Ydy melin draed ager yn gweithio mewn gwirionedd? Dysgwch fwy am y ddyfais yma

Ydy melin draed ager yn gweithio mewn gwirionedd? Dysgwch fwy am y ddyfais yma
Robert Rivera

Mae'r felin draed ager yn arf cyffredin iawn mewn sawl gwlad. Ym Mrasil, arferai'r cynnyrch fod â chostau uchel, a oedd yn ei gwneud hi'n anodd i'r eitem gael ei derbyn yn y farchnad leol. Mae realiti wedi newid ac mae melinau traed stêm wedi dod yn fwy hygyrch. I'r rhai nad ydynt yn gefnogwyr mawr o'r bwrdd haearn a smwddio dwbl, gall y felin draed stêm fod yn freuddwyd i ddefnyddwyr. Er eu bod weithiau'n cael eu cynnig mewn meintiau mwy, mae fersiynau mwy cryno a hawdd eu trin eisoes yn bodoli. I'r rhai sydd hefyd heb lawer o amser, gall fod yn opsiwn gwych.

Mae angen ychydig mwy o ofal ar y felin draed wrth ei defnyddio, mae ei thrin cychwynnol yn fwy llafurus o gymharu â smwddio confensiynol, ond mae'r canlyniad (dilledyn neu len wedi'i smwddio'n dda) gellir ei gyflawni gydag ychydig iawn o ymdrech ac yn gyflym iawn.

O ran gwariant ynni, arsylwch y wybodaeth defnydd ar y blwch cynnyrch. O ran trin, fel gyda phob defnydd tro cyntaf, mae angen dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Gydag ymarfer ac ychydig o ofal, mewn dim o amser gallwch ddod yn ffrindiau gorau gyda'ch melin draed ager.

Ydy melin draed ager yn gweithio mewn gwirionedd?

Mae pwy sy'n ei defnyddio yn dweud ei bod? opsiwn ardderchog. Nid oes gan wraig tŷ Nilda Leme ond canmoliaeth i'r felin draed ager. “Wnes i erioed ddychmygu y gallai fod mor hawdd i'w ddefnyddio, roeddwn i'n ofni ei brynu a pheidio ag addasu, ond dim ond canmoliaeth sydd gen i am yfy melin draed ager, ardderchog ar gyfer smwddio crysau a ffrogiau parti.”

Dywed y ceidwad tŷ Kelly Franco ei bod yn anodd dysgu defnyddio ar y dechrau. “Cefais ychydig o anhawster oherwydd y maint, mewn rhai tai rwy'n gweithio dim ond y model mwy sydd ganddyn nhw, yr un sy'n edrych fel awyrendy. Ond, yn barod ar yr ail ddiwrnod, fe ges i'r afael â hi. Rwy'n meddwl ei fod yn wych ar gyfer smwddio llenni a ffabrigau soffa.”

Gweld hefyd: Codiad crosio: 75 o luniau a thiwtorialau a fydd yn swyno gyda danteithrwydd mawr

A yw'r smwddio stêm yn disodli'r haearn?

Mae'n ornest gymhleth a chystadleuol: haearn smwddio stêm X! Mae defnyddio melin draed ager a haearn yn rhannu barn. Yn ddiamau, gall y felin draed fod yn fwy diogel ar gyfer llyfnu ffabrigau teneuach a mwy cain. Gellir ei ddefnyddio hefyd i smwddio ffabrigau trwm, fel jîns, ond efallai na fydd y canlyniad yn foddhaol.

Mae'r haearn fel arfer yn fwy effeithlon yn achos ffabrigau mwy trwchus. Mae'r smwddio stêm hefyd yn ateb da ar gyfer smwddio llenni, cynfasau, chwrlidau a soffas. Mae bob amser yn dda cofio bod angen rhywfaint o ofal ar y ddau ddyfais wrth eu defnyddio. Darllenwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr i smwddio'ch dillad ar y tymheredd delfrydol.

Manteision ac anfanteision defnyddio haearn stêm

Gallwch ddad-wrinkle'r ffabrig mwyaf cain, na allai fod smwddio gyda'r haearn confensiynol, gan ddefnyddio'r felin draed ager. I'r rhai sydd heb fawr o brofiad gyda haearn, gall fod yn aopsiwn gwych, gan y gellir osgoi damweiniau, megis llosgi meinwe. Mae modelau mwy, sy'n ddelfrydol ar gyfer smwddio llenni, ffrogiau a chrysau, a fersiynau mwy cryno, y gellir eu defnyddio ar deithiau byr.

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o felinau traed am hyd at awr ddi-dor, heb fod angen gwneud hynny. stopio i ailgyflenwi'r ystorfa. Mae bob amser yn dda i atgyfnerthu nad yw'r wasg stêm yn opsiwn da ar gyfer ffabrigau trwm. Yn ogystal, mae angen mwy o le ar y modelau mwy i gael eu storio dan do.

Opsiynau da ar gyfer caninau traed stêm i'w prynu ar-lein

Mae brandiau'n cynnig melinau traed stêm o alluoedd a phwerau gwahanol, mae angen i chi wneud hynny. dewiswch y model sy'n cwrdd ag anghenion eich cartref neu fusnes, yn ogystal â'i bod yn bwysig gwirio a yw'r cynnyrch yn cwrdd â'ch holl ddisgwyliadau. Ymchwiliwch lawer a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y dewis gorau, bydd y broses hon yn osgoi rhwystredigaethau yn y dyfodol.

Gwiriwch y gymhareb cost a budd, pŵer, ategolion sy'n dod gyda'r cynnyrch, maint y gronfa ddŵr (sy'n diffinio'r amser defnydd heb fod angen amnewid) a'r gwarantau a gynigir gan y gwneuthurwr. I'ch helpu gyda'r dasg gychwynnol hon, o ymchwilio i fodelau da o felinau stêm, edrychwch ar ein rhestr:

1. Stemar Philips Walita DailyTouch gyda Deiliad Dillad - RI504/22

Mae gan y model hwn aamddiffyniad, awyrendy ei hun a gwialen addasadwy. Mae gan y tanc gynhwysedd o 1.4 litr o ddŵr, gan ganiatáu ar gyfer amser gweithredu bras o 30 i 45 munud - ar ôl y cyfnod hwn bydd angen diffodd ac ail-lenwi'r dŵr. Nid oes gan yr offeryn olwynion a brwsh tynnu gwallt.

2. Melin Draed Stêm / Steamer Mondial VIP Care VP-02

Mae gan fodel melin draed stêm Mondial un o'r cronfeydd mwyaf, 2 litr, sy'n golygu y gallwch ddefnyddio'r stemar am gyfnod hirach heb orfod ailosod dŵr. Model gyda gwialen addasadwy, awyrendy, brwsh gobennydd ac ategolion crych (sy'n helpu smwddio pants gwisg, er enghraifft). Nid yw'n dod â menig amddiffynnol, sydd bob amser yn ddiddorol i'w defnyddio tra'ch bod yn trin y ddyfais, yn enwedig ar y dechrau nes i chi "gael ei hongian".

3. Melin Draed Stêm Broffesiynol - Siwgr

Mae'r wialen y gellir ei haddasu yn caniatáu ichi addasu uchder y ddyfais, hynny yw: byddwch yn gallu cyrraedd y gornel fach honno i fyny yno, ar ben eich llen, ar gyfer enghraifft, heb lawer o anhawster. Mae'r olwynion yn ei gwneud hi'n hawdd symud o gwmpas fel y gallwch chi lusgo'r teclyn yn ddiogel o gwmpas eich cartref. Cynhwysedd y tanc yw 1.45 litr o ddŵr, gofod sy'n gwarantu amser gweithredu bras 30 i 45 munud - ar ôl yr amser hwn bydd angen diffodd ac ailwefru'r dŵr. Nid yw'n dod â menig amddiffynnol, brwsh i dynnuffwr a awyrendy ei hun.

4. Melin Draed Stêm Arno Compact Valet

Mae gan Felin Draed Steam Compact Valet IS62 gan Arno awyrendy integredig, cefnogaeth ar gyfer awyrendy ychwanegol a chlip i hongian pants a sgertiau - mae hyn yn ymddangos yn syml, ond mae'n helpu llawer yn y drefn arferol, oherwydd gallwch chi gysylltu'r dillad â'r felin draed ei hun. Mae brwsh stêm, teclyn crych a brwsh lint wedi'i gynnwys hefyd. Mae tanc dŵr y model hwn yn 2.4 litr, yn eithaf mawr! Mae'r tiwb telesgopig a'r sylfaen gryno yn caniatáu i'r cynnyrch gael ei storio mewn mannau bach. Gellir ei gludo'n hawdd, mae ganddo olwynion a chebl hyblyg.

5. Cadence Melin Draed ager Lisser

Opsiwn mwy cryno ac ymarferol. Yn rhedeg yn fertigol, yn glanweithio ac yn dileu llwydni ac arogleuon mewn ychydig funudau. Y peth cŵl am y model hwn yw ei fod yn amddiffyn y ffabrigau, gan mai dim ond stêm y mae'n ei ddefnyddio i lanhau a smwddio'r dillad. Oherwydd ei fod yn gludadwy, gellir cymryd y ddyfais hon yn hawdd ar deithiau, er enghraifft. Mae gan y model hyd yn oed arddangosfa lefel dŵr gydag amcangyfrif o amser i'w ddefnyddio. O ran y defnydd o ynni, mae'r model hwn yn defnyddio 0.7 Kwh. Ystyrir bod y gronfa ddŵr yn fach, gan ei bod yn dal 200ml yn unig.

6. Stemar Dillad Cyffwrdd Dyddiol Philips Walita - RI502

Mae gan ffroenell ergonomig arbennig y stemar allbwn stêm mawr ychwanegolsy'n eich helpu i gael canlyniadau yn gyflymach. Mae ganddo wialen addasadwy. Mae'r tanc dŵr yn fawr, yn ddatodadwy ac yn symudadwy, yn ddigon ar gyfer 45 munud o ddefnydd. Mae'n hawdd llenwi trwy geg lydan y gronfa ddŵr. Mae'r model yn cynnwys maneg sy'n amddiffyn y llaw wrth ddefnyddio'r stemar.

7. Melin Draed Stêm Electrolux GST10

Mae ganddi fenig amddiffynnol, gwialen addasadwy, awyrendy, brwsh gwallt ac affeithiwr i lewys a choler haearn, sy'n cael ei argymell yn gryf i'r rhai sydd angen smwddio crysau a siwtiau. . Yr amser gweithredu bras yw 60 munud, ar ôl yr amser hwn bydd angen diffodd ac ail-lenwi'r dŵr. Mae gan y ganolfan 4 olwyn ar gyfer cludiant hawdd.

Felly: a allwn ni eich helpu i benderfynu a ddylid buddsoddi mewn melin draed ager ai peidio? Gwnewch lawer o ymchwil cyn prynu a chofiwch y gall offer fel hwn wneud eich trefn yn haws. Osgoi cur pen a dewis y brand a all fodloni'ch holl ofynion. Pob lwc!

Gweld hefyd: Tŵr poeth: gwelwch sut i gynnwys yr eitem hon yn eich ceginRobert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.