Silff lyfrau ddiwydiannol: 30 o syniadau i addasu eich un chi

Silff lyfrau ddiwydiannol: 30 o syniadau i addasu eich un chi
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae'r silff ddiwydiannol yn mynd yn uwch ac yn uwch. Mae llwyddiant y model yn ganlyniad i'r arddull fodern a hefyd oherwydd ei fod yn amlbwrpas iawn, gan ganiatáu ar gyfer anfeidredd o wasanaethau. Gweler gwahanol fodelau ac ysbrydoliaeth o'r darn hwn o ddodrefn iwtilitaraidd, sydd hefyd yn brydferth iawn!

1. Mae cilfachau cwpwrdd llyfrau diwydiannol yn ddefnyddiol iawn

2. Maent yn gartref i wrthrychau addurniadol

3. Planhigion bach

4. A hyd yn oed offer cartref

5. Bydd eich ystafell fyw yn cael wyneb newydd gyda'r dodrefnyn

6. Yn ogystal â bod yn llawer mwy clyd

7. Mae hi hefyd yn edrych yn anhygoel mewn amgylcheddau eraill

8. Rhoi mwy o bersonoliaeth i'r dorms

9. A helpu i drefnu'r swyddfa gartref

10. Beth am gynfas gwag i addurno'ch ffordd?

11. Rydych chi eisoes wedi dechrau dychmygu sut rydych chi'n mynd i addurno, iawn?

12. Y cwpwrdd llyfrau diwydiannol yw'r dodrefnyn coll yn eich amgylchedd

13. Mae hi'n gallu bod yn denau

14. Neu lletach

15. Bydd popeth yn dibynnu ar y gofod sydd gennych ar gael

16. Neu faint o wrthrychau sydd angen i chi eu gosod ar y darn o ddodrefn

17. Dewiswch y darnau sydd â'r mwyaf o ystyr

18. Y llyfrau rydych chi'n eu caru ac eisiau eu cael bob amser o gwmpas

19. A'r gwrthrychau hynny wedi'u llwytho ag atgofion

20. Archebwch i archebu a chreu fformatau gwahanol

21. Yn hollol feiddgar ac yn mynd y tu hwnt i'r amlwg

22. Opwysig yw bod ganddo wyneb eich tŷ

23. Ac ychwanegu at addurniad eich amgylchedd

24. Mae'r arddull ddiwydiannol ym mhobman

25. Gall y darnau eraill o ddodrefn hefyd ddilyn yr un cynnig

26. Gallwch newid cynllun yr elfennau pryd bynnag y dymunwch

27. Rhoi gwedd newydd i'ch dodrefn

28. Mae'r silff ddiwydiannol yn fuddsoddiad ar gyfer addurno

29. A all fod yn uchafbwynt eich amgylchedd

30. Arddangos mawredd a phersonoliaeth

Gallwch logi cwmni arbenigol i greu prosiect eich breuddwydion, wedi'i bersonoli'n llwyr. Edrychwch hefyd ar y syniadau cyfansoddi arbenigol hyn i ysbrydoli eich gwasanaeth cwpwrdd llyfrau.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.