Boiserie: mireinio a harddwch clasurol i drawsnewid amgylchedd

Boiserie: mireinio a harddwch clasurol i drawsnewid amgylchedd
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae Boiserie yn opsiwn addurno clasurol ar gyfer amgylcheddau. Yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn Ffrainc tua'r 18fed ganrif, dangosodd y byddai'n well gan freindal ddefnyddio elfennau llawn rhwysg a cheinder, yn ogystal â chydweithio ag insiwleiddio thermol yr ystafell. Er gwaethaf cael esthetig clasurol, mae'n bosibl defnyddio'r “fframiau wal” hyn gyda gwahanol fathau o addurniadau, gan gynnwys mannau cyfoes, boed mewn ardaloedd cymdeithasol neu agos. Dewch i weld beth yw boiserie a sut i'w ddefnyddio i harddu eich cartref.

Beth yw boiserie?

Mae Boiserie, sy'n golygu pren yn Ffrangeg, yn dechneg glasurol sy'n cynnwys addurno waliau gyda gwahanol fformatau ffrâm, y gellir eu gwneud o bren, plastr, sment neu hyd yn oed styrofoam. Gellir ei ddefnyddio i amlygu gwrthrychau addurniadol neu gyfansoddiadau ffrâm gyda phaentiadau. Yn ogystal, gall weithredu ar ei ben ei hun, gan ddisgleirio fel yr unig elfen ar y wal. Techneg berffaith i wneud eich cartref yn fwy coeth a chain.

Gweld hefyd: Fflat wedi'i haddurno: 50 cyfeiriad i'ch swyno a'ch ysbrydoli

Gwahaniaeth rhwng boiserie a chwyrlïo

Mae Boiserie yn cynnwys llinellau neu gromliniau bach, sy'n cael eu cymhwyso mewn setiau ac yn ffurfio fframiau ar y waliau. Mae'n dechneg orffen yn wahanol i'r gylchfan, sy'n debyg i fwrdd gwaelod, ond sydd â'r swyddogaeth o rannu'r wal yn ei hanner.

Sut i ddefnyddio boiserie wrth addurno: 60 syniad clasurol

Tuedd mewn addurno, gall y boiserie fodcymhwyso mewn unrhyw amgylchedd. P'un ai i addurno'r cyntedd, gwella'r ystafell fyw a bwyta neu hyd yn oed ddod â llawer mwy o danteithion i'r ystafell wely. Gweler syniadau ar gyfer defnyddio'r elfen glasurol hon yn eich addurn:

Gweld hefyd: 25 paentiad ar gyfer yr ystafell fwyta sy'n trawsnewid yr amgylchedd trwy gelf

1. Mae'n edrych yn brydferth os caiff ei ddefnyddio gyda thonau niwtral

2. Yn gwneud unrhyw wal yn fwy prydferth

3. Creu ymdeimlad o barhad

4. Beth am amlygu'r lle tân?

5. Neu gwnewch wal y pen gwely hyd yn oed yn fwy prydferth

6. Gall gyfansoddi ystafell fodern

7. Neu gyda chyffyrddiad Provencal

8. Cysoni â'r dodrefn yn yr amgylchedd

9. Cymhwysiad chwaethus

10. Cyfoeth mewn manylion ar gyfer ystafell y babi

11. Gyda golwg gynnil, ond yn llawn steil

12. Ond, gallwch hefyd ddefnyddio boiserie ar waliau â lliw

13. Creu lluniadau gyda siapiau geometrig

14. Ychwanegu swyn i'r amgylchedd integredig

15. Helpu i greu swyn clyd

16. Mae unrhyw gornel yn harddach

17. Adnodd swynol ar gyfer amgylchedd lliwgar

18. Chwarae gyda'r cyfrannau

19. Po fwyaf o fanylion, gorau oll

20. Mewn lliw gwyn, i adael i'r gwrthrychau ddisgleirio yn yr addurn

21. Mae gan Wood hefyd dro

22. Mae'r boiserie yn synnu hyd yn oed yn yr ystafell ymolchi

23. Arddulliau tagio

24. Afreverness a beiddgarwch gyda lliwmelyn

25. Llwyd ar gyfer ystafell wely glyd

26. Gellir ei wneud mewn dim ond hanner wal

27. Amlygu'r ffrâm

28. Ychwanegu danteithion at ystafell blant

29. Dyluniad gwahanol a modern

30. Wal mewn arlliw o las

31. Fframio'r lluniau ar y wal

32. Cornel yn llawn swyn

33. Hefyd yn bresennol yn yr arddull Llychlyn

34. Mae arlliwiau bywiog yn hardd gyda'r dechneg

35. Ychwanegu gras mewn ystafell

36. I gael golwg lanach, ond heb golli arddull

37. Ail-greu'r clasuron gwych

38. Cymysgu arddulliau addurniadol

39. Cyffyrddiad modern a rhamantus

40. Integreiddio'r ystafelloedd gyda steil

41. Mwy o swyn ar gyfer addurno cyntedd

42. Yn syndod i'r dde wrth y fynedfa

43. Mae'r paentiadau'n dod i amlygrwydd

44. Panel teledu gwahanol

45. Moethusrwydd hyd yn oed i'r gegin

46. Chwiliwch am yr un bach

47. Chwarae gyda gwahanol gyfansoddiadau

48. Neu afradlon ar swyn clasurol

49. Beth am swydd paent gwahanol?

50. Amlygu gwrthrychau addurniadol

51. Wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer y bwrdd wrth ochr y gwely

52. Rhodd yn y swyddfa

53. I ystafell y cwpl

54. Cysylltu naws drawiadol

55. unocyfnodau gwahanol gydag arddull

56. I'r rhai sy'n caru estheteg lân

57. Neu hyd yn oed y rhai y mae'n well ganddynt gyffyrddiad beiddgar

58. Mae'r boiserie yn yr ystafell wely yn swynol

59. Gorffeniad sy'n dyrchafu'r addurn

60. Yn swyno gyda swyn clasurol boiserie

Gyda'r gallu i amlygu gwrthrychau addurniadol, trawsnewid edrychiad wal niwtral, neu hyd yn oed ddod â mwy o swyn trwy ddefnyddio elfennau addurnol a chyferbyniol, mae boiserie yn opsiwn gwych i cynyddu addurno amgylchedd, gan roi mwy o swyn a mireinio. Mwynhewch a darganfyddwch dechneg gain arall ar gyfer addurno waliau: wainscoting
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.