Sut i ddewis y sugnwr llwch delfrydol ar gyfer eich cartref

Sut i ddewis y sugnwr llwch delfrydol ar gyfer eich cartref
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae'r sugnwr llwch wedi dod yn un o'r offer cartref anhepgor i hwyluso'r drefn lanhau, gan ei fod yn arbed llawer o amser. Mae yna wahanol fathau o sugnwyr llwch ac, yn eu plith, anfeidredd o fodelau, a all achosi rhywfaint o ddryswch wrth ddewis. I wneud y penderfyniad cywir sy'n diwallu anghenion pob cartref orau, edrychwch ar ganllaw cyflawn gyda'r modelau a'r awgrymiadau gorau a ddewiswyd i ddarganfod pa un sydd fwyaf addas ar gyfer bywyd bob dydd.

Y 10 model sugnwr llwch gorau o lwch yn 2023

Llun 6> 11> Mwy cryno <29
Cynnyrch Nodweddion Pris
Dewis Amazon >

WAP Silent Cyflymder Glanhawr Llaw Unionsyth a Chludadwy

 • Pŵer: 1000W
 • Hidlo: Hepa
 • Cynhwysedd: 1 litr
Gwiriwch y pris

Gweler y manylion

Gwerthwr gorau >Electrolux PowerSpeed ​​​​Ultra Vertical Vacuum Cleaner
 • Pŵer: 1300W
 • Hidlo: Hepa
 • Cynhwysedd: 1.6 litr
Gwiriwch y pris

Gweler y manylion

Mwy cyflawn

WAP GTW Glanhawr Dwr a Llwch

 • Pŵer: 1400W
 • Hidlo: Ewyn
 • Cynhwysedd: 10 litr
Gwiriwch y pris

Gweler y manylion

Gwerth gorau am arian

Sugnwr llwch Cyclonig Unionsythhylifau
 • Fwythiant chwythu
 • Pwyntiau negyddol
  • Storfa lai
  • Casgen fer
  Sugnwr llwch robot gorau

  Gwactod Glanach WAP ROBOT W90 Robot Powdwr

  • Pŵer: 30W
  • Hidlo: Golchadwy
  • Cynhwysedd: 250ml
  Gwiriwch y pris

  Y robot sugnwr llwch dyma'r opsiwn cywir i'r rhai sydd am wneud ychydig o waith, gan ei fod yn gweithredu ar ei ben ei hun yn unol â'i amserlen, gan arbed amser bob dydd. Gyda chost a budd da, mae'n gwarantu cynnal glanhau dyddiol mewn ffordd hawdd ac effeithlon.

  Mae gan y cynnyrch hefyd yr opsiwn o sychu, sy'n cydweithio hyd yn oed yn fwy i wneud bywyd yn haws. Argymhellir yn fawr i'r rhai sydd ag anifeiliaid anwes, fel y mae un defnyddiwr yn ei warantu: "ar gyfer glanhau ysgafn mae'n gweithio'n dda iawn, yn enwedig i'r rhai sydd ag anifeiliaid anwes, mae'n gwneud gwaith da wrth gasglu gwallt o gwmpas y tŷ. Roeddwn i'n hoffi'r pryniant."

  Y pwynt negyddol yw bod angen ychydig o oruchwyliaeth arno ar gyfer glanhau mwy cyflawn, oherwydd gall fynd yn sownd mewn rhai mannau, yn ogystal â'r angen i arsylwi ar y llwyth cyn dechrau glanhau.

  Pwyntiau cadarnhaol <16
 • Gwerth da am arian
 • Glanhau haws
 • Swyddogaeth glanhau
 • Pwyntiau negyddol
  • Storfa lai
  • Angen bod llwytho

  Yr hyn sydd angen i chi ei wybod i ddewis y sugnwr llwch gorau

  Bydd y sugnwr llwch delfrydol yn dibynnu llawer ar eich anghenion atrefn arferol y tŷ, felly mae angen i chi asesu cryfderau a gwendidau, diffinio blaenoriaethau a chyllideb cyn gwneud penderfyniad. Gall pŵer ddarparu gwell sugno, ond fel arfer mae'n dod mewn cynhyrchion mwy a mwy swnllyd. Bydd offer llai yn haws i'w storio, ond efallai y bydd ganddynt lai o gapasiti storio. Nesaf, dysgwch fwy am bob math o sugnwr llwch a pha nodweddion i'w harsylwi.

  Mathau o sugnwr llwch

  Bydd y math o sugnwr llwch yn diffinio swyddogaethau, pŵer, ymarferoldeb sugno a hyd yn oed y gofod sydd eu hangen i storio'ch teclyn, darganfyddwch fanteision ac anfanteision y rhai mwyaf cyffredin:

  • Sugnwr llwch traddodiadol: yw'r mwyaf clasurol, fel arfer daw â chynhwysedd storio mawr a pŵer sugno uchel. Yn aml, maent yn dod â swyddogaethau sugno dŵr a chwythu, gan gynnig amlochredd defnyddiau a'r posibilrwydd o ddefnydd dan do ac awyr agored. Yr anfantais yw eu bod fel arfer yn swnllyd ac yn drymach i'w trin, yn ogystal â chymryd llawer o le storio.
  • Sugnwr llwch unionsyth: Mae'n ymarferol iawn ac yn hawdd ei drin, gan gynhyrchu llawer o gysur yn yr amser ar gyfer glanhau a rhwyddineb storio. Mae pŵer yn amrywio'n fawr, ond yn gyffredinol mae ganddynt ddigon o sugno ar gyfer glanhau cartrefi a fflatiau dan do, gan gynnwys carpedi a soffas, ond ni chânt eu hargymell ar gyfer ardaloedd awyr agored.Mae'n bosibl dod o hyd i fodelau aml-swyddogaeth, sy'n dod yn gludadwy a hyd yn oed yn ddi-wifr.
  • Shugnwr llwch robot: yw'r mwyaf modern ac mae angen llai o ymdrech, dim ond goruchwyliaeth syml sydd ei angen ar y mwyafrif o fodelau, ac mae yna yn rhai mwy datblygedig sy'n gallu mapio amgylcheddau a hyd yn oed wefru eu hunain, yn ogystal â bod yn eithaf tawel. Fe'u nodir yn gyffredinol ar gyfer glanhau cynnal a chadw o ddydd i ddydd a dim ond ar gyfer ardaloedd mewnol y mae angen eu glanhau a'u llwytho'n aml.
   • Mae angen rhoi sylw i ba fathau o faw fydd yn cael ei hwfro, pa amgylcheddau, pa mor aml a ble y caiff yr eitem ei storio, fel y bydd y buddsoddiad yn cael ei gymhwyso'n dda ac yn gymesur â'r anghenion.

    Gweld hefyd: Ystafell wely llwyd: 70 o syniadau chwaethus i ychwanegu lliw i'r ystafell

    Nodweddion i'w harsylwi cyn prynu'r sugnwr llwch

    Gwiriwch y prif fanylion i fod yn ymwybodol ohonynt wrth benderfynu ar y model, gan gofio bob amser bod rhai ohonynt yn ymyrryd ag eraill, megis, er enghraifft, y mwyaf yw'r pŵer, y mwyaf yw'r sŵn a maint y ddyfais.

    • Pŵer: un o'r ffactorau pwysicaf i bennu'r pŵer sugno, felly mae'n bwysig diffinio lle bydd y teclyn yn cael ei ddefnyddio: gall y rhai sydd â llai o bŵer drin fflat neu ystafelloedd llai yn rhwydd, ond os ydych chi'n mynd i hwfro amgylcheddau mwy, gyda gwallt anifeiliaid neu ardaloedd awyr agored, er enghraifft, mae'n bwysig cyfrifgyda nerth uwch. Sylwch, po fwyaf o bŵer, y mwyaf yw'r sŵn yn ystod y defnydd.
    • Swyddogaethau gwactod: Yn ogystal â sugno llwch, mae gan rai modelau swyddogaeth sugno dŵr a chwythu, a all helpu gyda lleoedd na ellir eu cyrraedd, chwyddo offer gwynt a glanhau dail, er enghraifft. Yn gyffredinol, daw'r pethau ychwanegol hyn gyda'r modelau traddodiadol, ond mae gan rai fertigol y swyddogaeth o droi'n sugnwr llwch cludadwy a gall y robotiaid ddod â'r swyddogaeth o smwddio'r brethyn.
    • Cynhwysedd cronfa ddŵr: yn mynd i bennu maint yr ystafelloedd neu'r tŷ y gellir ei lanhau heb ymyrraeth, nodwch mai'r sugnwr llwch traddodiadol fel arfer yw'r un â'r cynhwysedd uchaf, ac yna'r sugnwr llwch unionsyth ac, yn olaf, y sugnwr llwch robot.
    • Hidlo : Sylwch ar fodel hidlo'r ddyfais, yn enwedig os oes pobl â phroblemau anadlu neu alergeddau gartref. Y model HEPA yw'r model cyffredin a argymhellir fwyaf, gan y bydd yr hidlydd golchadwy yn para'n hirach. Bydd ffilter da yn gwarantu aer pur yn eich cartref.
    • Ategolion: mae llawer o gynhyrchion yn dod â rhannau a all ei wneud yn fwy amlbwrpas a helpu gyda gwahanol fathau o lanhau, megis ffroenellau ar gyfer corneli, brwshys clustogwaith ac mae hyd yn oed rhai sy'n troi'n sugnwr llwch cludadwy, gan roi symudedd da a gellir hyd yn oed eu defnyddio ar gyfer glanhau ceir.

    Yn dilyn yr awgrymiadau byddgwarantu'r budd cost gorau ar gyfer dyfais sy'n cwrdd â'ch holl anghenion gartref, heb orfod buddsoddi mwy nag sydd ei angen, edrychwch hefyd ar y canllawiau mwyaf cyflawn ar sugnwr llwch robot a sugnwr llwch unionsyth.

  Du+Decker
  • Pŵer: 1200W
  • Hidlo: Hepa
  • Cynhwysedd: 800ml
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  Mwy amlbwrpas

  Electrolux A10 Sugnwr llwch gwlyb a sych craff

  • Pŵer: 1250W
  • Hidlo: Hidlo triphlyg
  • Cynhwysedd: 10 litr
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  Tawelach

  Philco Ciclone Force Upright Supply Cleaner

  • Pŵer: 1250W
  • Hidlo: golchadwy
  • Cynhwysedd: 1.2l
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  <13
  Mwy pwerus WAP Pŵer Cyflymder Uniawn Sugnwr llwch
  • Pŵer : 2000W
  • Hidlo: Hepa
  • Cynhwysedd: 3l
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  Mwy ymarferol WAP GTW 10 Sugnwr llwch
  • Pŵer: 1400W
  • Hidlo: Ewyn a brethyn golchadwy
  • Cynhwysedd: 10 litr
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  Gweld hefyd: Patina: cam wrth gam i ddysgu sut i'w wneud gartref a 35 o ysbrydoliaeth
  Electrolux sugnwr llwch compact AWD01
  • Pŵer: 1400W
  • Hidlo: Hidlo triphlyg
  • Cynhwysedd: 5 litr
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  Sugnwr llwch robot gorau

  WAP ROBOT W90 Robot Glanhawr

  • Pŵer:30W
  • Hidlo: Golchadwy
  • Cynhwysedd: 250ml
  Gwiriwch y pris

  Gweler y manylion

  Adolygiadau Manwl ar gyfer Pob Sugnwr llwch

  Dewis Amazon

  WAP Cyflymder Tawel Glanhawr Llaw Unionsyth a Chludadwy

  • Pŵer: 1000W
  • Hidlo: Hepa
  • Cynhwysedd: 1 litr
  Gwiriwch y pris

  Mae hwn yn fodel ysgafn sy'n hawdd ei ddadosod i'w storio, yn ogystal â chael ei drawsnewid yn wactod cludadwy llaw lanach a chael cebl 5 metr, gan helpu i gyrraedd lleoedd sy'n anoddach eu glanhau gyda model cyffredin.

  Mae hidlydd HEPA yn cadw hyd at 99.5% o ficroronynnau baw, ffyngau a gwiddon, ac yn gwarantu'r dychwelyd aer llawer purach ac iachach i'ch amgylchedd, fel y mae un prynwr yn ei warantu: "cyn gynted ag y cyrhaeddodd, fe wnes i hwfro'r tŷ cyfan a chyn bo hir roedd yr aer yn ysgafnach".

  Mae rhai defnyddwyr yn nodi bod y gwynt o gall anadlu fod yn gryf, gan darfu ychydig ar y broses lanhau a'r ategolion sy'n dod gydag ef yw'r rhai mwyaf sylfaenol yn unig.

  Pwyntiau cadarnhaol
   Pwysau Ysgafn
  • Hawdd i'w storio
  • Cebl 5m
  Pwyntiau negyddol
  • Ychydig o ategolion
  • Mae'n rhyddhau llawer o aer yn y fent
  Gwell sugnedd

  Electrolux PowerSpeed Glanhawr llwch Ultra Fertigol

  • Pŵer: 1300W
  • Hidlo: Hepa
  • Cynhwysedd: 1.6 litr
  Gwiriwch y pris

  Can gael ei ddefnyddio fel sugnwr llwch fertigol neu ollaw i lanhau'r tŷ, y dodrefn a'r car cyfan yn rhwydd. Mae'r pŵer 1300W yn sicrhau pŵer glanhau uchel ar gyfer unrhyw fath o lawr ac arwyneb. Opsiwn da i'r rhai ag anifeiliaid anwes.

  Mae'r tanc gallu mawr yn eich galluogi i lanhau sawl ystafell heb orfod eu glanhau, sy'n cyflymu'r broses. Mae ganddo lawer o adolygiadau da, mae defnyddwyr yn argymell: " Sugnwr llwch gwych, defnyddiais ef sawl gwaith ac nid oes gennyf ddim i gwyno amdano, pŵer da, sŵn canolig (rwyf wedi gweld yn waeth), mae ganddo gronfa lwch dda ac yn hawdd glanhau, rwy'n ei argymell yn fawr!"

  Anfantais cymaint o bŵer yw y gall yr injan gynhesu ychydig gyda defnydd hirdymor ac mae defnyddwyr hefyd yn adrodd bod y model hwn yn drymach na modelau tebyg.

  Pwyntiau cadarnhaol
  • Cronfa ddŵr fawr
  • Pŵer uchel
  • Amlbwrpas
  Pwyntiau negyddol
  • Trymach na rhai tebyg
  • Gwres ychydig gyda defnydd parhaus
  Mwy cyflawn

  WAP GTW Sugnwr llwch

  • Pŵer: 1400W
  • Hidlo: Ewyn
  • Cynhwysedd: 12 litr
  Gwiriwch y pris

  Model cadarn a chyflawn iawn, mae'r WAP GTW yn sugno llwch a hylifau gyda sugno da ac adran storio dur di-staen gyda chynhwysedd o 12 litr, gan ei gwneud yn bosibl i lanhau amgylcheddau amrywiol, dan do neu yn yr awyr agored, heb orfod gwagio na gwneudglanhau.

  Mae hefyd yn dod ag ategolion lluosog i gyrraedd y mathau mwyaf amrywiol o leoedd, yn gyfforddus. Mae ganddo hefyd ffroenell chwythwr, y gellir ei ddefnyddio, yn ogystal â helpu i lanhau lleoedd mwy anhygyrch, i chwyddo offer gwynt, barbeciw ysgafn a chwythu dail. Mae defnyddwyr yn gwarantu bod ganddo "drin yn hawdd, sugno gwych, glanhau syml ac yn ysgafn i'w gludo".

  Mae cwynion yn troi o amgylch y llinyn byrrach, gan wneud estyniad yn angenrheidiol i gyrraedd pob pwynt ac mae'r gasgen ychydig yn fyr , felly i'r rhai sy'n dal iawn, mae'n werth gofyn am linyn estyniad.

  Pwyntiau cadarnhaol
  • Cynhwysedd sugno
  • Storfa wych
  • Amrywiaeth o ategolion
  • Swyddogaeth chwythu
  • Aspirates hylifau a solidau
  Pwyntiau negyddol
  • Pibau byr
  • Llinyn byr
  Mwy tawel

  Black+Decker Sugnwr llwch Cyclonig Unionsyth

  • Pŵer: 1200W
  • Hidlo: Hepa
  • Cynhwysedd: 800ml
  Gwiriwch y pris

  Mae hwn yn gynnyrch sy'n llwyddo i gydbwyso sugno da gyda sŵn isel. Mae defnyddwyr yn gwarantu bod "y pŵer yn dda iawn heb wneud gormod o sŵn fel fy un blaenorol."

  Hawdd a syml i'w defnyddio, yn sicrhau bywyd bob dydd di-drafferth ac angen ychydig o le storio.

  Gyda chebl byrrach a chronfa ddŵr â chapasiti llai, nid yw mor addas ar gyfer lleoeddmwy, ond bydd yn gweithio'n wych ar gyfer fflatiau neu dai gydag ystafelloedd bach.

  Pwyntiau da
  • Ssugno da
  • Sŵn isel
  • Hawdd ei ddefnyddio
  Pwyntiau negyddol
  • Tanc bach
  • Dolen fer
  Mwy amlbwrpas

  Electrolux A10 Sugnwr llwch smart

  • Pŵer: 1250W
  • Hidlo: Hidlo triphlyg
  • Cynhwysedd: 10 litr
  Gwiriwch y pris

  Mae sugnwr llwch Electrolux A10 Smart yn bwerus ac yn amlbwrpas, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer solidau a hylifau dan do neu yn yr awyr agored. Mae'n gynnyrch hawdd ei drin ac mae'r defnydd o'r bag tafladwy yn gwneud glanhau'n ymarferol iawn.

  Yn gyffredinol, mae defnyddwyr yn ystyried ei fod yn gynnyrch sy'n "sugno'n dda iawn, ond yn gwneud llawer o sŵn" , gyda chost-effeithiol da ar gyfer y categori, gan amlygu'r pŵer sugno.

  Pwyntiau cadarnhaol
  • Cynhwysedd sugno
  • Storfa fawr
  • Swyddogaeth chwythu
  • Hylifau a solidau aspirates
  Pwyntiau negyddol
  • Gormod o sŵn
  • Cebl byr
  Gwerth gorau am arian

  Seiclon Glanhawr Gwactod Philco Upright Grym

  • Pŵer: 1250W
  • Hidlo: golchadwy
  • Cynhwysedd: 1.2 litr
  Gwiriwch y pris

  Model da ar gyfer bywyd bob dydd, gyda chynhwysedd sugno a storio da, gan gynnwys glanhau gwallt anifeiliaid anwes. Hawdd i'w drin ac yn ysgafn, mae'n gwarantu aglanhau di-drafferth na fydd yn mynd yn rhy flinedig.

  Mae ganddo gebl hir ac mae'n dod ag ategolion da a lefel sŵn derbyniol. Edrychwch ar adolygiad: "Roeddwn i'n hoff iawn o'r cynnyrch, yn hawdd i'w lanhau, yn dawel ac yn hyblyg iawn, yn glanhau o dan gabinetau."

  Mae'r hidlydd golchadwy yn opsiwn darbodus, hirhoedlog sy'n effeithlon ar gyfer defnydd cyffredin, ond nid yw'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd angen hidliad mwy trylwyr, felly mae'n well osgoi os oes pobl ag alergeddau yn y tŷ.

  Nid yw mor effeithlon ar gyfer glanhau trymach, gan y gall orfodi'r injan a chynhesu ychydig yn y pen draw.

  Pwyntiau positif
  • Hidlydd parhaol golchadwy
  • Nifer da o ategolion
  • Dolen hir
  • Glanhau hawdd
  Pwyntiau negyddol
  • Anaddas ar gyfer dioddefwyr alergedd
  • Gwres a ychydig â defnydd
  Mwy pwerus

  WAP Power Speed ​​Upright Sucum Cleaner

  • Pŵer: 2000W
  • Hidlo: Hepa
  • Cynhwysedd: 3 litr
  Gwiriwch y pris

  Mae'r model hwn ar gyfer y rhai sydd angen llawer o bŵer sugno, gyda'r pŵer uchaf yn y categori. Yn ogystal, mae ganddo dechnoleg seiclon a brwsh cylchdroi sy'n gwarantu glanhau dyfnach ar unrhyw fath o arwyneb gydag effeithlonrwydd mawr.

  Mae'r cynhwysedd 3 litr yn caniatáu storfa fawr, i orffen y glanhau heb ymyrraeth. Gydag ategolion amrywiol, gan gynnwys pibellestynnwr, yn caniatáu glanhau mewn mannau anodd eu cyrraedd. Yn ddelfrydol ar gyfer cartrefi, ystafelloedd mwy a hyd yn oed busnesau bach. Mae defnyddwyr yn nodi amlbwrpasedd y cynnyrch, "Mae ganddo addasiadau ar gyfer carpedi a mathau o loriau, ac mae ei sugno'n gryf iawn. Mae'n glanhau'n dda iawn o deils porslen i arwynebau fel matresi, soffas a chadeiriau padio."

  Oherwydd ei fod yn gynnyrch mwy cadarn gyda sugno uchel, gall fod ychydig yn drwm ac mae rhai pobl yn nodi y byddent yn hoffi i'r bibell ategol fod ychydig yn hirach.

  Pwyntiau cadarnhaol
  • Ssugno rhagorol pŵer
  • Glanhau carpedi a chlustogwaith yn dda
  • Nifer da o ategolion
  • Aspiates blew anifeiliaid yn dda
  Pwyntiau negyddol
  • Trymach i'w drin
  • Casgen fer
  • Sŵn
  Mwy ymarferol

  Lwynach llwch Dwr a Llwch WAP GTW 10

  • Pŵer: 1400W<18
  • Hidlo: Ewyn a brethyn golchadwy
  • Cynhwysedd: 10 litr
  Gwiriwch y pris

  Mae sugnwr llwch cryno, gyda defnydd gwych o storfa, gallu sugno da, yn caniatáu ichi sugno solidau a hylifau. Mae'r casters a'r handlen ergonomig yn helpu gyda symudedd, gan ganiatáu ar gyfer defnydd eang a chyrraedd yr holl gorneli angenrheidiol.

  Effeithlon iawn ar gyfer gwallt anifeiliaid anwes, fel y dywed un defnyddiwr: "Y gorau rydw i erioed wedi'i brynu o edrych ar bŵer sugno yn ogystal â gallu'r blaendal llwch Mae gennym auradalwr sy'n taflu llawer o wallt a'r rhai blaenorol roedd yn rhaid i mi lanhau'r gronfa ddŵr ddwywaith bob tro roeddwn i'n eu defnyddio."

  Mae'n bwysig nodi nad yw'r cynnyrch yn dod gyda bag casglu, sy'n cael ei brynu ar wahân a bod y llinyn ychydig yn fyr, felly mae angen i chi gadw cortyn estyniad wrth law.

  Pwyntiau cadarnhaol
  • Gwerth da am arian
  • Pŵer sugno uchel
  • Soledau aspirad a hylifau
  • Fwythiant chwythu
  Pwyntiau negyddol
  • Nid yw'n dod gyda bag casglu
  • Dolen fer
  Mwy cryno

  Dŵr a phowdr sugnwr llwch Electrolux compact AWD01

  • Pŵer: 1400W
  • Hidlo: Hidlo triphlyg
  • Cynhwysedd: 5 litr
  Gwiriwch y pris

  Mae'r Compact Electrolux AWD01 yn effeithlon iawn o ran maint / perfformiad.Yn hawdd i'w storio gan ei fod yn gryno iawn, mae'n ddelfrydol ar gyfer fflatiau a thai bach. Cyfanswm yr ystod yw 5.9m, sy'n eich galluogi i glanhau ystafelloedd cyfan heb orfod newid gêr.

  Mae pŵer sugno ychydig yn llai nag offer mwy, ond mae'n perfformio'n ddigon da, fel y dywed un defnyddiwr: "Pŵer sugno da, wedi glanhau'r clustogwaith yn dda; mae hefyd yn glanhau'n dda yn y car." Mae ganddo swyddogaethau chwythu a hwfro hylifau.

  Mae'r gasgen ychydig yn fyr, gan greu'r angen am addasydd ar gyfer pobl dal iawn.

  Pwyntiau cadarnhaol <16
 • Gwerth da am arian
 • Maint cryno
 • Solidau aspirates a • Robert Rivera
  Robert Rivera
  Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.