Taflen crosio: sut i'w wneud a 40 syniad i'ch ysbrydoli

Taflen crosio: sut i'w wneud a 40 syniad i'ch ysbrydoli
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Gyda chrosio, gallwch greu eitemau amrywiol i wella addurn eich cartref, o dywelion, rygiau i ddalwyr papur toiled. Er bod llawer o dechnegau ychydig yn fwy cymhleth, bydd y canlyniad yn werth yr holl ymdrech. Mae dail crosio wedi bod yn gorchfygu pobl trwy eu golwg cain a swynol.

Yn y modd hwn, rydym yn dod â rhai fideos cam wrth gam i chi a fydd yn eich dysgu sut i wneud dail crosio rhesog hardd, i'w cymhwyso ymhlith llawer o rai eraill. dulliau. Yn ogystal, rydym hefyd wedi dewis dwsinau o syniadau i chi gael eich ysbrydoli hyd yn oed yn fwy a chreu eich darnau eich hun i'w haddurno.

Cam wrth gam: sut i crosio dail

Dim dirgelwch ac wedi'i esbonio'n dda , gweler Dyma rai fideos tiwtorial i chi greu taflenni crosio eich hun. Er bod angen mwy o sgil a thrin â'r deunyddiau, bydd y canlyniad yn anhygoel!

Taflen crosio fawr

Gyda'r cam wrth gam ymarferol a syml hwn, byddwch yn dysgu sut i grosio dalen mewn fformat mawr. Mae'r broses yn gofyn am ychydig o amynedd a, gyda'r darn yn barod, gallwch ei ddefnyddio mewn sawl swydd crosio arall.

Taflen appliqué crosio

Mae'r fideo wedi'i neilltuo i'r rhai nad oes ganddynt lawer o wybodaeth yn y dull crefft hwn. Mae'r tiwtorial yn dangos sut i wneud, mewn ffordd sydd wedi'i hegluro'n dda, dalen grosio ar gyfer appliqué.

Gweld hefyd: Fuchsia: 60 o syniadau syfrdanol i addurno'r tŷ gyda'r lliw

Taflen crosiotriphlyg

Mae'r daflen crosio triphlyg yn gwella rygiau cegin neu ystafell ymolchi yn berffaith yn ogystal â rhedwyr bwrdd. I gael canlyniad di-ffael, defnyddiwch ddeunyddiau o safon bob amser.

Taflen grosio wedi'i phwyntio

I orffen y ryg neu'r lliain bwrdd hwnnw'n berffaith, gwelwch sut i wneud dalen grosio pigfain. Dim ond y deunyddiau angenrheidiol ar gyfer crosio sydd eu hangen ar y broses: nodwydd ac edau. Dianc o'r ystrydeb ac archwilio tonau eraill!

Gweld hefyd: Sut i lanhau'r ffrïwr aer heb grafu neu ddifetha'ch ffrïwr

Llen crosio bywiog

Mae'r asennau'n rhoi golwg hyd yn oed yn fwy prydferth a chain i'r dalennau crosio. Am y rheswm hwn, edrychwch ar y tiwtorial fideo hwn yr ydym wedi'i ddewis sy'n eich dysgu mewn ffordd ymarferol iawn sut i wneud y gorffeniad hwn.

Taflen crosio ar gyfer rygiau

Dysgwch gyda'r tiwtorial fideo byr hwn sut i wneud dalen crosio un syml a'i chymhwyso i rygiau, boed ar gyfer cegin, ystafell ymolchi neu ystafell wely. Pan fyddwch chi'n barod, defnyddiwch edau o'r un lliw i wnio'r darn i'r ryg.

Taflen Crosio Plymio

I ychwanegu at olwg eich eitemau addurniadol crosio, gwyliwch y tiwtorial fideo hwn sy'n dysgu chi sut i wneud deilen gyda golwg chubby. Mae gwneud y model hwn, fel y lleill, yn gofyn am ychydig o amynedd, er ei fod yn sylfaenol iawn.

Taflen crosio graddiant

Mae'r edrychiad graddiant yn rhoi golwg ddilys a hardd iawn. Gallwch ddewis llinellau deuliw– sy'n gwneud y gwneud yn haws ac yn fwy ymarferol -, yn ogystal â sawl edafedd i wneud y ddalen grosio hon.

Taflen crosio hawdd i'w gwneud

Defnyddio edafedd o ansawdd mewn arlliwiau o'ch dewis a chrosio bachyn, gweld sut i wneud deilen mewn ffordd syml a hawdd. Mae'r fideo ymarferol gyda thiwtorial yn esbonio'r holl gamau o'r dechrau i'r diwedd heb ddirgelwch.

Taflen crosio Tiwnisia

Yn dyner iawn, dysgwch sut i wneud y daflen crosio hon i'w chymhwyso i rygiau, tywelion, dysgl cadachau neu hyd yn oed bath. Yn syml iawn ac yn hawdd i'w gwneud, nid yw'r broses yn gofyn am lawer o brofiad yn y dull artisanal hwn.

Haws nag yr oeddech wedi meddwl, ynte? Nawr eich bod wedi gwylio rhai fideos cam-wrth-gam, edrychwch ar ddwsinau o syniadau i'ch ysbrydoli a rhoi'r dalennau crosio ar rygiau, tywelion neu hyd yn oed eu defnyddio fel mat bwrdd ymhlith llawer o eitemau eraill.

3>40 ffyrdd o ddefnyddio dail crosio

Edrychwch ar rai syniadau ar sut i ddefnyddio dail crosio mewn darnau addurniadol i ychwanegu hyd yn oed mwy o swyn a harddwch i'ch ystafell fyw, cegin, ystafell ymolchi neu ystafell wely.

1. Mae hyd yn oed yn edrych fel deilen go iawn!

2. Crëwch ddalen grosio fawr i wasanaethu fel sousplat

3. Neu fel seibiant ar gyfer potiau

4. Gwnewch ddail i'ch blodau crosio i addurno'ch cartref

5. cymhwyso'r rhannaumewn lliain bwrdd

6. Ryg hardd gyda blodau a dail cain wedi'u crosio

7. Crëwch orchudd crosio gyda chymwysiadau ar gyfer yr oerach dŵr

8. Neu gwnewch un ar gyfer eich peiriant ffrio aer

9. Mae naws werdd y dail crosio yn rhoi mwy o harddwch i'r trefniant

10. Rhedwr bwrdd crosio gyda dail graddiant

11. Mae blodau a dail cain yn ategu'r casys

12. Ryg ar gyfer yr ystafell ymolchi gyda dail crosio sy'n cymysgu nifer o arlliwiau gwyrdd

13. Manylion bach am y dalennau crosio sy'n gwneud y gwahaniaeth

14. Rhowch wedd newydd i'ch cegin gyda'r ryg hwn gyda dail crosio

15. Neu wedd newydd ar gyfer eich ystafell fyw gyda gobenyddion clyd

16. Syniad anrheg hyfryd ac ymarferol i ffrindiau!

17. Crosio blodau ar gyfer poteli addurniadol

18. Onid yw'r gwaith crosio hwn yn rhyfeddol a swynol?

19. Gêm ystafell ymolchi gyda blodau a dail crosio

20. Cyfansoddiad hardd a dilys i addurno'ch soffa

21. Mae cap cain wedi'i orffen gyda pherl yng nghanol y blodyn

22. Daliwr tywel gyda blodau a dail crosio dwbl

23. Nod tudalen hardd wedi'i wneud mewn crosio, yn ddelfrydol ar gyfer rhoddion

24. Llinyn crosio gyda goleuadau i addurno eich ystafell wely neu ystafell fyw

25. Mae gwneud y daflen crosio yn syml aymarfer

26. Ryg ystafell ymolchi arall i'w haddurno â swyn a lliw

27. Manylion y ddalen grosio sy'n ei gwneud yn hardd

28. Daliwr papur toiled crosio gydag appliqués dail a blodau

29. Addurnwch eich bwrdd gyda dalwyr blodau crosio swynol a napcynau dail

30. Neu gyda chanolbwynt hardd i ychwanegu mwy o liw i'r gofod

31. Mae cegin wedi'i gosod mewn naws niwtral yn ennill lliw trwy gymwysiadau lliw

32. Edrychwch ar y gobennydd hwn, am beth hardd!

33. Appliqués brodio gydag edefyn yn cyfateb

34. Yn ogystal â gleiniau a pherlau i ychwanegu harddwch

35. Rhedwr bwrdd gyda llygad y dydd a dail crosio

36. Crosio blodau i'ch anwyliaid

37. Gwnewch gyfansoddiad o liwiau cytûn ar gyfer yr eitem addurniadol

38. Adnewyddwch eich bag gyda blodyn a dail crosio

39. Cafodd y lliain sychu llestri hefyd gais hardd

40. Llen crosio triphlyg ar gyfer gorffwys y crochet

Mae'n bosibl dweud bod y llenni crosio yn rhoi'r holl ras a danteithfwyd i'r darnau, yn union fel y mae'r dail go iawn yn ei wneud gyda natur. Archwiliwch eich creadigrwydd a'r arlliwiau amrywiol o linellau ac edafedd sydd ar gael ar y farchnad, dianc rhag tonau'r ystrydeb a chreu eitemau addurniadol hardd i ychwanegu hyd yn oed mwy o swyn i'ch cartref.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.