Bwrdd ffrwythau: 70 ffordd i addurno gyda llawer o liwiau a blasau

Bwrdd ffrwythau: 70 ffordd i addurno gyda llawer o liwiau a blasau
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Yn ddelfrydol ar gyfer addurno unrhyw fath o achlysur, mae'r bwrdd ffrwythau yn bet gwych i'r rhai sydd am gael opsiwn iach a gwarantu effaith hardd a naturiol gyda lliwiau amrywiol. Boed ar gyfer parti gartref neu hyd yn oed digwyddiad wedi'i fireinio, edrychwch ar awgrymiadau ac ysbrydoliaeth i'ch helpu i wneud bwrdd ffrwythau cynyddrannol mewn ffordd syml!

Awgrymiadau ar gyfer gosod eich bwrdd ffrwythau

I sefydlu bwrdd ffrwythau sy'n addas ar gyfer eich math o ddigwyddiad, mae'n bwysig rhoi sylw i rai manylion. Gweler awgrymiadau a fydd yn eich helpu yn y dasg flasus hon!

Gweld hefyd: Awgrymiadau ymarferol a 75 o syniadau creadigol ar gyfer waliau addurnedig
  1. Chwiliwch am ffrwythau tymhorol: Mae gan ffrwythau tymhorol ymddangosiad a blas mwy amlwg bob amser ac maent yn gwneud byd o wahaniaeth wrth osod eich bwrdd. Yn ogystal, gallwch ddod o hyd iddynt am brisiau rhatach neu hyd yn oed ar werth.
  2. Gwybod pryd i ddefnyddio ffrwythau wedi'u torri: Mae ffrwythau, pan gânt eu torri, yn tueddu i fod ag oes silff lai. Defnyddiwch nhw pan fyddant yn mynd i gael eu bwyta ar unwaith ac yn gyflym.
  3. Wrth ddefnyddio ffrwythau cyfan: yn gyffredinol mae ganddynt fwy o apêl addurniadol, gan eu bod yn haws eu haddasu i eitemau eraill, megis blodau a chanhwyllau. Bet ar y rhai sy'n hawdd i'w pilio ac nad oes angen cyllyll a ffyrc i'w torri.
  4. Cadwch lygad ar y manylion: Byddwch yn ofalus wrth ddewis ffrwythau nad ydynt wedi'u malu neu â namau bach.
  5. Meddyliwch am blesiomwyaf: mae'n bwysig dewis opsiynau sy'n plesio pob math o daflod. Efallai na fydd betio ar ffrwythau mwy egsotig at ddant pawb.
  6. Cael y swm cywir o ffrwythau fesul gwestai: ar gyfer achlysuron pan fo'r bwrdd ffrwythau yn un o'r prif atyniadau, rydym yn argymell -os ydych cyfrifwch 200 g o ffrwythau fesul gwestai. Yn achos defnydd addurniadol yn unig, prynwch y swm yn ôl y gofod i'w addurno.

Fel y tomenni? Felly nawr eich bod chi'n gwybod yr holl ragofalon y dylech chi eu cymryd, dysgwch sut i sefydlu byrddau ffrwythau hardd ac awdurdodol!

Gweld hefyd: 10 ffordd syml a rhad iawn i adael y tŷ yn beraroglus

Sut i addurno'ch bwrdd

Yn dibynnu ar eich math o ddigwyddiad, gallwch ddefnyddio gwahanol offer a dalwyr. Ar gyfer priodasau, argymhellir defnyddio hambyrddau a thyrau mwy soffistigedig, tra ar gyfer luau, argymhellir defnyddio basgedi gwiail neu bren ar gyfer effaith fwy trofannol.

Mewn partïon plant, mae'n gyffredin iawn defnyddio ffrwythau wedi'u torri mewn jariau lliw ar gyfer plant. Ffordd ymarferol a chreadigol iawn o addurno gyda ffrwythau yw eu torri a'u gosod ar ffon barbeciw fawr, gan newid ffrwythau a lliwiau bob yn ail. Mae'r dechneg hon yn annog gwesteion i fwyta'r ffrwythau a hyd yn oed yn ychwanegu cyffyrddiad arbennig iawn i'r addurniad.

Ffrwythau artiffisial

Os mai'r bwriad yn unig yw addurno, gallwch chi betio ar ffrwythau artiffisial. Felly rydych chi'n osgoi gwastraff ac yn dal i lwyddo i ffurfio ffyrddyn wahanol iawn i osod y bwrdd, gan nad ydych mewn perygl o falu'r ffrwyth, gan ei wneud yn anaddas i'w arddangos ar y bwrdd.

Beth i'w wneud gyda'r ffrwyth ar ddiwedd y parti?<13

Os nad ydych am fynd â'r ffrwythau sydd dros ben adref, opsiwn da yw gadael rhai bagiau neu jariau gyda'r ffrwythau, er enghraifft, annog eich gwesteion i fynd â'r ffrwythau adref a'u bwyta!

Bwrdd ffrwythau cam wrth gam: 5 fideo i'ch dysgu

Dewch i weld sesiynau tiwtorial ar sut i osod eich bwrdd ffrwythau gydag awgrymiadau ymarferol a syniadau hynod greadigol:

Sut i torri ffrwythau

Os ydych chi eisiau betio ar addurniad mwy soffistigedig a manwl, gyda gwahanol doriadau o ffrwythau, dysgwch yn y fideo hwn sut i'w drawsnewid mewn ffordd syml a rhyfeddol.

Sut i cydosod bwrdd ffrwythau syml

Mae'r fideo hwn yn dangos ffyrdd creadigol iawn o roi bwrdd ffrwythau syml at ei gilydd. Dysgwch wahanol ffyrdd o arddangos a chael hwyl gyda'r cyfuniad o flasau.

Skewers ffrwythau ar gyfer addurno

Mae gwneud sgiwerau ffrwythau yn ffordd wahanol a hwyliog o addurno'ch bwrdd. Gweld gwahanol syniadau a defnyddio creadigrwydd i chwarae gyda blasau. Bydd plant ac oedolion wrth eu bodd!

Coeden ffrwythau

Mae'r tiwtorial hwn yn dod â thechnegau syml ac ymarferol iawn ar sut i dorri ffrwythau amrywiol a chydosod coeden. Syniad creadigol iawn i fywiogi eichbwrdd yn y parti diwedd blwyddyn. Dysgwch sut i'w wneud gam wrth gam yn y fideo.

Bwrdd ffrwythau addurnedig

Dysgwch sut i addurno gan ddefnyddio ffrwythau o wahanol siapiau a chyfuno gwahanol flasau a siapiau. Mae hon yn ffordd syml a darbodus iawn y gellir ei gwneud gartref heb lawer o ymdrech. Mae'n werth edrych!

Nawr eich bod yn gwybod y technegau ar gyfer gosod byrddau lliwgar a chreadigol iawn, gallwch ddechrau paratoi eich un chi. Edrychwch ar yr ysbrydoliaeth ar gyfer byrddau hardd a gwreiddiol iawn.

70 llun o fyrddau ffrwythau lliwgar a chreadigol iawn a fydd yn trawsnewid eich digwyddiad

Mae'r byrddau ffrwythau yn wych i'r rhai sy'n chwilio am opsiynau addurno lliwgar iawn a gwahanol. Yn hollol hyblyg ar gyfer unrhyw fath o ddigwyddiad, mae'r cyfuniadau'n ddiddiwedd ac yn trawsnewid tablau syml yn wir sbectol. Cewch eich ysbrydoli gan ein detholiad!

1. Y toriad perffaith ar gyfer edrychiad anhygoel

2. Addurnwch gan ddefnyddio planhigion ar gyfer effaith wledig

3. Mae cynwysyddion gwydr yn dod â lliwiau'r ffrwythau allan

4. Bwrdd swynol yn defnyddio ffrwythau naturiol

5. Cymysgwch ffrwythau cyfan a thorrwch o wahanol siapiau

6. Defnyddiwch dywel neis i helpu gyda'r addurno ac amlygwch y ffrwythau

7. Mae torri'r ffrwyth yn gwneud byd o wahaniaeth

8. Defnyddiwch ffrwythau sy'n flasus yn weledol ac yn flasus

9. Ffrwythau wedi'u sleisio yn gweithioanhygoel wrth y bwrdd

12>10. Gallwch eu rhoi mewn cynwysyddion gwydr

11. Roedd y defnydd o bambŵ yn rhoi golwg fwy trofannol i'r bwrdd

12. Cynigiwch amrywiaeth dda o ffrwythau i westeion

13. Beth am gacen watermelon greadigol iawn?

14. Tabl trofannol a gwreiddiol iawn

15. Troi'n syml yn anhygoel

16. Effaith hyfryd coed cnau coco a ffurfiwyd gan binafalau

17. Llwyddiant gwarantedig ar gyfer partïon plant lliwgar

18. Sefydlwch fwrdd hardd a soffistigedig i ddathlu'r Flwyddyn Newydd

19. Llawer o greadigrwydd ym mhob manylyn

20. Mae'r afal gwyrdd yn cael effaith hardd pan gaiff ei osod yn gyfan

21. Defnyddiwch botiau blodau i amlygu lliwiau'r ffrwythau

22. Perffaith ar gyfer digwyddiad gwledig

23. Cyfuno hambyrddau a chynhalwyr

24. Trawsnewidiwch y bwrdd gan ddefnyddio ffrwythau a thoriadau oer

25. Mae'r defnydd o suqueira yn amlygu'r effaith drofannol

26. Bwrdd modern iawn i ddathlu

27. Rhowch adenydd i'ch dychymyg a chyfunwch yr holl ffrwythau

28. Delfrydol ar gyfer achlysuron arbennig fel y Nadolig

29. Trefnwch yn y fath fodd fel y gall gwesteion wasanaethu eu hunain yn hawdd

30. Cynnig awyr agored trofannol iawn

31. Defnyddiwch y ffrwythau hefyd fel cymorth i eraill

44>32. Cyfuniadau creadigol i ddathlu'r flwyddynsydd ar fin cyrraedd2>33. Y cyfuniad hardd o doriadau oer a ffrwythau

34. Trefnwch y ffrwythau ar blât mawr i wella'r lliwiau

35. Gweinwch mewn conau hufen iâ i ymhyfrydu mewn partïon plant

36. Dewis arall da yn lle gweini ffrwythau heb eu cymysgu

37. Golwg cain gyda'r defnydd o wydr

38. Ffrwythau a blodau mewn harmoni ar gyfer bwrdd cain

39. Swyn suqueiras tryloyw yn dangos y lliwiau

40. Mae'r sgiwerau ffrwythau yn llwyddiant ac yn ysgafn iawn

41. Cydymffurfio'n llwyr â phartïon â thema ac ansafonol

42. Bwrdd brecwast perffaith

43. Lliwiau a blasau ar gyfer partïon plant

44. Bwrdd wedi'i fireinio ac wedi'i addurno'n dda ar gyfer brecwast

45. Mae gelatin, yn ogystal â bod yn flasus, yn cyfateb i liw'r ffrwythau

46. Sefydlwch fwrdd hardd ar gyfer priodasau awyr agored

47. Bet ar arddull mwy clasurol i ddefnyddio'r ffrwythau

48. Mae planhigion gwyrdd yn addurno byrddau'n hyfryd gyda ffrwythau lliw llachar

49. Trefnwch ffrwythau ynghyd â seigiau ochr i gynyddu

50. Capriche yn y ffrwythau i drawsnewid tablau syml

51. Tabl hardd yn defnyddio elfennau gwladaidd

52. Cymysgu elfennau addurnol gyda ffrwythau am iawngwreiddiol

53. Defnyddiwch y ffrwythau yn holl fanylion y tabl

54. Defnyddiwch greadigrwydd ac archwiliwch harddwch ffrwythau

55. Mae hyd yn oed tablau syml yn haeddu cyffyrddiad arbennig

56. Danteithfwyd ar gyfer bwrdd plant wedi'i addurno'n gain

57. Coeth y wladaidd

58. I addurno digwyddiadau mwy ffurfiol

59. Neu am fanylion hardd sy'n gwneud byd o wahaniaeth

60. Mae golau naturiol yn cyfrannu at effaith hyd yn oed yn fwy anhygoel

61. Amrywiwch drefniant ffrwythau gan ddefnyddio silff

62. Amlygwch y tabl yn defnyddio mewn mannau awyr agored

63. Ar gyfer digwyddiadau mwy ffurfiol, mae'n werth defnyddio ategion mwy cain

64. Bet ar hambyrddau ac addurniadau lliwgar

65. Defnyddiwch blaciau i adnabod y ffrwythau

66. Ffordd greadigol o addurno gan ddefnyddio blychau

67. Defnyddiwch blanhigion a blodau i amlygu lliwiau'r ffrwythau

68. Toriad ymarferol sy'n ennyn diddordeb gwesteion

69. Llawer o geinder yn y cyfuniad o ffrwythau a manylion blodau

70. Byddwch yn ofalus wrth ddewis a gosod byrddau syfrdanol

Yn ogystal ag apêl addurniadol anhygoel, mae'r bwrdd ffrwythau hefyd yn annog eich gwesteion i fwyta'r bwyd naturiol, hynod iach ac adfywiol hwn.

Mwynhewch yr awgrymiadau i gyd a gwnewch eich bwrdd ffrwythau eich hun gyda nhwdigon o whimsy a gwreiddioldeb. Ac i gwblhau eich digwyddiad, gwelwch sut i sefydlu bwrdd toriadau oer bythgofiadwy!
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.