Crosio mat bwrdd: 60 model i addurno'r bwrdd

Crosio mat bwrdd: 60 model i addurno'r bwrdd
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Affeithiwr yw'r mat bwrdd sy'n cynnwys darnau bach sy'n cael eu defnyddio ar y bwrdd i dderbyn y platiau, y cyllyll a'r ffyrc a'r sbectol. Gall y darnau hyn gymryd lle'r lliain bwrdd traddodiadol, yn ymarferol iawn ac yn hawdd bob dydd.

Mae'r mat bwrdd yn amlbwrpas iawn, oherwydd yn ogystal â chadw'r bwrdd yn lân a helpu i'w warchod, mae'n ychwanegu mwy o swyn ac yn addurno y bwrdd gosod. Gweler isod ddetholiad o nifer o fodelau anhygoel wedi'u gwneud â chrosio i gydosod prydau hardd heb lawer o ymdrech:

1. Mat bwrdd crochet crwn

Dewch â lliw i'r bwrdd gyda'r mat bwrdd crosio. Mae'r tonau gwyrdd a glas hefyd yn gymysg yn yr offer eraill ac yn ffurfio bwrdd cain.

2. Danteithfwyd pinc

Mae'r crosio yn argraffu danteithfwyd ac mae'r arlliwiau pinc yn ategu cyffyrddiad rhamantus y llestri bwrdd.

Gweld hefyd: Ystafell wely llwyd: 70 o syniadau chwaethus i ychwanegu lliw i'r ystafell

3. Cyfansoddiad gyda thonau niwtral

Mewn lliwiau niwtral, gellir defnyddio'r mat bwrdd crosio fel sylfaen i gyfansoddi tablau gwahanol a hyd yn oed troshaenau gyda'r lliain bwrdd. Yn yr achos hwn, mae'n gwasanaethu fel sousplat.

4. Cyfuniad â llestri bwrdd printiedig

Gyda'r mat bwrdd mewn arlliwiau ysgafn, fel hwn, mae'n bosibl mentro yn y llestri bwrdd a'r ategolion bwrdd a gwneud unrhyw bryd hyd yn oed yn fwy swynol.

5 . Amlochredd mewn bywyd bob dydd

Gellir dod o hyd i'r mat bwrdd yn y fformatau a'r modelau mwyaf amrywiol. I'rNiwtraliaeth

Mae cortyn amrwd yn opsiwn da ar gyfer mat bwrdd crosio mwy cain a niwtral. Mae'n werth buddsoddi mewn darn mor unigryw.

Mae'r mat bwrdd crosio yn ddewis mwy ymarferol a llai ffurfiol i'r lliain bwrdd traddodiadol - ac mae'n cynhyrchu cyfansoddiadau hardd a chain ar y bwrdd bwyta neu yn y gegin. Gyda'i ymarferoldeb, mae'n berffaith ar gyfer defnydd bob dydd a hefyd ar gyfer achlysuron arbennig. Mae harddwch wrth y bwrdd yn hanfodol, felly mwynhewch a phrynwch wahanol fodelau o fatiau bwrdd crosio i addurno'ch prydau. Mwynhewch a gweld syniadau bwrdd hardd wedi'u gosod i ddefnyddio'ch un chi!

amlbwrpasedd bob dydd, mae'n well gennych y fersiynau crosio lliwgar, hawdd eu glanhau a'u defnyddio.

6. Bwrdd cain gyda matiau bwrdd crosio

Mae'r fodrwy napcyn, y trefniant blodau a'r llestri bwrdd yn gyfuniad perffaith gyda'r arlliwiau ysgafn cain o las y mat bwrdd.

7 . Amrywiaeth o liwiau a fformatau

Dylai nifer y matiau bwrdd sydd eu hangen arnoch fod yn gyfartal â nifer y seddi wrth y bwrdd neu nifer y bobl amser bwyd. Gyda chrosio, gallwch greu amrywiaeth o liwiau a siapiau.

8. Addurno prydau

Yn ogystal â bod yn ymarferol, mae'r mat bwrdd crosio yn ategu addurn y bwrdd ynghyd â chyllyll a ffyrc a llestri.

9. Ar gyfer pob achlysur

Gellir hefyd gyfuno’r mat bwrdd gyda’r sousplat i greu canlyniadau unigryw a swynol ar gyfer yr achlysuron mwyaf amrywiol – ciniawau arbennig, brecwast neu bryd syml.

10. Mat bwrdd crosio mewn lliwiau meddal

Mae defnyddio mat bwrdd crosio ar y bwrdd yn dod â'r posibilrwydd o gyfansoddi a chymysgu gwahanol liwiau ac arddulliau. Mae lliwiau meddal yn dod ag awyrgylch cain a rhamantus i brydau bwyd.

11. Mat bwrdd crochet amrwd

Arloesi mewn cyfuniadau a chanlyniadau unigryw: mae llestri bwrdd sy'n creu hinsawdd drofannol ac arbennig ar gyfer y mat bwrdd crosio amrwd crwn yn cyd-fynd â'r mat bwrdd amrwd.pryd.

12. Lliwiau a hwyl wrth y bwrdd

Cymerwch ychydig o liw a hwyl i'ch prydau gyda'r mat bwrdd crosio: addurniadau syml a chyflym ar gyfer pob achlysur.

13. Crosio lliwgar

Gall y mat bwrdd crosio hefyd fod yn lliwgar iawn a bod yn brif gymeriad wrth y bwrdd. Felly, wrth ddefnyddio un yn yr arddull hon, dewiswch lestri a theclynnau mewn arlliwiau niwtral.

14. Arddulliau a chyfansoddiadau unigryw

Mae crosio yn eich galluogi i greu gwahanol gyfansoddiadau, fformatau, lliwiau a dyluniadau ar gyfer mat bwrdd. Gwnewch eich prydau yn fwy swynol ac unigryw gyda mat bwrdd crosio.

15. Ceinder ac amddiffyniad

Mae mat bwrdd crosio mewn un lliw yn ychwanegu cyffyrddiad soffistigedig a chain at y bwrdd pren, yn ogystal â'i ddiogelu rhag crafiadau a staeniau.

16. Lliwiau a phrintiau

Syniad syml yw cymysgu platiau, cwpanau a matiau bwrdd mewn gwahanol liwiau a phrintiau, fel bod gennych fwrdd hwyliog a lliwgar.

17. Gwella tabl

Mae'r mat bwrdd crosio yn berffaith ar gyfer cyfansoddi a gwella gwahanol fathau o fyrddau. Ar gyfer byrddau mawr, mae'n well gennych fat bwrdd lletach.

18. Ar gyfer defnydd bob dydd neu achlysuron arbennig

Mae gan fat bwrdd lawer o fanteision, gan gynnwys y posibilrwydd o greu edrychiadau gwahanol ar gyfer y bwrdd. Yn ogystal â sicrhau mwy o rwyddineb ac ymarferoldeb o ddydd i ddydddydd, yn gystal ag ar achlysuron neillduol.

19. Bwrdd yn barod yn gyflym

Mae'r mat bwrdd crosio yn berffaith i gyfansoddi bwrdd ciwt a cain ar gyfer coffi blasus. Opsiwn sy'n caniatáu i'r tabl gael ei osod neu ei dynnu'n gyflym, heb unrhyw anhawster.

20. Matiau bwrdd sobr a chain

I'r rhai sy'n hoffi edrychiadau mwy sylfaenol a chlasurol, yr opsiwn gorau yw buddsoddi mewn mat bwrdd crosio mewn lliw niwtral neu feddal.

21. Ffrwydrad Lliw

Mae matiau bwrdd crosio lliwgar yn fendigedig ac yn dod â golwg anhygoel i'r bwrdd. Gadewch i brydau bwyd ddod yn fwy arbennig a swynol fyth gyda'r darnau hyn.

22. Ymarferoldeb y tu hwnt i'r prif brydau

Nid yn unig y defnyddir y mat bwrdd i gynnal platiau, cyllyll a ffyrc neu sbectol ar y bwrdd. Gallwch hefyd ddefnyddio'r darnau i weini te neu goffi, er enghraifft.

23. Lliwiau mewn harmoni

Mae lliwiau'r llestri bwrdd a'r offer mewn cytgord â'r mat bwrdd yn gwneud y bwrdd yn llawer mwy cain a'ch cartref yn llawer mwy chic.

24. I gyfansoddi tablau gosgeiddig

Gall y mat bwrdd crosio gyfansoddi byrddau gosgeiddig, mewn ffordd syml ac ymarferol iawn. Yma, er enghraifft, mae'n ategu awyrgylch meddal, rhamantus y caffi.

25. Cyfuniad o fat bwrdd a napcyn

Gall y napcyn a'r mat bwrdd ategu ei gilydd yn ybwrdd. Felly, syniad da yw cyfuno'r ddau â lliwiau tebyg neu gyfartal.

26. Cysoni ar gyfer partïon â thema

Mae'r mat bwrdd yn berffaith ar gyfer cyfansoddi byrddau ar gyfer achlysuron arbennig. Yma, mae danteithion crosio yn cyd-fynd â'r addurn ar thema'r Pasg.

27. Mat bwrdd du a gwyn

Ar fwrdd gwydr, gall y mat bwrdd roi cyffyrddiad mwy modern, gyda lliwiau du a gwyn. Opsiwn hardd sy'n cyd-fynd â phopeth!

28. Rhwyddineb ar gyfer prydau cyflym

Mae unrhyw arwyneb sydd wedi'i leinio â darnau mat bwrdd yn dod yn ofod perffaith ar gyfer prydau bwyd, boed yn fwrdd neu'n gownter y gegin, er enghraifft. Cyfleuster ar gyfer prydau cyflym bob dydd.

29. Lliwiau bywiog

Mae'r mat bwrdd crochet melyn yn fywiog ac yn sefyll allan yn addurn y bwrdd. Mae llestri bwrdd tryloyw mewn lliwiau meddal yn cydbwyso'r cyfansoddiad.

30. Mat bwrdd crochet Lacy

Mae'r mat bwrdd crosio arddull les yn dod â blas da a danteithrwydd i'r addurn. Gwych ar gyfer cyfansoddi byrddau gyda naws retro a rhamantus.

31. Ychydig o bersonoliaeth

Mae’r mat bwrdd yn ychwanegu lliw a gwead i’r bwrdd, yn ogystal â rhoi cyffyrddiad personol a llawn personoliaeth amser bwyd. Gallwch chi wneud y darnau eich hun gyda'r arddull sydd orau gennych.

32. Awyrgylch gwladaidd

Y gêmMae crochet Americanaidd yn cyfuno â gwahanol arddulliau addurno. Mae lliwiau tywyllach a chynlluniau manylach yn cyd-fynd yn dda iawn â byrddau pren ac awyrgylch mwy gwledig.

33. Addurno byrddau gyda matiau bwrdd

Mae crosio yn gwneud matiau bwrdd hyfryd, sy'n dod ag ymarferoldeb ac yn addurno'r bwrdd yn hyfryd ar gyfer ciniawau arbennig.

34. Meintiau a fformatau amrywiol

O ran maint a fformat, gall matiau bwrdd amrywio. Fel arfer mae darnau crwn yn fwy cyffredin, gyda diamedr mwy na 35cm neu hirsgwar, gyda lled o 37 i 45cm, i dderbyn platiau a chyllyll a ffyrc.

35. Arlliwiau o binc ar y bwrdd

Bydd mat bwrdd crosio yn sicr yn gadael eich bwrdd gyda harddwch anhygoel a chydag addurn modern a soffistigedig. Mae'r lliw pinc yn opsiwn hardd a bydd yn swyn yn eich cartref.

36. Mat bwrdd crosio lliwgar

I'r rhai sy'n gwerthfawrogi lliwiau, mae bwrdd lliwgar yn berffaith! Syniad gwych yw creu mat bwrdd crosio gydag un darn o bob lliw, fel bod y bwrdd yn edrych yn hardd ac yn hwyl.

Gweld hefyd: Teilsen ystafell ymolchi: 70 o syniadau anhygoel i adnewyddu'ch lle

37. Manylion bach mewn lliw

Mae'n llawer mwy ymarferol gweini coffi, neu unrhyw bryd cyflym arall, gyda'r mat bwrdd. Mae hyd yn oed y rhai symlaf neu'r rhai sydd â manylion bach mewn lliw yn hardd ac yn ysgafn.

38. Cyfuniad ar gyfer pob eiliad

Gyda'r mat bwrdd rydych chi'n cydlynu'n hawddy tabl ar gyfer prydau ac mae ganddo'r fantais o hyd o ddefnyddio gwahanol gyfuniadau ar gyfer pob eiliad.

39. Mat bwrdd gyda manylion crosio

Gall y crosio hefyd ddod yn synhwyrol ar far mat bwrdd, fersiwn cain i wneud moment y pryd yn fwy swynol.

40. Bwrdd ar gyfer y Nadolig

Mae rhai matiau bwrdd crosio yn cyfuno'n berffaith ag achlysuron arbennig, fel y Nadolig. Mae lliwiau fel coch, gwyrdd a melyn yn sefyll allan yn y tymor arbennig hwn.

41. Cynnil a llawn swyn

Mae crosio yn ychwanegu cyffyrddiad cynnil a swynol at y bwrdd gosod. Mae'r opsiynau lliw tawel yn berffaith ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt olwg mwy sylfaenol.

42. Gwahaniaeth wrth y bwrdd

Mae'r mat bwrdd yn dipyn o wahaniaethwr o ran derbyn gwesteion. Yn ogystal, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr achlysur: maent bob amser yn gwneud y bwrdd yn llawer mwy cain ar gyfer unrhyw bryd.

43. Lliwiau a soffistigedigrwydd

Wedi'i addurno â'r mat bwrdd, mae'r bwrdd yn swynol a chyda naws hollol soffistigedig, yn mynd allan o'r cyffredin gyda'r lliwiau a'r manylion arbennig.

44. Ar gyfer pob arddull bwrdd

Gellir defnyddio'r mat bwrdd crosio gydag unrhyw fwrdd bwyta, o'r arddull symlaf i'r mwyaf soffistigedig. Gyda hynny, bydd eich lle yn sicr yn llawer mwy deniadol.

45. Mat bwrdd gyda daliwr cyllyll a ffyrc

UnGall opsiwn mwy cywrain o'r mat bwrdd crosio ddod gyda daliwr cyllyll a ffyrc a gadael popeth yn drefnus amser bwyd.

46. Addurn Nadolig

Ar gyfer addurniadau Nadolig, rydych chi'n meddwl yn syth am goch. I roi'r bwrdd at ei gilydd, mae'r mat bwrdd crosio yn y lliw hwn yn ddewis cain - a gallwch barhau i'w ddefnyddio ar sawl achlysur arall.

47. Llawer o liw a phersonoliaeth

Gall y mat bwrdd crosio fod o wahanol fformatau, lliwiau amrywiol ac mae wedi ychwanegu manylion i ddianc rhag y patrwm traddodiadol ac ychwanegu mwy o bersonoliaeth at y bwrdd.

48. Mat bwrdd a matiau diod

Yn ogystal â'r mat bwrdd crosio, gallwch hefyd wneud matiau diod sy'n dilyn yr un llinell i gyd-fynd, fel bod eich bwrdd wedi'i amddiffyn rhag staeniau a chrafiadau ac yn llawn swyn hefyd.

49. Melyn ar gyfer uchafbwynt

Mae melyn yn lliw uchafbwynt ac yn gynghreiriad gwych mewn addurno. Yma, mae'r mat bwrdd crosio yn gwneud y bwrdd yn llawer mwy diddorol a chyda mymryn o liw.

50. Amrywiaeth o gyfuniadau

Ar y bwrdd, mae cyfuniadau o liwiau gwahanol yn bosibl gyda'r napcynnau, y llestri a'r mat bwrdd crosio.

51. Arlliwiau priddlyd yn yr addurn

Mae arlliwiau priddlyd hefyd yn disgleirio yng nghyfansoddiad y bwrdd, gyda matiau bwrdd cochlyd a sousplat ffibr brown.

52. Mat bwrdd gyda napcyn printiedig

Un setMae mat crosio mewn lliwiau plaen yn edrych yn wych wedi'i gyfuno â napcyn wedi'i argraffu a'i liwio.

53. Symlrwydd a danteithfwyd

Gall mat bwrdd crosio syml fod yn brydferth hefyd a gadewch eich bwrdd bob amser yn barod ac yn daclus ar gyfer prydau bwyd.

54. Mat bwrdd crosio amryliw

Mae'r crosietau amryliw yn goleuo ac yn newid wyneb unrhyw fwrdd. Mae'r cymysgedd o liwiau yn cyfansoddi darn unigryw a gwreiddiol.

55. Prydau yn llawn swyn

Yma, holl ddanteithfwyd darn wedi ei saernïo mewn crosio pinc. I wneud eich bwrdd yn fwy prydferth a llawn swyn, cyfunwch ef â modrwy napcyn blodau ffabrig.

56. Mwy o gysur yn ystod prydau bwyd

Mae'r mat bwrdd crosio yn trawsnewid ymddangosiad unrhyw arwyneb ar gyfer prydau bwyd yn gyflym ac yn helpu i wneud y foment yn gynnes, yn glyd ac yn swynol.

57. Hwyl neu geinder

Gyda chymaint o opsiynau, gellir defnyddio'r mat bwrdd ar sawl achlysur, ar gyfer bwrdd mwy hwyliog a lliwgar, ac ar gyfer bwrdd mwy difrifol, niwtral a chain.

58. Mat bwrdd crosio streipiog

Mewn crosio, gellir newid y lliwiau hefyd, gan ffurfio mat bwrdd streipiog a thyner.

59. Lliwiau wedi'u hamlygu

Gall y mat bwrdd crosio fod yn brif gymeriad ar eich bwrdd – ac mae'r rhai lliwgar bob amser yn sefyll allan.

60.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.