Bwrdd brecwast: 30 syniad ar gyfer lleoliad angerddol

Bwrdd brecwast: 30 syniad ar gyfer lleoliad angerddol
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae'r bwrdd brecwast wedi'i addurno ac yn llawn o fwydydd blasus yn berffaith i fywiogi dechrau diwrnod unrhyw un. Y pryd cyntaf ar ôl deffro yw un o'r rhai pwysicaf ac ni ddylid ei esgeuluso. Darllenwch awgrymiadau ar gyfer sefydlu eich bwrdd boreol!

Beth i'w weini

Mae'n bwysig gweini bwyd iach i frecwast, ond does dim byd yn eich atal rhag rhoi'r danteithion calorïau uchel hynny y mae pawb yn eu caru, fel siocled, bacwn a byns. Gweler isod ein hawgrymiadau ar gyfer bwyd a diodydd i greu pryd anhygoel!

Bwydydd

 • Bara Ffrengig
 • Bara brown
 • Bara corn
 • Bara caws
 • Bisnaguinha
 • Tost
 • Rap10
 • Bara o Syria
 • Tapioca
 • Croissant
 • Crepioca
 • Panqueca
 • Bisgedi
 • Sequilhos
 • Cwcis Hufen
 • Cwcis Cream Cracker<10
 • Barrau grawn
 • Cacennau
 • Myffins melys
 • Caws
 • Ham
 • Brost Twrci
 • Mortella
 • Salami
 • Cig moch
 • Selisig
 • Wy wedi'i sgramblo neu wedi'i ferwi
 • Pâté
 • Menyn neu fargarîn
 • Requeijão
 • Iogwrt
 • Granola
 • Cnau castan a chnau
 • Jeli ffrwythau
 • Mêl
 • Pwdin
 • Ffrwythau (banana, afal, mefus ac ati)

Diodydd

 • Coffi
 • Hufen iâ Cappuccino
 • Sudd ffrwythau
 • Sudd gwyrdd
 • Teas
 • Laeth

Hoffi? Bydd y bwydydd hynhelpu i roi cychwyn ar eich bore a bydd yn rhoi'r egni sydd ei angen arnoch am weddill y diwrnod. Mwynhewch!

Gweld hefyd: Papur wal yn yr ystafell ymolchi: 55 opsiwn hardd ar gyfer gweddnewidiad ymarferol

Awgrymiadau ar gyfer bwrdd brecwast

P'un ai i synnu'ch anwylyd neu swyno gwesteion am frecwast, mae'n bwysig talu sylw i rai manylion sy'n gwneud gwahaniaeth yn addurniad eich bwrdd . Isod, rydym yn gwahanu 8 prif awgrym i chi ei gydosod gyda soffistigedigrwydd ac ymarferoldeb:

 • Tynnwch y cynhyrchion allan o'r pecyn: gadewch y bwyd mewn potiau neu gynheiliaid i fod yn hawdd mynediad;
 • Gwell napcynnau na thywelion papur: buddsoddwch mewn napcynnau ffabrig i ychwanegu mwy o geinder a chysoni â lliwiau eich bwrdd;
 • Dewiswch 1 neu 2 llestri bwrdd lliwgar: i roi'r uchafbwynt sydd ei angen ar eich bwrdd, ychwanegwch gwpan neu fwg gyda naws drawiadol, gan ychwanegu disgleirdeb a llawenydd heb orlwytho gweledol.
 • Crëwch fwffe: i mewn yn lle gosod seddau ar gyfer y gwesteion wrth y bwrdd, gwnewch fwffe ar wahân a gadewch iddynt deimlo'n rhydd i helpu eu hunain a dewis ble i eistedd;
 • Rhannwch y trefniadau blodau: mae yna rai sydd hoffi trefniant enfawr yng nghanol y bwrdd, ond i'w wneud yn fwy cain, rhannwch nhw'n duswau llai a'u taenu ymhlith y bwyd;
 • Ychwanegwch bethau annisgwyl: os dymunwch un bwrdd sy'n gwneud y gwahaniaeth, rhoi negeseuon mewn llawysgrifen neu guddio anrhegion ymhlith y cyllyll a ffyrc isyndod i'ch gwesteion;
 • Gadewch y toriad bwyd: i wneud bywyd yn haws i'r rhai sy'n mynd i fwyta brecwast, mae'n bwysig torri'r cacennau, y bara a'r toriadau oer yn ddarnau bach.
 • Defnyddiwch lliain bwrdd neis: bydd yn cuddio amherffeithrwydd y bwrdd a gall fod yr elfen a fydd yn gwneud gwahaniaeth yn eich addurniad.

Ar ôl Os rydych chi'n dilyn yr holl awgrymiadau hyn, bydd gennych chi fwrdd syndod a byddwch chi'n gallu mwynhau'ch bore gyda llawer mwy o gysur.

Sut i sefydlu bwrdd brecwast

Oes dal angen mwy o ysbrydoliaeth a help i sefydlu eich bwrdd brecwast? Felly, gwyliwch y detholiad o fideos isod i wneud y gwasanaeth a'r addurniadau yn berffaith:

Gweld hefyd: Mae blwch MDF wedi'i addurno yn hawdd i'w wneud ac mae ganddo sawl defnydd

Ticiau ar gyfer gosod y bwrdd brecwast

Beth am wybod yn fanwl sut i osod y bwrdd cofiadwy hwnnw? Gweler awgrymiadau addurno, moesau ac edrychwch pa lestri a gemau cegin i'w defnyddio!

Set bwrdd ar gyfer brecwast dydd Sul

Os ydych chi hefyd yn meddwl bod eistedd wrth fwrdd hardd yn gwneud byd o wahaniaeth, gweler y awgrymiadau ar gyfer rhoi brecwast Sul anhygoel at ei gilydd a mwynhau amseroedd da gyda'ch teulu.

Rheolau arferion bwrdd brecwast

Os oes gennych gwestiynau am reolau moesau bwrdd gosod, edrychwch ar y fideo a gweld y manylion fel nad ydych yn gwneud camgymeriad!

Sut i sefydlu bwrdd brecwast soffistigedig

Ydych chi eisiau soffistigeiddrwydd wrth eich bwrdd?Felly, edrychwch ar awgrymiadau Paulo i ddysgu am wasanaeth sylfaenol y pryd hwn a synnu eich gwesteion.

Bwrdd brecwast i'r teulu

A oes unrhyw beth gwell na brecwast teuluol ? Gweler yr awgrymiadau ar gyfer sefydlu bwrdd hardd mewn cyfrannau perffaith ar gyfer yr holl bobl rydych chi'n eu caru.

Gosodiad bwrdd brecwast syml

I'r rhai sy'n hoffi symlrwydd, dyma'r fideo! Dewch i weld gwasanaeth cam-wrth-gam Jackeline a dysgwch sut i roi'r basgedi at ei gilydd a fydd yn gwneud eich bywyd yn haws!

Nawr does gennych chi ddim esgusodion i beidio â chasglu bwrdd brecwast anhygoel, iawn? Nawr, i'ch helpu gyda'r genhadaeth hon, rydym wedi gwahanu addurniadau hyfryd isod i chi gael eich ysbrydoli.

30 llun bwrdd brecwast a fydd yn eich synnu

Dim byd gwell na chael eich ysbrydoli gan fyrddau yn barod gwneud ac addurno gan y rhai sy'n deall, dde? Felly, edrychwch ar y lluniau isod, cewch eich ysbrydoli a gosodwch y tabl yn union fel chi:

1. I osod eich bwrdd, dewiswch gyllyll a ffyrc a llestri hardd

2. Camddefnyddio lliwiau i roi bywiogrwydd

3. Beth am lenwi eich bwrdd brecwast gyda ffrwythau?

4. Gallai fod yn rhywbeth symlach

5. Gyda chymysgedd ffrwythau a rholiau bara

6. Yr addurn minimalaidd iawn hwnnw

7. Neu hynod liwgar ac amrywiol

8. Os yw'n well gennych gael brecwast ffansi

9. gyda brodweithiau daciwt

10. Neu gyda golwg “cartref”?

11. Yn hoffi cyfuno lliwiau, dyma'r opsiwn cywir

12. Set bwrdd yn llawn danteithfwyd

13. O wyrdd achlysurol

14. Neu fwrdd brecwast gyda chyffyrddiad rhamantus?

15. Mae hyd yn oed yn werth ei addurno ar gyfer achlysuron arbennig, fel y Pasg

16. Llenwch gyda cwningod

17. A moron babi

18. Beth yw eich barn am baru seigiau?

19. A defnyddio llawer o gynheiliaid grisial?

20. Gwnewch bowlenni llawn iawn

21. A bet ar amrywiaeth o doriadau oer a bara

22. Bydd eich bwrdd yn edrych yn fendigedig

23. Hyd yn oed os yw'n syml

24. Dim ond gyda'ch hoff fwydydd

25. Gadewch eich cariad yn fanwl

26. Dewiswch liwiau sy'n addas i chi

27. A mwynhewch eich bore

28. Gallwch chi wneud y bwrdd brecwast ar ben-blwydd

29. A mwynhewch y diwrnod o'i ddechreuad

30. Addurnwch â'ch calon a syndod pwy rydych yn ei garu!

Hoffwch? Mae sefydlu bwrdd brecwast yn dod â llawenydd i'r rhai sy'n gwneud yr holl baratoadau, ac yn synnu derbynnydd yr anrheg hon. I wella hyd yn oed yn fwy, gweler ein herthygl ar addurno bwrdd.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.