Sut i wneud blodyn papur: cam wrth gam a 30 ffordd i'w ddefnyddio mewn addurno

Sut i wneud blodyn papur: cam wrth gam a 30 ffordd i'w ddefnyddio mewn addurno
Robert Rivera

Gallwch droi deunyddiau syml fel papur yn flodau hardd a gallwch ddysgu sut i wneud hynny eich hun. Mae'r broses yn syml, ymarferol a chost isel. Dim ond dychymyg gydag ychydig o sgil gyda thorri a chydosod. Mae addurno fel hyn yn berffaith i'r rhai sydd wrth eu bodd yn cael lliwiau a harddwch blodau bob amser.

Gyda'r darnau a wneir gennych chi, gallwch chi wneud eitemau addurnol, addasu gwahoddiadau, addurno amgylcheddau cartref neu addurno partïon a digwyddiadau. Mae'r holl hyblygrwydd hwn yn gwarantu cysoni ag unrhyw arddull. I ysbrydoli eich creadigaeth, edrychwch ar rai fideos isod sy'n eich dysgu sut i wneud blodyn papur a syniadau ar sut i'w ddefnyddio mewn addurniadau.

Gweld hefyd: Paentio ffabrig: sesiynau tiwtorial ac ysbrydoliaeth hardd i'w gwneud gartref

DIY: 5 model o flodau papur

Mae yna sawl model o flodau y gellir eu gwneud â phapur. I ddechrau archwilio'r bydysawd hwn, gweler y tiwtorialau canlynol i ddysgu a chwarae:

1. Blodyn papur crêp

Gweler cam wrth gam i wneud rhosod gyda phapur crêp mewn ffordd syml ac ymarferol. Gyda'r blodau hardd hyn gallwch greu trefniadau i addurno'r tŷ neu ddathliadau a digwyddiadau coffa eraill.

2. Blodyn papur anferth

Yn y bôn, y deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer blodyn papur anferth yw: papur bond gosod lliw, glud poeth a siswrn. Mae'r broses ymgynnull yn hawdd ac mae'r canlyniad yn anhygoel. Gallwch ei wneud mewn meintiau amrywiol ar gyfer penblwyddi, priodasau neudathliadau eraill.

3. Sut i wneud rhosyn ar gyfer llyfr lloffion

Yn y fideo hwn rydych chi'n dysgu sut i wneud rhosod gosgeiddig gan ddefnyddio cardbord. Mae siapio blodyn cain yn waith mwy manwl. Gwnewch gais i wahoddiadau, llyfrau nodiadau a gwrthrychau eraill rydych chi eu heisiau.

4. Origami blodau

Gyda'r dechneg origami gallwch hefyd greu blodau papur. Gwnewch liwiau gwahanol a defnyddiwch eich creadigrwydd i wneud tuswau, trefniadau ac addurniadau gwahanol.

5. Sut i wneud blodyn papur wedi'i lapio

Gwiriwch sut i wneud blodyn papur mewn ffordd syml iawn, dysgwch gam wrth gam i bersonoli anrhegion, blychau, cardiau a llawer o bethau eraill.

Gyda'r holl dechnegau hyn, gallwch chi drawsnewid papur yn flodau yn hawdd ac addurno gwahanol wrthrychau, gwneud trefniadau hardd ar gyfer y tŷ neu syrpreis gydag addurniadau swynol ar gyfer partïon!

Sut i ddefnyddio blodau papur mewn addurniadau

Nawr eich bod eisoes wedi dysgu sut i'w wneud, edrychwch ar wahanol fathau o addurniadau gyda blodau papur a chael eich ysbrydoli gan yr holl ryfeddodau hyn i ddechrau creu eich rhai eich hun.

1. Swyn ar gyfer addurno parti

2. Addurniadau i ddathlu'r Nadolig

3. Trefniadau i fywiogi'r tŷ

4. Dazzle wedi'i gyfuno â harddwch blodau

5. Modrwy napcyn blodau papur

6. Torchau gyda brigau sych a blodau papur

7. Creu dangosfyrddau hardd gydag amrywiolmathau o flodau

8. Cyfansoddwch drefniadau hardd i addurno byrddau

9. Paneli anhygoel i addurno'r ystafell

10. Ychwanegu mwy o swyn i'ch cartref

11. Lliw a swyn ar gyfer cacennau

12. Syndod gyda golau blodeuog

13. Blodau ar gyfer addurno cartref

14. Tuswau hyfryd

15. Addasu eich digwyddiadau

16. Addurnwch anrhegion a chofroddion

17. Paratoi cacennau priodas gyda threfniadau blodau

18. Am drefniant minimalaidd a swynol

19. Ffrâm addurniadol gyda blodau unlliw

20. Addurn bwrdd parti

21. Cofroddion arbennig

22. Blodau i ffurfio unicorn

23. I addasu gwahoddiadau a chardiau

24. Cyfuno lliwiau i ffurfio trefniadau hardd

25. Manylion angerddol ar gyfer ystafell y babi

26. I anrhegu rhywun

27. Paneli mawreddog gyda blodau

28. Cyffyrddiad Nadolig ar wal yr ystafell fyw

Mae yna nifer o dechnegau ac addurniadau gwych i'w gwneud gyda blodau papur. Ar ôl yr holl ysbrydoliaethau hyn, rhyddhewch eich creadigrwydd a gwnewch yr arddull sydd orau gennych. Lledaenwch liw a harddwch blodau o amgylch y tŷ neu mewn partïon!

Gweld hefyd: 65 o luniau balconi bach sy'n swynolRobert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.