Tywel crosio: 30 ysbrydoliaeth hardd a 5 tiwtorial i chi eu gwneud

Tywel crosio: 30 ysbrydoliaeth hardd a 5 tiwtorial i chi eu gwneud
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae crosio ar restr y dulliau crefft mwyaf poblogaidd yma ym Mrasil. Defnyddir y dechneg yn eang i wneud darnau i addurno'r tŷ, fel lliain bwrdd, matiau bwrdd, potiau storfa ac eitemau addurniadol bach eraill. Gan orchuddio'r bwrdd cyfan neu ddim ond rhan ohono, edrychwch ar rai syniadau lliain bwrdd crosio am ysbrydoliaeth, yn ogystal â rhai fideos i chi ddysgu awgrymiadau a thriciau ar gyfer y dull hwn.

Yr eitem, yn ogystal ag ychwanegu mwy swynwch eich bwrdd, gall ychwanegu mwy o liw i'r amgylchedd os dewiswch wahanol arlliwiau i'w wneud.

1. Mae lliain bwrdd crosio yn ychwanegu swyn i'r gofod

Dewiswch linyn delfrydol a nodwyddau addas i wneud lliain bwrdd wedi'i wneud gan ddefnyddio'r dechneg artisanal hon. Ar gyfer gofod lle mae arlliwiau ysgafn yn drech, gwnewch ddefnydd hefyd o'r palet niwtral hwn i greu cydamseriad ag arddull y lle.

2. Tonau bywiog i ychwanegu mwy o liw i'r amgylchedd

Dihangwch o arlliwiau ysgafn a hyrwyddo cyffyrddiad hyd yn oed yn fwy lliwgar i'ch gofod. Hefyd crosio lliain bwrdd ar gyfer byrddau ochr neu fyrddau ochr ac addurno ystafelloedd byw, ystafelloedd bwyta neu hyd yn oed ystafelloedd gwely gyda'r darn hwn.

3. Defnyddiwch y dechneg i addurno parti

Ie! Gallwch addurno eich pen-blwydd, parti priodas, dyweddïad neu gawod babi gyda lliain bwrdd hardd wedi'i chrosio â chortyn mewn naws naturiol. Anid oedd y cyfansoddiad yn hardd a hyd yn oed yn fwy swynol?

4. Defnyddiwch ddeunyddiau addas i wneud

Mae'r model a gyflwynir yn fwy cain a chynnil trwy ei ddyluniadau a ffurfiwyd gan linyn mewn tôn amrwd deneuach. Bydd y lliain bwrdd canol yn ychwanegu cyffyrddiad mwy naturiol a chrefftus i'ch gofod.

5. Dysgwch sut i crosio lliain bwrdd sgwâr

Er ei fod yn fideo hirach, mae'n esbonio'n fanwl, o'r dechrau i'r diwedd, sut i wneud lliain bwrdd sgwâr crosio hardd. Er bod angen mwy o sgil, fel y dywed y dywediad, “mae arfer yn gwneud yn berffaith”!

6. Mae'r gorffeniadau'n gwneud byd o wahaniaeth mewn celf!

Gorffenwch eich lliain bwrdd wedi'i wneud â chrosio mewn tôn naturiol fel yr enghraifft hon a ddangosir sy'n gwneud edrychiad yr eitem addurniadol hyd yn oed yn fwy prydferth. Bydd y darn yn cyfuno'n berffaith â bylchau arddull Llychlyn.

7. Archwiliwch eich creadigrwydd!

Blodau, dail, siapiau geometrig, sêr, haul… Gellir gwneud popeth gyda'r dechneg grefft hon! Chwiliwch am batrymau parod neu crëwch ddyluniad tywel dilys eich hun.

8. Mae manylion yn gwneud byd o wahaniaeth

Rhowch sylw i'r holl fanylion o'r dechrau i'r diwedd, dyma sy'n gwneud yr eitem mor brydferth! Defnyddiwch linyn a nodwyddau o safon bob amser fel y gall arwain at ddarn godidog i addurno'ch bwrdd.

9. Ychwanegu mwy o liw ieich amgylchedd

Hardd a modern, bet ar lliain bwrdd crosio supercolored i addurno eich gofod gyda mwy bywiogrwydd a lliw. Archwiliwch y gwahanol arlliwiau o linyn neu edau gotwm a chreu cyfansoddiadau llawn swyn.

10. Lliain bwrdd crosio sgwâr hardd

Yn yr eitem addurniadol hon, cymysgwyd brodwaith â phwyth croes a chrosio mewn cydamseriad perffaith. Yn ofalus ac yn ddilys, mae gan y lliain bwrdd siâp sgwâr, ond gellir ei ddefnyddio ar gyfer byrddau crwn neu hirsgwar.

11. Mae crosio hefyd yn gyfystyr â soffistigedigrwydd

Gwahoddwch ffrindiau a theulu am ginio yn eich tŷ a defnyddiwch lliain bwrdd crosio mewn tôn niwtral i addurno'r bwrdd â dawn. Mae'r model gydag agoriadau bach yn cynnig ceinder i'r bwrdd.

12. Mae model crwn yn addurno'r ardal gourmet

Boed yn y gegin, yr ystafell fwyta neu'r ystafell fyw - neu hyd yn oed ar fwrdd bach yn yr ystafell wely - mae'r tywel crosio yn gyfrifol am roi harddwch unigryw wedi'i wneud â llaw i'r gofod y mae wedi'i fewnosod ynddo.

13. Tiwtorial ar sut i wneud lliain bwrdd crosio crwn

Ymarferol a manwl iawn, dilynwch bob cam o'r fideo i wneud eich lliain bwrdd crosio crwn eich hun. Yn ogystal â llinyn, gallwch hefyd ddefnyddio edau cotwm ar gyfer y dull.

14. Cyferbynnwch y tywel crosio â'r bwrdd

Mae naws naturiol y llinyn a ddefnyddiwyd i wneud y crosio hardd hwn yn creu cyferbyniad braf âlliw prenn y bwrdd. Ar gyfer byrddau mawr a hirsgwar, rydym yn awgrymu eich bod yn ei wneud yn siâp y dodrefn i fod yn fwy manwl gywir.

15. Defnyddiwch arlliwiau cryf i amlygu'r bwrdd

Pan fydd y lliain bwrdd crosio wedi'i amlygu ar y bwrdd, rhowch fâs o flodau, canhwyllau neu wrthrychau addurniadol bach yng nghanol yr eitem. Bydd y cyfansoddiad hyd yn oed yn fwy prydferth a swynol.

16. Dotiau lliw ar gyfer mwy o ymlacio

Mae'r lliain bwrdd crosio cain hwn yn defnyddio llinyn mewn naws naturiol a gwyrdd. I orffen y darn gyda meistrolaeth, gwnaed dotiau bach o liw ar yr eitem addurniadol.

17. Crosio lliain bwrdd i ddechreuwyr!

Os nad oes gennych chi sgiliau nodwydd a chortyn ac eisiau dysgu sut i grosio lliain bwrdd, mae'r fideo hwn wedi'i wneud ar eich cyfer chi! Wedi'i egluro'n dda, dilynwch y tiwtorial a gwnewch dywel hardd i chi'ch hun gan ddefnyddio'r dull crefft hwn.

18. Cyfuno ffabrig, crosio a brodwaith yn un lliain bwrdd

Mae crosio pennau'r lliain bwrdd bach hwn yn hawdd ac nid oes angen llawer o sgil. Gallwch hefyd wneud y dechneg hon gyda'r un lliwiau â'r brodwaith, bydd hyd yn oed yn fwy lliwgar!

19. Crosio lliw dros lliain bwrdd

Awgrym arall a roddwn i chi yw creu lliain bwrdd crosio ac, ar ôl gorffen, ei wnïo dros lliain bwrdd plaen nad yw'n cael ei ddefnyddio mwyach. Y siâp,yn ogystal â bod yn gynaliadwy, mae'n creu gwedd newydd a harddach ar gyfer hen dywel.

20. Tywel sgwâr ar gyfer bwrdd ochr

Cyn gwneud eich lliain bwrdd, meddyliwch am y maint rydych chi am ei wneud fel nad ydych chi'n rhedeg allan o linyn neu edau cotwm wrth wneud y darn. Defnyddiwch arlliwiau crai i roi cyffyrddiad glanach i'r gofod.

21. Gweithiwyd blodyn yng nghanol y darn

Os chwiliwch, fe welwch sawl graffeg gyda lluniadau a rhifau a all eich helpu i greu model heb gamgymeriad. Mae gan y lliain bwrdd hwn un blodyn yn y canol.

22. Mae lliain bwrdd crosio yn rhoi mwy o swyn i'r bwrdd

Derbyniwch fwrdd hardd i'ch ffrindiau a'ch teulu wedi'i addurno â lliain bwrdd crosio a wnaed gennych chi'ch hun! Er ei bod yn ymddangos yn gymhleth gwneud y dechneg hon wedi'i gwneud â llaw, edrychwch ar y fideos yn yr erthygl ac ymarferwch gartref!

23. Er ei fod yn anodd, mae'r canlyniad yn brydferth!

Mae lliain bwrdd hirsgwar mawr yn cynnwys cyfansoddiad hardd o flodau. Rhwng y llinellau, gallwch hefyd fewnosod cerrig bach a gleiniau i greu pwyntiau o liw ar y model ac ychwanegu mwy o ras.

24. Mae tywel wedi'i grefftio ag edau mwy trwchus

Awgrym arall rydyn ni'n ei roi i chi yw creu siapiau gwahanol - boed yn flodyn neu'n gylchoedd - gyda chortyn mwy trwchus ac yna ymuno â nhw trwy wnio un ar y llall a ffurfio tywel otabl.

25. Tiwtorial Crosio Lliain Bwrdd Crwn gyda Blodau

Dysgwch gyda hyn gam wrth gam sut i wneud lliain bwrdd crosio cain ar gyfer byrddau crwn. Gyda'r fideo, dysgwch sut i wneud a chymhwyso blodau bach lliw gan ddefnyddio'r un dull hwn.

26. Bwrdd ochr yn cael tywel crosio lliwgar

Defnyddiwch liwiau llinyn neu edau cotwm a fydd yn cyd-fynd â gweddill eich addurn gofod. Yn y model cain hwn, mae gwyrdd, gwyn, glas a phinc yn ffurfio'r lliain bwrdd bach.

27. Mae lliwiau gwahanol yn creu darn hynod fywiog

Ar gyfer amgylcheddau heb lawer o liw, buddsoddwch mewn model lliain bwrdd crosio sy'n defnyddio gwahanol arlliwiau. Yn ogystal â rhoi mwy o harddwch i fannau byw, mae'n hyrwyddo awyrgylch hamddenol.

28. Lliain bwrdd gyda blodau lliwgar

Defnyddiwch ychydig o liwiau sy'n cydamseru â'i gilydd a chreu lliain bwrdd crosio hardd a dilys. Mae gan y darn a gyflwynir flodau yn ei gyfansoddiad mewn model gwag.

29. Darn addurniadol mewn siâp sgwâr

Yn lliwgar ac yn hwyl, mae'r lliain bwrdd, er bod ganddo siâp sgwâr, yn ffurfio bwrdd crwn gyda swyn. Mae ei arlliwiau gwahanol yn cyd-fynd â'r cymysgedd o gadeiriau lliw sy'n ategu'r addurn.

30. Model yn ffitio'n berffaith ar y darn o ddodrefn

Yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n fwy medrus wrth drin deunyddiausy'n angenrheidiol ar gyfer y dechneg hon, mae'r lliain bwrdd crosio bach yn cael ei wneud yn y fath fodd fel ei fod yn ffitio'n glyd ar y bwrdd ochr.

Gweld hefyd: Parti Hot Wheels: 70 ysbrydoliaeth radical ar gyfer eich digwyddiad

31. Addurnwch y bwrdd Nadolig gyda chrosio

Addurnwch y bwrdd ar gyfer cinio Nadolig gyda lliain bwrdd crosio mewn tôn naturiol. Bydd y darn yn hyrwyddo'r holl danteithfwyd a harddwch y mae tymor y Nadolig yn ei gynrychioli.

32. Mae model sgwâr yn ffurfio unrhyw siâp bwrdd

I'r rhai nad oes ganddynt lawer o sgil gyda'r dull artisanal hwn o hyd, rydym yn argymell dechrau cynhyrchu lliain bwrdd crosio mewn siapiau hirsgwar neu sgwâr, sef y rhai hawsaf a mwyaf ymarferol i'w defnyddio. gweithio gyda.

Gweld hefyd: Cacen Harry Potter: 75 o syniadau hudol a sut i wneud rhai eich hun

33. Dysgwch sut i ofalu am eich lliain bwrdd crosio a'i orffen

Gyda'r fideo hwn, byddwch chi'n dysgu sut i gymryd gofal wrth olchi'ch lliain bwrdd crosio heb iddo gael ei ddifrodi na'i bylu. Yn ogystal, dangosir pob cam o sut i wneud gorffeniad ymarferol a hardd o'r eitem addurniadol hon.

34. Gwnewch gyfansoddiadau o wahanol eitemau crosio

Gwnewch sousplat crosio swynol i gyd-fynd â'r addurn bwrdd sydd â lliain bwrdd wedi'i wneud o'r un dechneg. Mae'r set yn harddach fyth ac yn ychwanegu ceinder i'r bwrdd.

35. Creu gwahanol ddyluniadau crosio

Un o'r pethau mwyaf diddorol am grosio yw creu gwahanol ddyluniadau a siapiau. Cydiwch yn eich nodwydd, llinyn neu edau sydd orau gennych ac archwiliwch eich creadigrwydd trwy greu gwahanol gyfansoddiadauhardd a dilys!

Prydferth a thyner, ynte? Fel y gwelir, gallwch ddisodli'r llinyn gydag edau cotwm a fydd hefyd yn cael canlyniad disglair ac anhygoel. Cofiwch gael syniad o faint y lliain bwrdd crosio rydych chi am ei wneud er mwyn peidio â rhedeg allan o ddeunydd a defnyddio offer o safon bob amser. Nawr eich bod eisoes wedi cael eich ysbrydoli a'ch bod wrth eich bodd â'r dull hwn, cydiwch yn eich hoff nodwydd ac edau a chreu lliain bwrdd crosio dilys i addurno'ch lle gyda mwy o swyn!

4>Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.