22 llun o fwrdd resin i roi disgleirio newydd i'r ystafell

22 llun o fwrdd resin i roi disgleirio newydd i'r ystafell
Robert Rivera

Os ydych chi am dynnu sylw at eich amgylchedd, gyda disgleirdeb a lliw, yn bendant bydd gennych y bwrdd resin fel opsiwn cyfansoddiad chwaethus. Boed ar gyfer eich ystafell fwyta neu fwrdd coffi, mae'r darn o ddodrefn yn duedd newydd sydd wedi bod yn cyrraedd Brasil ac, oherwydd ei harddwch, bydd yn goresgyn mwy a mwy o le mewn cartrefi, gan ychwanegu cyffyrddiad ychwanegol at addurno bwrdd.<2

Beth yw bwrdd resin

Gyda'i ddisgleirio, mae'r bwrdd resin yn ddarn o ddodrefn sy'n dod â theimlad o foethusrwydd a cheinder i'r amgylchedd. Gan allu cael nifer o ddeunyddiau yn ei gyfansoddiad, un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf yw pren. Yr hyn sy'n rhoi'r swyn i'r addurniad yw'r resin epocsi, sydd ar ôl ei sychu'n dod yn anhyblyg, gan fowldio ei hun i wahanol fformatau.

Mae'r deunydd yn wydn iawn ac yn gwrthsefyll, felly mae'n ddarn o ddodrefn a fydd yn sicr yn gallu i addurno'ch amgylchedd am amser hir. Mae'n werth nodi hefyd ei fod yn hawdd ei lanhau a gellir ei wneud gartref. Edrychwch ar rai fideos esboniadol ar sut i wneud bwrdd resin isod.

Sut i wneud bwrdd resin

Yn ogystal â resin epocsi, deunydd cyffredin iawn arall ar gyfer y math hwn o ddodrefn yw pren. Er nad yw'n rheol, mae llawer o'r cymwysiadau yn dod â'r ddwy elfen i mewn i adeiladwaith y bwrdd.

Cam wrth gam ar sut i wneud bwrdd resin o'r enw “River Table”

Un o'r arddulliau mwyaf cyffredin yw'r tablau sy'n efelychu fel pe bai afon yn torri trwy'rsymudol, a dyna pam yr enw “River Table”. Yn y fideo hwn gallwch wirio'r cyfarwyddiadau ar sut i'w adeiladu gartref.

Dysgwch sut i wneud bwrdd resin gyda LED o dan y resin

Mae'r fideo hwn hefyd yn dangos tiwtorial ar sut i wneud dyma'r bwrdd resin, mewn enghraifft arall o “River Table”. Mae'r awdur yn dangos pob rhan o'r broses yn fanwl a hyd yn oed yn dangos sut i osod stribedi LED i roi golwg hyd yn oed yn fwy lliwgar i'r dodrefn.

Darganfyddwch sut i wneud bwrdd resin bach gyda throed

Mae'r fideo yn dangos pob un o'r camau wrth adeiladu'r dodrefn. O'r dewis o bren, i baratoi'r gefnogaeth, y resin epocsi, y cymhwysiad i adeiladu'r droed.

Nawr eich bod chi'n gwybod sut mae'r broses o adeiladu bwrdd resin, beth am weld eraill enghreifftiau

Gweld hefyd: Bydd y cafn gwlyb yn datrys eich cegin o'r un peth â chyffyrddiad gourmet.

22 llun o fyrddau resin i'ch ysbrydoli

Edrychwch ar y rhestr hon rai enghreifftiau o fyrddau resin, boed yn bren, wedi'i wneud â resin epocsi, gwyn neu hyd yn oed grwn.<2

Gweld hefyd: Bwâu Nadolig: cam wrth gam a 25 syniad ar gyfer addurn hudol

1. Y model mwyaf cyffredin o'r bwrdd resin yw'r “River Table”

2. gyda streipen las yn y canol, yn efelychu afon yn yr addurn

3. Perffaith ar gyfer lleoedd allanol, yng nghyfeiliant meinciau

4. Gellir defnyddio'r dodrefn hefyd fel bwrdd coffi

5. Ac mewn fformatau eraill

6. Ffurfio mathau eraill o ddelwedd

7. Chwarae yn y cyfansoddiad o bren a resinepocsi

8. Rhoi golwg fwy cain i'ch amgylchedd

9. Mae'r tabl resin yn caniatáu gwahanol fathau o addurniadau

10. Mae stribedi LED yn gwneud yr ystafell hyd yn oed yn fwy disglair

11. Gellir gosod resin ar yr ochrau

12. Gyda gwahanol fathau o bren

13. Yn ogystal â lliwiau eraill fel coch

14. Neu hyd yn oed “Bord Afon” tryloyw

15. Er mwyn aros fel hyn, ni ddefnyddir y llifyn wrth baratoi'r resin

16. At hynny, dim ond i ddisgleirio'r pren y gellir defnyddio resin

17. Hyd yn oed yn gweithio gyda deunyddiau eraill, fel metel

18. Mae yna hefyd dablau resin gwyn

19. Gallant hefyd fod yn troi

20. Yn ogystal â'r opsiwn bwrdd resin crwn

21. Beth am fanylion croeslin ar y bwrdd resin?

22. Beth bynnag, bydd y bwrdd resin yn dod â cheinder i'r amgylchedd!

Felly, a oeddech chi eisoes yn gwybod y math hwn o fwrdd? Bydd yn sicr yn gwneud yr amgylchedd hyd yn oed yn fwy moethus gyda'r holl ddisgleirdeb a ddaw yn ei sgil. Gweler hefyd ar y byrddau sbŵl, yr addurn gwledig sy'n manteisio ar y coil cebl dur.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.