml a chwaethus!

41. Yma, mae'r drych a roddwyd osgled

42. Ac, yn yr un hwn, dyfnder

43. Gyda symlrwydd, rydych chi'n trawsnewid yr amgylchedd

44. Mae sawl model o awyrendy

45. Ar gyfer bagiau hongian, cotiau ac ategolion eraill

46. Fel hyn bydd yr amgylchedd bob amser yn cael ei drefnu

47. Mae cyntedd mawr yn cynnig llawer o gynhesrwydd

48. Mae'n bwysig dilyn yr un petharddull addurno

49. I greu hunaniaeth weledol

50. Arloeswch gyda drych a bar

51. Hyd yn oed gyda gofod cyfyngedig

52. Mae'n bosibl rhyddhau creadigrwydd

53. A chreu amgylchedd moethus

54. Mae pawb wrth eu bodd â'r edrychiad bach yna yn y drych cyn mynd allan

55. Mae'r cyntedd hwn wedi dod yn soffistigedig

56. Mae'r un hwn yn oerach

57. Mae'r bwrdd ochr yn ychwanegiad gwych i'r cyntedd

58. Ac mae'r drych yn gyflenwad perffaith

59. Dewiswch gyfansoddiad sy'n cyd-fynd â'ch steil

60. A chael drych ar eich cyntedd

Bydd cyntedd eich cartref yn dod yn enwog ymhlith ymwelwyr. Os oeddech chi'n hoffi'r cyfuniad bwrdd ochr a drych, betiwch y ddau wrthrych a chreu addurniad hyd yn oed yn fwy chwaethus.

Gweld hefyd: Ryg niwlog: 65 o fodelau cynnes a chlydRobert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.