Ryg crosio ar gyfer y gegin: 50 o fodelau hardd a swynol

Ryg crosio ar gyfer y gegin: 50 o fodelau hardd a swynol
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Techneg â llaw gyda chanrifoedd o draddodiad, mae crosio yn tarddu o Ffrainc ac mae bob amser yn ailddyfeisio ei hun mewn darnau ac arddulliau newydd.

Gellir defnyddio crosio mewn unrhyw ystafell yn y tŷ, ond y gegin sy'n ennill swyn ychwanegol trwy fetio ar ryg crosio hardd yn cwblhau'r addurn.

I’r rhai sy’n caru crefftau, mae hwn yn gyfle da i adael i’ch creadigrwydd lifo. Edrychwch ar ddetholiad o fodelau rygiau crosio ar gyfer y gegin isod a chael eich ysbrydoli:

1. Rhosynnau ar gyfer cegin flodeuog

Mae gan y set hon waelod niwtral, mewn ymylon gwyn, crwn ac ychydig o fanylion yn ei estyniad. Yr uchafbwynt arbennig yw rhoi rhosod bach ar bob un o'r rygiau.

2. A symlrwydd i'r rhai sydd eisiau rhywbeth mwy cynnil

Mae opsiynau clir mewn un naws yn ddewisiadau gwych i'r rhai sy'n chwilio am set gegin nad yw'n pwyso a mesur addurniad y gofod. Gydag ymylon crwn, mae ganddo ganol gwag.

3. Ryg crochet syml ar gyfer y gegin

Model clasurol, mae'r opsiwn hwn mewn siâp hirsgwar yn gwarantu darn amlbwrpas, y gellir ei leoli mewn gwahanol leoedd yn yr amgylchedd. Wedi'i wneud gydag un lliw yn unig, gall warantu mwy o fywiogrwydd yn y gegin.

4. Beth am gymysgu crosio gyda deunyddiau eraill?

Yma, mae gwaelod y ryg wedi'i wneud fel ffabrig, ac mae'r manylion a wneir gyda nozzles crosio yn gwneud y darn hyd yn oed yn fwymwy swynol.

5. Golwg hamddenol a llawer o liw

Bydd y rhai sy'n chwilio am rywbeth thematig ac ymlaciol i addurno'r gegin wrth eu bodd â'r opsiwn hwn. Yma, mae'r gêm yn dynwared lliwiau a siâp y ffrwythau wrth eu sleisio, gan fywiogi'r awyrgylch.

6. Arlliwiau niwtral, ond gyda phresenoldeb

Cafodd y set gegin hirsgwar hon ei gwneud mewn arlliwiau o lwyd. I ychwanegu mwy o swyn i'r darnau, defnyddiwyd llinellau graddiant.

7. Hoff ddeuawd: du a gwyn

I'r rhai sydd ag ofn meiddio addurno, ond sy'n chwilio am rywbeth trawiadol, awgrym da yw betio ar set o rygiau mewn arlliwiau du a gwyn, a addurno clasurol .

8. Po fwyaf o fanylion, gorau oll

Er eu bod wedi’u gwneud ag edau gwyn, mae’r rygiau hyn yn sefyll allan am y cyfoeth o fanylion sy’n deillio o gyfuniad o bwythau amrywiol, gan efelychu silwét blodyn.

9. Opsiwn ar gyfer cegin ramantus

Mae ychwanegu blodau a darnau gydag arlliwiau o binc yn gwarantu addurn rhamantus a cain i'r amgylchedd. Amlygwch y manylion a ddatgelwyd ar ymylon y darnau.

10. Set gegin hirsgwar syml a hawdd

Mae'r fideo hwn yn eich dysgu sut i wneud set gyflawn o rygiau ar gyfer y gegin. Yn cynnwys tri darn, mae ganddo siâp hirsgwar, dwy dôn a hyd yn oed y felin draed enwog.

11. Blodau o arlliwiau gwahanol

Caelcefndir cyferbyniol, mae'r dewis o ddu a gwyn yn gwarantu mwy fyth o amlygrwydd i appliqués o flodau gyda lliwiau amrywiol, gan wella'r set hon o rygiau.

12. Gan ddefnyddio dau arlliw o felyn

Mae cegin gydag elfennau mewn melyn yn gorlifo â llawenydd. Trwy ychwanegu set o rygiau yn y tonau hyn, mae modd ychwanegu bywiogrwydd i'r amgylchedd.

13. Tri darn, dau faint

Er bod set y gegin yn draddodiadol wedi'i gwneud o ddau rygiau hirsgwar a rhedwr, gellir disodli'r olaf gan ddarn llai, gan ei addasu i'ch cegin.

14. Ar gyfer ceginau bach, dim ond un darn

Os yw'r gofod yn gyfyngedig, dewis arall da yw defnyddio melin draed y gegin yn unig. Yn ogystal â bod yn gain, bydd yn helpu i amddiffyn y llawr.

15. Mae motiffau hwyliog yn bywiogi'r gofod

Mae'n werth betio ar rygiau gyda phrintiau hwyliog i wneud i'r gegin edrych yn fwy hamddenol. Opsiwn da yw dewis defnyddio darnau gyda ffrwythau gwahanol.

16. Set gegin mefus

Fersiwn hynod hamddenol arall o'r set rygiau crosio sy'n helpu i roi mwy o bersonoliaeth i addurn y gegin. Wedi'i wneud ar siâp mefus, mae'r darn yn hawdd i'w wneud.

17. Ar gyfer cariadon cartŵn

Opsiwn thematig hwyliog arall, mae'r gêm goginio hon yn betio ar liwiau a silwetau'r llygod cartŵn enwogyn gyffrous i wneud addurn eich cegin hyd yn oed yn fwy swynol.

18. Set gegin ar thema Mickey/Minnie

Bydd pwy bynnag sydd â phlant gartref wrth eu bodd â'r set gegin hardd hon â thema. Dysgwch sut i wneud y gêm hon yn llawn swyn a lliw!

19. Model wedi'i wneud â chortyn

Drwy betio ar set gegin wedi'i gwneud â chortyn, mae'r addurniad hyd yn oed yn fwy trawiadol. Wedi'i wneud gan ddefnyddio dwy dôn wahanol, mae ganddo siâp crwn a phwythau cain.

20. Dim ond un naws, gyda golwg syml

Er nad oes llawer o fanylion a'r fformat safonol o rygiau, mae'r set hon yn ychwanegu swyn i'r addurn, trwy fetio ar naws drawiadol ar gyfer yr amgylchedd.<2

21. Rhedwr gyda chymhwysiad perl

Yn ogystal â chael manylion gwag ar ei hyd, mae'r model rhedwr hwn hyd yn oed yn ennill mwy o swyn a danteithrwydd wrth gymhwyso perlau bach yng nghanol y blodau.

3>22. Set gegin pengwin

I'r rhai sydd eisiau cegin thema neu'n mwynhau addurn mwy hamddenol, gall y model ryg hwn roi llawer o bersonoliaeth i'r amgylchedd. Gwyliwch y fideo i ddysgu sut i wneud y darn neis hwn.

23. Er mwyn gwella'r te prynhawn

Gall enghraifft hardd arall o sut i fetio ar gêm goginio â thema fod yn opsiwn da. Yma, mae dyluniadau cwpanau a thebotau yn gwarantu naws y lle a gadwyd.am de prynhawn.

24. Gyda siâp gwahanol

Er mai'r model a ddefnyddir fwyaf i addurno ceginau yw'r ryg hirsgwar, mae siâp y ffan yn ddewis arall da i fynd allan o'r cyffredin.

25. Triawd mewn glas a gwyn

Er bod y lliw glas yn gwarantu meddalwch i'r amgylchedd, mae ei arlliwiau mwy bywiog yn helpu i fywiogi'r addurn. Mae gan y set hon gymhwysiad perl o hyd ar ymylon y ryg.

26. Cymysgedd o goch a gwyn

Mae ychwanegu'r lliw coch at addurn y gegin yn ddewis da i gynhesu a bywiogi'r amgylchedd hwn. Yma, mae'n gymysg â thonau ysgafn, gan roi hyd yn oed mwy o amlygrwydd i'r set o rygiau.

27. Ymyl wedi'i farcio'n dda

Gyda'i ran ganolog wedi'i gwneud ag edau gwyn, uchafbwynt y set hon o rygiau yw'r ymyl a weithiwyd, gan ddefnyddio dau arlliw gwahanol o edau.

28. Manylion mewn gwyddbwyll a blodau melyn

Unwaith eto, mae'r ddeuawd du a gwyn yn jôc yn yr addurn. Gyda manylion mewn patrwm plaid, mae'r set hon yn dal i dderbyn cais o flodau mewn lliw melyn. Swyn unigryw!

29. Pinc bywiog ar gyfer cegin yn llawn personoliaeth

Er mwyn osgoi undonedd mewn amgylcheddau addurno sy'n defnyddio palet lliw niwtral, dim byd gwell nag ychwanegu elfennau addurnol gyda thonau bywiog, trawsnewid y gegin.<2

Gweld hefyd: Arddull dwyreiniol: cewch eich ysbrydoli a'ch addurno â chydbwysedd a cheinder

30 . Beth am aopsiwn pedwar darn?

Y gyfrinach i ddefnyddio set y gegin yn gywir yw dewis eich safle yn dda. Ychwanegwch ef wrth ymyl y teclynnau a ddefnyddir fwyaf, yn ogystal ag yn ardal y sinc.

Gweld hefyd: 70 o syniadau cegin llwydfelyn i'w haddurno ag amlochredd

31. Model gyda phwyslais arbennig

Mae dyluniad nodedig y set hon yn gwarantu uchafbwynt arbennig i'r triawd o flodau lliw, gan wella edrychiad y gegin.

32. Set o rygiau cegin blodau

I'r rhai sydd am ychwanegu blodau at addurn y gegin, mae hwn yn opsiwn gwych. Ar y cefndir golau, mae cymwysiadau blodau crosio lliwgar yn sefyll allan yn yr amgylchedd.

33. Arlliwiau amrywiol o oren

Mae oren yn lliw arall a ddefnyddir yn aml i ddod â bywyd i'r gegin, fel y mae melyn. Mae'r gwahanol arlliwiau o oren yn y set hon yn gwarantu golwg siriol iawn.

34. Opsiwn arall mewn oren, yn llawn swyn a danteithrwydd

\

Yn ogystal â llawenydd, yn dibynnu ar sut mae'r darn yn cael ei wneud, gall oren hefyd ddod â chyffyrddiad ffres a thyner.

35. Set gegin crosio Ana Laura

Opsiwn mewn arlliwiau tywyllach, mae gan y set hon o rygiau ar gyfer y gegin gefndir brown a borderi wedi'u gwneud ag edau cymysg. Edrychwch ar y cam wrth gam ac ychwanegwch fwy o swyn i'ch cegin.

36. Beth am felin draed gyda golwg wahanol?

Gan ffoi rhag yr edrychiadau mwy traddodiadol, mae gan y felin draed hon agwahaniaethol, yn cael ei ffurfio gan ddarnau annibynol wedi eu huno trwy bwythau cywrain.

37. Edrych cerdyn gwyllt ar gyfer unrhyw gegin

Yn gyfoethog mewn manylder, mae'r set hon o rygiau cegin yn opsiwn gwych ar gyfer addurno ceginau lliwgar, gan wella'r addurn heb bwyso a mesur yr edrychiad.

38. Set gegin moethus

Wedi'i ymhelaethu mewn naws niwtral, dyma'r model delfrydol i wella addurniad cegin heb bwyso a mesur ei olwg. Gydag ymylon crwn, mae gan y set hon dri darn.

39. Harddwch llinellau cymysg

I'r rhai sydd am ddianc rhag edrychiad gor-syml rygiau, gyda dim ond un neu ddau arlliw, syniad da yw betio ar setiau cywrain gyda llinellau cymysg, gan arwain at unigryw. edrych.

40. Mae blodau bob amser yn ddewis gwych

Yn ogystal â dod â holl harddwch natur i mewn i'r gegin, trwy betio ar rygiau gydag appliqués blodau mae'n bosibl gwella'r edrychiad gyda lliw a danteithrwydd.

41. Ac maen nhw'n gwneud unrhyw gêm yn hynod swynol

Maent yn gwerthfawrogi'r darnau ac yn amlbwrpas iawn, gyda modelau a lliwiau gwahanol.

42. Gardd llawn lliw

Gyda sylfaen niwtral, mae'r gêm crosio hon yn cynnwys harddwch ac ymlacio blodau mewn arlliwiau bywiog i harddu'r gegin. Uchafbwynt ar gyfer ei batrwm gwahaniaethol.

43. Gadewch i'ch dychymyg lifo

Os ydych chi'n gwneud eich set eich hun orygiau, mae'n werth rhyddhau'ch dychymyg a chreu modelau gwahanol, gyda phatrymau amrywiol a golwg unigryw.

44. Set gegin dail

Mae'r tiwtorial fideo hwn yn eich dysgu sut i wneud set hardd o rygiau hirsgwar. Yr uchafbwynt arbennig yw ymylon y darnau, gan ddefnyddio dau arlliw gwahanol o wyrdd.

45. Ac ychwanegu mwy o liw a llawenydd i'r amgylchedd

Opsiwn amryliw, mae gan y set hon o rygiau gefndir du, gan sicrhau uchafbwynt llwyr i'r tonau a ddewiswyd. Wedi'i siapio fel diemwntau, mae'n gwneud coginio hyd yn oed yn fwy o hwyl.

46. Beth am ddarn neon?

Ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd ddim yn ofni bod yn feiddgar, does dim angen dim byd arall ar y felin draed binc neon hon i ddisgleirio.

47. Neu ddarn hynod gynnil?

Wedi'i wneud â dwy dôn o edau brown ac edau hufen, creodd y set hon o rygiau gyfansoddiad hardd a thyner.

48. Efallai mai ryg cywrain fydd yr hyn sydd ei angen ar eich cegin

Mae'r tiwtorial hwn ar gyfer y manteision crosio, ond mae'n edrych yn syfrdanol o hardd yn addurno unrhyw ystafell!

49. Mae'r darnau mewn un tôn hefyd yn swynol

Mae'r felin draed werdd hon yn ategu'r addurn gyda mymryn o liw ac yn dod â bywyd i'r ceginau mwyaf niwtral.

50. Waeth beth fo'r steil rygiau, bydd eich cegin yn edrych yn brydferth!

Yn ogystal â bod yn brydferth, mae'r darnau crosio yn gwarantu teimlad clyd, gan drawsnewid.y gweledol lle bynnag y cânt eu mewnosod. Dewiswch eich hoff fodel o rygiau cegin a rhowch eich anrhegion llaw ar waith nawr! Mwynhewch a hefyd edrychwch ar syniadau crosio rygiau ystafell ymolchi i addurno'ch cartref.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.