Ail-fframiwch y gofod gyda'r lliw ocr bywiog

Ail-fframiwch y gofod gyda'r lliw ocr bywiog
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae mynegiant y lliw ocr yn bresennol yn yr arddulliau addurnol mwyaf amrywiol. Gall fod yn bwynt lliw mewn dyluniad modern, er enghraifft, yn ymddangos ar glustogau a gwrthrychau bach, yn ogystal â bod yn brif gymeriad mewn paentiad ar y wal neu mewn cadair freichiau cain. I gael y cyfansoddiad yn gywir, dilynwch yr awgrymiadau cyfuno a'r ysbrydoliaeth.

Gweld hefyd: Sut i drefnu teganau: 60 syniad i gadw popeth yn ei le

Beth yw'r lliw ocr?

A elwir hefyd yn fwstard neu sienna, mae'r ocr lliw yn rhan o'r arlliwiau melyn gyda hael cefndir brown. Mae ei enw yn deillio o'r mwynau pridd mwy melynaidd ac mae gan ei gyfansoddiad gymysgedd o ddu, coch a melyn. Yn yr amrywiadau cysgod, fe welwch ocr tywyll, ocr canolig, ocr euraidd ac ocr ysgafn.

Lliwiau sy'n cyfateb i'r lliw ocr yn yr addurn

Er bod chwaeth bersonol yn bwysig yng nghyfansoddiad a amgylchedd, mae rhai cyfuniadau lliw yn hanfodol i greu cytgord, deffro teimladau a gwneud y gofod yn fwy croesawgar. Isod, edrychwch ar 7 opsiwn sy'n cyd-fynd yn berffaith ag ocr ac sy'n dod â chanlyniad gwerth chweil:

Gweld hefyd: Ardal gourmet gyda phwll: awgrymiadau i greu gofod clyd

>

  • Arlliwiau priddlyd: lliwiau eraill o'r un lliw Mae siart ocr yn ffurfio tîm perffaith ar gyfer y rhai sydd am gyfansoddi amgylchedd sy'n llawn cysur, fel yr arddull boho. Mewn dosau homeopathig, mae arlliwiau priddlyd yn dod ag ysgafnder i'r gofod.
  • Lliwiau niwtral: os mai'r syniad yw gwarantu amgylchedd glân gyda chyffyrddiadau bywiog syml,gellir amlygu lliwiau niwtral yn yr addurn gyda manylion ocr. Os yn bosibl, cynhwyswch bren yn y cyfansoddiad, bydd y canlyniad yn hynod glyd.
  • Glas: mae'r ddeuawd las ac ocr yn feiddgar ac yn ychwanegu ieuenctid i'r amgylchedd. Mae arlliwiau tywyll yn berffaith ar gyfer addurniadau vintage. Mae glas pastel, ar y llaw arall, yn gwarantu golwg hwyliog.
  • Du: dyma'r dewis perffaith i'w ychwanegu gydag ocr aur mewn cynnig addurno clasurol, cain ac aeddfed. Yn y goruchafiaeth du, bydd yr amgylchedd yn fwy agos atoch. Fodd bynnag, os cynhwysir gwyn yn y cyfansoddiad, mae soffistigedigrwydd yn ennill gofod.
  • Coch: i atal y cyfansoddiad rhag cael golwg “sôs coch a mwstard”, y ddelfryd yw cynnwys yr ocr a coch gyda lliwiau eraill, er enghraifft, gwyrdd, gwyn a glas. Allwch chi ddychmygu cyfansoddiad clustog chwaethus iawn gyda'r lliwiau hyn?
  • Mwsogl gwyrdd: Yn ogystal â phaentiadau a gweadau, gall gwyrdd mwsogl ymddangos mewn planhigion hefyd. Yn ogystal ag addurn mwy organig, mae'r gofod yn dod yn fyw. Yn y cyfuniad hwn, mae ocr yn llawn egni.
  • Marsala: a elwir hefyd yn “win”, mae marsala yn duedd fawr mewn addurno mewnol. Gydag ocr, mae'r lliw yn dod â beiddgarwch unigryw i'r gofod, boed mewn cyfrannau mawr neu fach.

Os oes amheuon o hyd a ddylid betio ar ocr ai peidio, y ddelfryd yw ei gynnwys gyda gofal yn eich prosiect.Gan ei fod yn lliw trawiadol, mae ychwanegu elfennau bach yn eich atal rhag diflasu neu ddifaru yn y tymor byr.

30 llun anhygoel o addurniadau gyda'r ocr lliw

Mae'r rhestr o ysbrydoliaethau yn cynnwys prosiectau a ddewisodd arlliwiau gwahanol o ochre. Dewch i weld sut i gysoni amgylchedd i fanteisio ar holl fywiogrwydd ac egni'r lliw hwn.

1. Mae addurno'r swyddfa gartref hon yn ysbrydoliaeth ar gyfer creadigrwydd

2. Ar gyfer yr ystafell fwyta, beth am furlun yn llawn lliwiau?

3. Dewch i weld sut y daeth yr ystafell yn fwy croesawgar gyda'r ocr yn dystiolaeth

4. Yn ystafell y plant, mae croeso i glustogau

5. Gweithiodd yr ocr ysgafn fel murlun hardd ar gyfer y paentiadau yn yr ystafell hon

6. Mae cerdyn sobr yn gofyn am ychydig o lawenydd

7. Mae hyn hefyd yn gweithio gyda glas golau a gwyn

8. Sbiwch ar geinder aur ocr gyda du

9. Ar furlun y plant, daeth yr ocr yn haul

10. Weithiau mae wal liwgar yn gwneud byd o wahaniaeth

11. Mae'r otoman yn dod â llawenydd i'r addurn

12>12. Gallwch ychwanegu ocr yn y manylion

13. Ond os meiddia'r syniad, rhowch sylw i'r cyfansoddiad

14. Mae'r gadair freichiau ocr a'r soffa las yn gwneud cwpl hardd

12>15. Roedd y cyntedd hwn yn groesawgar iawn

16. Yn syml, mae plantinhyas yn caru ocr

12>17. ategu'rcyfansoddiad gyda ryg marsala

18. Mae glas y gorhwyaden ac ocr yn ffurfio tîm pwerus

19. Ar gyfer addurn aeddfed, ocr llwyd ac aur

20. Sylwch sut roedd lliw'r amser yn integreiddio'n dda â'r gwahanol arlliwiau o wyrdd

21. A'r tabl biliards hwn, sy'n hollol wahanol i'r traddodiadol?

22. Yn yr ystafell deledu, roedd y wal ocr yn sicrhau dyfnder croesawgar

23. Yn y bedwaredd, torrodd fersiwn fywiog y rheol

24. Nid yw manylion byth yn mynd heb i neb sylwi

25. Mae pinsiad o ocr yn ddigon i bopeth ddod yn fyw

> 26. Ac mae'n cael llawer mwy o hwyl

27. Yn fwy nag addurn, mae'n waith celf

28. Yn ogystal â gwneud yr amgylchedd yn fwy modern

29. Mae'r lliw ocr yn pelydrol, yn llawn egni

30. Ac ni fydd yn eich siomi!

Mae cymhwyso arlliwiau priddlyd i'ch addurn yn ffordd ddemocrataidd o hyrwyddo sgwrs rhwng lliwiau cynnes ac oer. Gydag ochre, y genhadaeth yw gwarantu uchafbwynt mynegiannol i'r amgylchedd.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.