Silffoedd cegin: 50 syniad i adael popeth yn cael ei arddangos

Silffoedd cegin: 50 syniad i adael popeth yn cael ei arddangos
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Yn y gegin, mae silffoedd yn gynghreiriaid gwych ar gyfer trefnu'r amgylchedd gyda mymryn o steil. Yn syml ac yn ysgafn, gallant ddisodli cypyrddau neu helpu i storio ystod eang o eitemau ac offer. Edrychwch ar syniadau silff y gegin a chael eich ysbrydoli i addurno'ch gofod mewn ffordd ymarferol ac ymarferol.

1. Mae'r silffoedd yn trefnu'r gofod mewn ffordd syml

2. Ac maen nhw'n dal i ychwanegu cyffyrddiad arbennig i addurn y gegin

3. Gallwch storio eitemau rydych bob amser yn eu defnyddio mewn bywyd bob dydd

4. Fel potiau, offer a llestri

5. Gall hefyd osod offer cartref bach

6. A hyd yn oed gwrthrychau addurniadol

7. Mae silffoedd cegin pren yn amlbwrpas

8. Mae'r modelau gwyn yn swynol

9. Mae darn du bob amser yn gain

10. Mae dysglau a mygiau lliwgar yn addasu'r amgylchedd

11. Gallwch greu cyfansoddiadau lluosog

12. Fel cwpwrdd gyda silffoedd

13. Neu gosodwch gegin gyda silffoedd agored

14. Mae model bach yn gwneud gwahaniaeth

15. Cyfuno lliwiau gwahanol

16. Addurnwch â fasys

17. Ac, os dymunwch, tyfwch sbeisys

18. Manteisiwch ar waliau'r gegin

19. A gwneud y gorau o'ch lle storio

20. Gwnewch bopeth yn fwy ymarferol gyda goleuadau

21. Mae silffoedd yn edrych yn wych mewn steildiwydiannol

22. Maent yn helpu i gyfansoddi amgylchedd modern

23. Ac maen nhw'n cwblhau edrychiad cegin wladaidd

24. Maent yn ffitio'n dda iawn i unrhyw addurn

25. Sicrhewch fod eich sesnin wrth law bob amser

26. Syndod gyda darn crog

27. Mae silffoedd yn trawsnewid y gofod yn hawdd

28. A gallant ddod â manylion anhygoel

29. Hyd yn oed mewn cegin monocromatig

30. Mae lliwiau niwtral yn ddewisiadau gwych

31. Mae'r cyfuniad o wyn a phren yn berffaith

32. Addurnwch gyda chreadigrwydd

33. Manteisiwch ar y gofod dros y sinc

34. Neu gwahanwch le unigryw ar gyfer y silffoedd

35. Mae yna ddeunyddiau amrywiol i chi eu dewis

36. Fel model metelaidd

37. Un darn yn MDF

38. Neu silffoedd gwydr ar gyfer y gegin

39. Archwiliwch y cyferbyniadau â gorchuddion lliw

40. Cyfunwch â chilfachau bach

41. Ac arloesi gyda chefnogaeth amharchus

42. Gallwch fetio ar gyfansoddiad anghymesur

43. Mae hefyd yn bosibl mabwysiadu gwedd fwy trefnus

44. Mae silffoedd yn berffaith ar gyfer ceginau syml

45. A hefyd ar gyfer amgylcheddau bach

46. Byddant yn gwneud gwahaniaeth yn y sefydliad

47. A gwnewch yr addurn yn llawer mwy diddorol

48. Addurnwch â'ch llestri ahoff wrthrychau

49. Peidiwch â bod ofn arddangos popeth

50. Dewiswch eich model a thrawsnewidiwch eich cegin!

Mae'r silffoedd yn ymarferol ar gyfer trefniadaeth a byddant yn trawsnewid, gyda swyn mawr, addurniad eich gofod. Maent hefyd yn wych ar gyfer arbed lle mewn ceginau bach. Hefyd edrychwch ar syniadau arbenigol cegin a fydd yn eich helpu i adael popeth yn ei le!
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.