10 awgrym ar gyfer sefydlu coeden Nadolig hardd a chreadigol

10 awgrym ar gyfer sefydlu coeden Nadolig hardd a chreadigol
Robert Rivera

Y goeden Nadolig yw un o symbolau mwyaf dathliadau diwedd y flwyddyn. Gall dewis yr addurniadau, eu haddurno â bwâu a'u goleuo fod yn dasg hwyliog a phleserus. Er mwyn eich helpu i wneud y tŷ yn hardd ar gyfer y tymor hwn, dysgwch sut i addurno'ch coeden Nadolig gyda dosbarth a cheinder:

Sut i ymgynnull coeden Nadolig a siglo'r addurn

Gosod coeden Nadolig gall fod yn draddodiad teuluol neu'n rhywbeth personol iawn, y naill ffordd neu'r llall, mae hon yn foment arbennig. I wneud y dasg hon yn haws, edrychwch ar 10 awgrym i osod eich coeden a'i siglo:

Gweld hefyd: Gourmet gofod: derbyn ffrindiau gyda chysur, ymarferoldeb ac arddull

1. Dewis o liwiau a thema

Cyn dechrau ar y gwaith addurno, dewiswch thema eich coeden Nadolig. Ai coeden draddodiadol neu goeden â thema fydd hi? Pa liwiau ydych chi'n mynd i'w defnyddio? Mae yna sawl syniad i gael coeden euraidd, pinc neu wyn. Wedi hynny, gwahanwch yr holl addurniadau rydych chi am eu rhoi ymlaen, bydd hyn yn eich helpu gyda delweddu.

2. Cytgord â'r amgylchedd

Nid yw'n ddefnyddiol dewis addurniad nad yw'n cyd-fynd â lleoliad y goeden, er enghraifft. Os oes gennych chi gartref minimalaidd, nid yw addurn dros ben llestri yn mynd i fod mor wych â hynny, ynte? Rhaid i addurniad y goeden gysoni a chydbwyso â gweddill yr ystafell. Mae hyd yn oed yn werth paru arlliwiau'r addurniadau gyda dodrefn a phropiau.

3. Dechreuwch gyda'r goleuadau

Ar ôl cydosod strwythur y goeden, dechreuwch trwy osod y goleuadau.Gosodwch y blincer o'r gwaelod i'r brig. Y cyngor yw: os oes gennych anifeiliaid anwes, byddwch yn fwy gofalus gyda'r goleuadau. Dewiswch liw'r golau yn ôl yr addurniad rydych chi ei eisiau, os yw'ch addurniad yn fwy arian, dewiswch oleuadau oerach, er enghraifft.

4. Addasu'r addurniadau

Awgrym gwerthfawr yw addasu'r addurniadau Nadolig. Blodau'r Nadolig gydag enw'r teulu, addurniadau gyda lluniau neu flaenlythrennau. Opsiwn arall i ychwanegu cyffyrddiad personol at eich addurn Nadolig yw gwneud yr addurniadau eich hun. Dyma ffordd o greu coeden unigryw a dangos hoffter at holl aelodau'r teulu.

5. Gosodwch yr addurniadau yn nhrefn maint

Ar ôl gosod y goleuadau bach, dechreuwch osod yr addurniadau mwy. Dilynwch y drefn o'r mwyaf i'r lleiaf, gan ddosbarthu'n gyntaf yn rhan fwyaf mewnol y goeden. Manteisiwch ar y rhai llai i lenwi'r canghennau sydd ar ôl ar y goeden. Os gwelwch nad yw eich coeden yn swmpus, defnyddiwch festoons i lenwi'r bylchau.

6. Addurn sefyll allan ar gyfer y top

Dewiswch addurniad gwahanol, sefyll allan i'w ddefnyddio ar ben y goeden. Defnyddir sêr y Nadolig yn aml. Ond, gallwch chi arloesi mewn traddodiad a dewis gwahanol eitemau i orffen yr addurn.

7. Coeden yng nghornel yr ystafell

Yn gyffredinol, mae gosod y goeden Nadolig yng nghornel yr ystafell yn syniad gwychffordd o arbed lle, ond gallwch hefyd arbed addurniadau, gan nad oes angen addurno un ochr.

8. Trowch y blinkers ymlaen

Ar ôl gosod yr addurniadau mawr a bach, mae'n bryd troi'r goleuadau ymlaen i weld a yw popeth wedi'i drefnu a'i addurno'n berffaith.

9. Gosod y goeden ar gynhaliaeth

Awgrym i wneud y goeden Nadolig yn dalach ac yn fwy trawiadol yw gosod y goeden ar ben bwrdd bach neu gynhaliaeth. Awgrym da yn arbennig ar gyfer modelau bach.

10. Sylw i fanylion

Bydd y manylion yn gwneud byd o wahaniaeth yn y cyfansoddiad terfynol. Pan fyddwch chi'n gorffen gosod yr addurniadau, cyfunwch â golygfa'r geni, anrhegion neu addurniadau Nadolig eraill yn yr amgylchedd. Os ydych chi'n meddwl ei fod yn angenrheidiol, mae'n werth gorffen hefyd gyda sgert coeden Nadolig, bydd hyn yn cuddio'r cynhalwyr ac yn gwneud i'r cynulliad edrych yn gain.

Nid oes unrhyw reolau ar gyfer gosod eich coeden Nadolig. Blaenoriaethwch yr hyn sydd gennych gartref, ac os dymunwch, prynwch addurniadau newydd yn raddol i'w haddasu. Yn ogystal, bob blwyddyn, gallwch chi ddefnyddio gwahanol addurniadau a rhoi gwedd unigryw at ei gilydd.

Tiwtoriaid i ddilyn a chydosod y goeden Nadolig

Yn ogystal â'r awgrymiadau uchod, edrychwch hefyd ar diwtorialau a chanllawiau ar gyfer cydosod y goeden Nadolig perffaith. Pwyswch chwarae a'i wirio!

Awgrymiadau i gydosod y goeden berffaith

Yn y fideo, rydych chi'n dysgu sut i ddewis y goeden berffaith.thema, dewiswch y prif liwiau a threfnwch gydosod y goeden. Gyda'r 3 phrif awgrym hyn, gallwch chi greu gwahanol addurniadau a synnu'ch cartref gydag addurniadau Nadolig.

Coeden Nadolig leiafrifol gyda changhennau sychion

Os ydych chi eisiau arbed arian neu eisiau betio ar rywbeth symlach , beth am addurno'r goeden mewn ffordd finimalaidd? Mae'r fideo hwn yn dangos i chi gam wrth gam sut i wneud a chreu addurniad syml a chyflym eich hun.

Sut i gydosod coeden Nadolig heb wario llawer

Gyda'r fideo hwn, byddwch yn dysgu sut i ymgynnull un goeden Nadolig llawn iawn a heb wario llawer. Mae yna awgrymiadau gwerthfawr sy'n amrywio o sut i wahanu'r canghennau i'r dewis o'r addurn uchaf.

Gweld hefyd: Mae blwch MDF wedi'i addurno yn hawdd i'w wneud ac mae ganddo sawl defnydd

Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws dechrau addurno'r goeden Nadolig, yn tydi? Os ydych chi eisiau meiddio ac addurno'r tŷ cyfan, beth am gael mwy o awgrymiadau addurno Nadolig?
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.