Ryg crosio sgwâr: 45 o syniadau angerddol a sut i wneud eich rhai eich hun

Ryg crosio sgwâr: 45 o syniadau angerddol a sut i wneud eich rhai eich hun
Robert Rivera

Tabl cynnwys

A oes angen gweddnewid ychydig ar eich cornel? A yw'r cysur a'r lles hwnnw ar goll? Bet ar ryg crosio sgwâr! Yn ogystal â darparu'r holl gynhesrwydd, mae'r darn addurniadol yn gallu trawsnewid yr amgylchedd a chynyddu'r addurn gyda'r swyn unigryw hwnnw o waith llaw!

Edrychwch ar rai fideos cam wrth gam a fydd yn dysgu rhai triciau i chi a sut i wneud ryg crosio sgwâr perffaith! Yn ogystal, i'ch ysbrydoli hyd yn oed yn fwy, rydym wedi dewis sawl model o'r eitem addurniadol hon. Dewch i weld!

Ryg crosio sgwâr: cam wrth gam

Mae'r sesiynau tiwtorial canlynol yn dod â sawl ffordd ymarferol a syml o wneud ryg crosio sgwâr. Edrychwch arno a chwympo mewn cariad â'r byd crosio gwych hwn!

Ryg crosio sgwâr i ddechreuwyr

Yn ymroddedig i'r rhai nad oes ganddynt lawer o wybodaeth yn y gweithgaredd crefft hwn, edrychwch sut i gwneud ryg crosio sgwâr. Mae ei wneud yn symlach nag y mae'n edrych: gwnewch y sgwariau, sgwariau crosio bach, ac ymunwch â nhw i ffurfio'r ryg.

Gweld hefyd: Sut i gael llwydni allan o ddillad: popeth sydd ei angen arnoch i arbed eich dillad

Ryg crosio sgwâr gyda phwyth cragen

Dysgwch sut i wneud sgwâr cain ryg crosio mewn pwyth cragen. Yn y fideo gallwch hefyd edrych ar rai awgrymiadau i gael canlyniad perffaith a rhoi llawer o swyn i'ch addurn.

Rygiau Sgwâr Crochet ar gyfer Ystafell Ymolchi

Mae'r fideo yn esboniopob cam i wneud ryg crosio sgwâr i ategu addurn eich ystafell ymolchi. Archwiliwch wahanol liwiau a chyfansoddiadau edau i gynhyrchu eich darn.

Mat drws crosio sgwâr

Derbyniwch eich ymweliad gyda mat drws crosio sgwâr hardd. Mae'r fideo yn esbonio'n glir sut i wneud yr eitem addurniadol hon. Fe fydd arnoch chi angen 24 llinyn o wifrau a bachyn crosio 7mm.

Ryg sgwâr crosio gyda blodyn

Gweler sut i grosio rygiau sgwâr gyda blodau i addurno eich ystafell ymolchi, drws, cegin neu ystafell fyw. Gallwch wnio'r blodau crosio yn syth ar y ryg gydag edau sy'n cyfateb i'r darn ac, i'w drwsio'n well, ei orffen gyda glud poeth.

Ryg crosio sgwâr ar gyfer y gegin

Bet ar un ryg crosio sgwâr hardd i ategu cyfansoddiad eich cegin gyda chysur, lliw a swyn. Gyda chrosietau dwbl a chyfyngau cadwyn, rydych chi'n gwneud y ryg hwn yn hawdd ac yn llawn swyn. Gwyliwch y fideo i ddysgu'n fanwl.

Ryg ystafell fyw crosio sgwâr

Dewch i weld sut i wneud ryg ystafell fyw crosio sgwâr o'r dechrau i'r diwedd. I wneud y ryg mawr hwn, bydd angen i chi gynhyrchu pedwar sgwâr 50 cm. Ond gallwch weithio gyda fformatau eraill gan ymuno â mwy neu lai o sgwariau. Er ei fod yn ymddangos yn llafurus, bydd y canlyniad yn werth yr holl ymdrech!

Pig crosioar gyfer ryg crosio sgwâr

I orffen, gwyliwch y tiwtorial hwn sy'n eich dysgu sut i wneud pig crosio ar gyfer eich ryg sgwâr. Edau, bachyn crosio, siswrn a nodwydd tapestri yw'r unig ddeunyddiau sydd eu hangen i gynhyrchu'r gorffeniad.

Nid yw mor gymhleth â hynny, ynte? Nawr gwahanwch eich edafedd a'ch nodwyddau a dechrau crosio!

45 llun o ryg crosio sgwâr sy'n brydferth

Nawr eich bod wedi dysgu sut i'w wneud, gwelwch ddwsinau o fodelau rygiau crosio sgwâr crosio i'ch ysbrydoli mwy!

Gweld hefyd: Parti gwisgoedd: awgrymiadau anffaeledig a 70 o syniadau ar gyfer parti bythgofiadwy

1. Bydd y ryg crochet sgwâr yn rhoi cysur gofod

2. Gallwch chi weithio cyfansoddiadau lliwgar

3. Neu niwtral

4. Yn gallu ei ddefnyddio i addurno'r ystafell ymolchi

5. Neu i wella addurniad yr ystafell

6. Bydd eich ryg hefyd yn edrych yn wych yn y gegin

7. Yn ogystal ag wrth ddrws ffrynt eich cartref

8. Mae darn wedi'i wneud â llaw yn dod â llawer o swyn i'r addurn

9. A'r cyffyrddiad unigryw hwnnw!

10. Beth am roi ryg sgwâr crosio i ffrind?

11. Gellir defnyddio'r darn dan do

12. Ond mae hefyd yn edrych yn wych yn yr awyr agored

13. Syniad ryg crosio sgwâr ar gyfer mynediad

14. Mae blodau yn ffurfio'r model gyda gras a swyn

15. Mae ryg crosio lliwgar yn rhoi llawenydd i'rgofod

16. Felly, bet ar lawer o liwiau i gyfansoddi eich

17. Cadw harmoni gyda gweddill yr addurn bob amser

18. Rhowch sylw i bob manylyn

19. Nhw yw'r rhai a fydd yn gwneud eich darn yn fwy prydferth

20. Ac yn ddilys

21. Beth am y ryg rhyngweithiol hwn ar gyfer ystafell y plant?

22. A ryg crosio gwahanol ar gyfer yr ystafell fyw?

23. Bet ar arlliwiau niwtral ar gyfer mannau ag addurniadau lliwgar

24. Yn y modd hwn, bydd y ryg yn cyfateb yn berffaith i'r gofod

25. Mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir a gall y ryg fod yn bwynt lliw yr amgylchedd

26. Felly, byddwch yn dod â bywiogrwydd i'r addurn

27. Ryg crosio sgwâr hardd gyda blodyn

28. Ychwanegu pompomau at y cyfansoddiad!

29. Dewiswch liw sy'n cyfateb i addurn eich amgylchedd

30. Neu liwiau lluosog!

31. Mae'r llinellau deuliw hefyd yn ddewis da

32. Mae'r ryg crosio sgwâr hwn ar gyfer yr ystafell fyw mor giwt

33. Gall hyd yn oed dechreuwyr fentro i waith crosio

34. Gall y rhai mwy profiadol fentro yn y gorffeniadau

35. Mae ryg sgwâr yn swyn pur

36. Nid oes unrhyw derfynau o ran gwead

37. Mae arlliwiau cynnes yn rhoi lliw i'r darn

38. Ac mae'r model hwn yn berffaith ar gyfer y gegin

39. Er bod y melysion yn ymddangos yn llafurus

40. Obydd y canlyniad yn werth yr holl ymdrech

41. Mae'r ryg crochet yn ffitio'n dda mewn ardaloedd preifat

42. O ran yr ardaloedd byw

43. Bet ar ryg crosio sgwâr

44. Archwiliwch eich creadigrwydd…

45. A chreu addurn llawn personoliaeth!

Hardd, ynte? Nawr eich bod wedi gwylio'r tiwtorialau a chael eich ysbrydoli gan y modelau gwahanol, dewiswch yr un rydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef a rhowch eich dwylo i ymarfer y dechneg grefft hardd hon!
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.